Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

12
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 6. 9. 2006Viliam Jasaňminister dopravy SR Ľubomír VážnyAko hodnotíte zmluvu medzi MDPT SR a spoločnosťou SK-NIC, a. s. o správe internetovej domény ".sk"?
nezodpovedaná 13. 12. 2006Viliam Jasaňminister kultúry SR Marek MaďaričVážený pán minister, čo očakávate od nového riaditeľa STV?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako sa pozeráte na ďalšie napredovanie hospodárskeho rastu Slovenska?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Viliam Jasaňminister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán minister, po rokovaní ministrov vnútra EÚ v Bruseli uviedol český minsiter vnútra Ivan Langr "prípravy na rozšírenie schengenského systému o nové členský štáty EÚ prebiehajú podľa plánu a hraničné kontroly so starými členskými štátmi by mali padnúť na konci roka 2007". Súhlasíte s ním? A ako je to na Slovensku?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Viliam Jasaňminister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán minsiter, 27. 3. máte ísť spolu s ďalšími ministrami do Portugalska, ktoré má na starosti prípravné práce a testuje nový software. Mali by ste tam prevziať balíček potrebných informačných technológii. Ozývajú sa však hlasy, že je to vraj zbytočné, že sa nestihneme na Schengen pripraviť. Aký je skutočný stav prípravy na Schengen?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Viliam Jasaňminister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán minister, v tlači sa objavili informácie, že MV údajne vyhadzuje peniaze na zbytočnosti a nie na skvalitnenie výstroja a výzbroja policajtov, zvlášť tých, ktorí sú v prvom kontakte s občanom. Môžete tieto názory vyvrátiť?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Viliam Jasaňminister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán minister, na rokovaní ministrov vnútra EÚ v Bruseli ste uviedli, že Bratislava doženie všetko potrebné do júna 2007, kedy na Slovensko príde ďalšia hodnotiaca komisia EÚ. Môžete nám konkretizovať súčasný stav prípravy na Schengen?
nezodpovedaná 28. 3. 2007Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, pripravovaná novela Zákonníka práce rozbúrila verejnosť. Môžete naznačiť aký vplyv bude mať na podnikateľské prostredie?
nezodpovedaná 28. 3. 2007Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, môžte konkretizovať úlohy, ktoré stoja pred Slovenskom pre realizáciu našich záujmov v rámci EÚ?
nezodpovedaná 28. 3. 2007Viliam Jasaňminister vnútra SR Robert KaliňákMôžete bližšie vysvetliť zámery, ktoré urobil slovinský minister po jeho návšteve na Slovensku v súvislosti so Schengenom?
zodpovedaná 9. 5. 2007Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako sa pozeráte na ďalšie napredovanie hospodárskeho rastu Slovenska z pohľadu tohto ročného vládnutia koalície?
nezodpovedaná 9. 5. 2007Viliam Jasaňminister vnútra SR Robert KaliňákObjavujú sa informácie, že MV údajne vyhadzuje peniaze na zbytočnosti a nie na skvalitnenie výstroja a výzbroje polície, zvlášť tých ktorí sú v prvom kontakte s občanmi. Môžete tento názor vyvrátiť?
nezodpovedaná 16. 5. 2007Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, môžete povedať, koľko bude podľa Vás trvať proces Národneho strategického referenčného rámca 2007 - 2013 Európskou komisiou a kedy môžete predpokladať vyhlásenie jednotlivých výziev projektov na čerpanie finačných prostriedkov?
nezodpovedaná 16. 5. 2007Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, povedzte, akým spôsobom chce vláda zabezpečiť reálne vyrovnávanie disparít v regiónoch vo vzťahu k využívaniu fondov EU na roky 2007 - 2013.
nezodpovedaná 16. 5. 2007Viliam Jasaňminister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán podpredseda, môžete povedať, aký je súčasný aktuálny stav prípravy SR na Schengen?
nezodpovedaná 16. 5. 2007Viliam Jasaňminister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán podpredseda, v tlači sa objavili hlasy z Rakúska, že údajne Slovensko nebude schopné v termíne splniť všetky úlohy súvisiace s prípravou na Schengen.
nezodpovedaná 20. 6. 2007Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ozývajú sa hlasy "tiež odborníkov", ktorí spochybňujú vyváženosť programového vyhlásenia vlády. Môžte nám povedať po roku vládnutia, aký je stav pri napĺňaní jej programového vyhlásenia? Ďakujem.
nezodpovedaná 20. 6. 2007Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády na 11. schôdzi parlamentu bol predložený návrh na zníženie sadzby dane z prímov. Môžte povedať vás názor na tento návrh?
nezodpovedaná 20. 6. 2007Viliam Jasaňminister vnútra SR Robert KaliňákMôžete nám povedať k akým zámerom prišla komisia pri skúmaní našej pripravenosti na Schengen?
nezodpovedaná 27. 6. 2007Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, aké má podľa Vás EÚ ďalšie perspektívy napredovania? Ďakujem.
nezodpovedaná 27. 6. 2007Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, čo priniesla posledná Európska rada?
nezodpovedaná 27. 6. 2007Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, môžete nám priblížiť Váš pohľad na výsledky rokovaní Európskej rady?
nezodpovedaná 27. 6. 2007Viliam Jasaňminister vnútra SR Robert KaliňákV uplynulých dňoch bola na Slovensku kontrola pripravenosti Slovenska na Schengen. Viem, že správa z kontroly bude neskôr, napriek tomu vás prosím o informáciu z priebehu kontroly a naznačili možné záruky.
nezodpovedaná 12. 9. 2007Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, osobne som rád, že často vyzdvihujete dôležitosť SNP pre slovenské dejiny a pre slovenský národ ako taký. Môžete prosím uviesť vaše pohnútky, ktoré vás k tomu vedú?
nezodpovedaná 12. 9. 2007Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, je možné, že znovuotvorenie Benešových dekrétov je znakom, že SMK stratila svoju opozičnú agendu?
nezodpovedaná 12. 9. 2007Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, môžte povedať váš názor na zdanlivo nepodstatnú udalosť akou bolo zriadenie Maďarskej gardy?
nezodpovedaná 12. 9. 2007Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, je podľa vás adekvátne porovnávať holokaust Židov k povojnovému riešeniu maďarskej menšiny v ČSR tak ako to robí SMK?
nezodpovedaná 12. 9. 2007Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, nemala by otázka Benešových dekrétov a ich vtedajšieho dopadu na maďarskú menšinu na Slovensku byť už iba v rovine historického bádania a prípadne politickej deklarácie?
nezodpovedaná 12. 9. 2007Viliam Jasaňpodpredseda vlády SR a minister obrany SR František KašickýMinulý týždeň ste boli v USA. Aké sú výsledky rokovaní s americkou stranou? Hovorili ste i o spoločnom financovaní pri zabezpečovaní zahraničných misií? Aký je názor americkej strany na transformáciu slovenských OS?
nezodpovedaná 12. 9. 2007Viliam Jasaňminister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán podpredseda vlády, aké sú prvé skúsenosti z fungovania Schengenského informačného systému a čo od neho očakávate?
nezodpovedaná 12. 9. 2007Viliam Jasaňpodpredseda vlády SR a minister obrany SR František KašickýVážený pán minister mohli by ste uviesť prečo ste sa rozhodli transformovať vojenské vysoké školstvo a zlúčiť Národná akadémia obrany a Akadémia ozbrojených síl?
nezodpovedaná 19. 9. 2007Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, mohli by ste priblížiť problematiku garancie úspor občanov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami?
nezodpovedaná 19. 9. 2007Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, umožňuje súčasný stav legislatívy primerane zabezpečiť vklady občanov v druhom sporivom dôchodkovom pilieri?
nezodpovedaná 19. 9. 2007Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, aký je váš návrh na úroveň právnej úpravy garantovaných vkladov v dôchodkovom sporení občanov?
nezodpovedaná 19. 9. 2007Viliam Jasaňpodpredseda vlády SR a minister obrany SR František KašickýVážený pán minister, čo vás viedlo k zlúčeniu dvoch vojenských vysokých škôl v jednu?
nezodpovedaná 19. 9. 2007Viliam Jasaňminister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán minister, 1. január 2008 sa blíži. Môžte nám povedať naše vyhliadky vstupu do Schengenu?
nezodpovedaná 17. 10. 2007Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, myslíte si, že polemika okolo tzv. Benešových dekrétov medzi politickými stranami je tá téma, ktorá posunie Slovensko ďalej?
nezodpovedaná 17. 10. 2007Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, kto má podľa vás úžitok z polemiky okolo tzv. Benešových dekrétov?
zodpovedaná 17. 10. 2007Viliam Jasaňminister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán podpredseda, Schengen je takmer jasný, čo pred rokom a niečo bola len teória. Čo ste museli všetko urobiť pre tento nesporný úspech vášho ministerstva?
nezodpovedaná 5. 12. 2007Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, v okolí Spišskej Novej Vsi sa hovorí, že pán Dzurinda získal od SPF výhodne pozemky počas obdobia, keď bol premiérom.
nezodpovedaná 5. 12. 2007Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoO firme IKORES sa hovorí v ostatnom čase veľa, no nik nespomenul, že aj brat p. Dzurindu má údajne od nej byt.
nezodpovedaná 5. 12. 2007Viliam Jasaňdočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováVážená pani ministerka, čo si myslíte o názore opozície, že vianočný príspevok je "kupovanie si voličov"?
nezodpovedaná 30. 1. 2008Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády v ostatnom období sa v súvislosti so zdravotným poistením často miešajú prvky súkromného a verejného systému. Čím si to pán premiér vysvetľujete? Ďakujem.
nezodpovedaná 13. 2. 2008Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, v čom vidíte význam Deklarácie spoločenskej zhody o zavedení a používaní eura, podpísanej medzi vládou, odbormi, zemestnávateľmi, ZMOS-om?
nezodpovedaná 13. 2. 2008Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, mohli by ste povedať váš názor na postup opozície pri Lisabonskej zmluve, keď síce tvrdila, že ju podporujú, no v skutočnosti vydierajú koalíciu, vládu a i vás?
zodpovedaná 13. 2. 2008Viliam Jasaňminister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán minister, veľmi často počúvam, že sa nevenujete PZ a že v polícii údajne chýba disciplína Môžete, prosím vás, k týmto podľa mňa pseudonázorom povedať váš názor?
nezodpovedaná 26. 3. 2008Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, môžte povedať čo pozitívne nastalo v súčasnosti vo vzťahu odbúrania vízovej povinnosti občanov SR vo vzťahu k USA? Ďakujem.
nezodpovedaná 9. 4. 2008Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ktoré zámery z nedávnej londýnskej schôdzky progresívnych lídrov vyzdvihujete?
nezodpovedaná 9. 4. 2008Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, čo vyplynulo z nedávnej návštevy predsedu vlády Ruska Viktora Zubkova v Slovenskej republike?
nezodpovedaná 14. 5. 2008Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, v tlači sa objavila informácia, že niektorí politici z opozície sa snažia zneužiť vysokoškolákov na protestné akcie proti niektorým vládny zákonom. Čo si o tom myslíte?
12