Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 31. 1. 2007Ľubica Roškovápredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, predchádzajúca vláda mala zámer použiť peniaze v druhom pilieri dôchodkového sporenia do rizikového kapitálu. Neskončia tieto peniaze tak ako peniaze občanov v nebankových subjektoch?
nezodpovedaná 31. 1. 2007Ľubica Roškovápredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, aký je vzťah vlády, na čele ktorej stojíte, k prijatiu eura?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Ľubica Roškováminister dopravy SR Ľubomír VážnyPán minister, v akom časovom horizonte sa uvažuje o pokračovaní elektrifikácie železničnej trate Bánovce nad Ondavou - Humenné?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Ľubica Roškovápodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Ľubomír JahnátekPán minister, mohli by ste bližšie špecifikovať aké ekonomické stimuly môžu očakávať súkromní podnikatelia na východnom Slovensku?
nezodpovedaná 28. 3. 2007Ľubica Roškovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, aký vplyv na podnikateľské prostredie bude mať novelizovaný Zákonník práce?
nezodpovedaná 28. 3. 2007Ľubica Roškovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako bude Slovensko presadzovať zabezpečenie svojej energetickej bezpečnosti popri realizácii spoločnej energetickej politiky EÚ?
nezodpovedaná 16. 5. 2007Ľubica Roškovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, aká je perspektíva euroústavy?
nezodpovedaná 16. 5. 2007Ľubica Roškovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, obsahom Vašich rozhovorov s predstaviteľmi štátov EÚ je aj ústavna zmluva. Ako vidíte budúcnosť tohto dokumentu?
nezodpovedaná 20. 6. 2007Ľubica Roškovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako ste spokojný s uskutočňovaním doterajšej hospodárskej politiky štátu ako vyváženej politiky ekonomického a sociálno-vedomostného rozmeru, tak ako to obsahuje programové vyhlásenie vlády SR?
nezodpovedaná 20. 6. 2007Ľubica Roškovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako chce vláda využiť vysoké tempo rastu HDP, ktorý sa predpokladá aj v budúcom roku?
nezodpovedaná 12. 9. 2007Ľubica Roškovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, často vyzdvihujete dôležitosť SNP pre slovenské dejiny. Môžete prosím uviesť pohnútky, ktoré vás k tomu vedú?
nezodpovedaná 12. 9. 2007Ľubica Roškovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, opozícia v NR SR vyhlasovala, že pani ministerka Tomanová nevenuje pozornosť mladým rodinám. Aký je váš názor na toto konštatovanie?
nezodpovedaná 12. 9. 2007Ľubica Roškovádočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováVážená pani ministerka, opozícia často argumentuje, že sa nedostatočne rieši problematika nezamestnanosti. Aké podporné mechanizmy má ministerstvo pripravené?
zodpovedaná 17. 10. 2007Ľubica Roškovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, ako hodnotíte politickú diskusiu okolo tzv. Benešových dekrétov?
nezodpovedaná 17. 10. 2007Ľubica Roškovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, je povinný pravidelný mesačný odvod produktívnych občanov do DSS súkromným alebo verejným systémom?
nezodpovedaná 17. 10. 2007Ľubica Roškovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, aký je rozdiel medzi obsahom tzv. Benešových dekrétov a politikou, ktorá sa okolo nich robí?
nezodpovedaná 24. 10. 2007Ľubica Roškovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, aký bol výsledok neformálnych stretnutí v Lisabone o otázke Reformnej zmluvy?
nezodpovedaná 24. 10. 2007Ľubica Roškovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, na aké problémy poukázala správa o výsledkoch preverenia činnosti spoločnosti Veriteľ a. s., počas jeho existencie?
nezodpovedaná 5. 12. 2007Ľubica Roškovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, nepomohla mediálne zánama spoločnosť Ikores k získaniu bytu pre brata bývalého premiéra Mikuláša Dzurindu?
nezodpovedaná 5. 12. 2007Ľubica Roškovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, k bytu v Bratislave sa dostal aj brat Mikuláša Dzurindu. Nemá to náhodou nejakú súvislosť so spoločnosťou IKORES?
nezodpovedaná 30. 1. 2008Ľubica Roškovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako prispieva poznanie národnej histórie k upevneniu národnej identity?
nezodpovedaná 30. 1. 2008Ľubica Roškovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, je zdravotné poistenie súkromné alebo verejné.
nezodpovedaná 6. 2. 2008Ľubica Roškovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, čomu má pomôcť Deklarácia spoločenskej zhody o zavedení a používaní eura v SR?
nezodpovedaná 6. 2. 2008Ľubica Roškovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predsedy vlády, čo si myslíte, ako sa poznaním vlastnej histórie môže podporovať národná identita?
nezodpovedaná 26. 3. 2008Ľubica Roškovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda, mohli by ste nám priblížiť aká je situácia vo veci zrušenia víz do USA pre občanov SR?
nezodpovedaná 21. 5. 2008Ľubica Roškovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda, aký význam má pre Slovensko členstvo v EÚ a aký je váš názor na budúcnosť EÚ?
nezodpovedaná 18. 6. 2008Ľubica Roškovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, aký je váš názor na druhý dôchodkový pilier z pohľadu zabezpečenia sociálnych istôt budúcich dôchodcov?
nezodpovedaná 18. 6. 2008Ľubica Roškovádočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováVážená pani ministerka, ako hodnotíte druhý dôchodkový pilier z pohľadu sociálnych istôt budúcich dôchodcov?
nezodpovedaná 26. 11. 2008Ľubica Roškovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, aké závery vyplynuli z komárňanského stretnutia predsedov vlád Maďarska a Slovenska?
nezodpovedaná 11. 2. 2009Ľubica Roškovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, aký je váš názor na otvorenie témy kupovania poslancov v minulom volebnom období?
nezodpovedaná 22. 4. 2009Ľubica Roškovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, aký je váš názor na šrotovné z pohľadu prínosu pre SR.
nezodpovedaná 17. 6. 2009Ľubica Roškovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, ako hodnotíte výsledky volieb do Európskeho parlamentu?
nezodpovedaná 17. 6. 2009Ľubica Roškovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, ako hodnotíte výsledky volieb do Európskeho parlamentu vo vzťahu k výsledkom opozície?
nezodpovedaná 21. 10. 2009Ľubica Roškovápredseda vlády SR Robert FicoSDKÚ si chce vylepšiť svoj imidž otázkami sociálneho štátu. Pán premiér aký je váš názor, nepomýlila si tému?
nezodpovedaná 28. 10. 2009Ľubica Roškovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako hodnotíte stretnutie ministrov obrany členských krajín NATO v Bratislave, ktoré prebehlo minulý týždeň?
zodpovedaná 2. 12. 2009Ľubica Roškovápredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, ako hodnotíte výjazdové zasadnutie vlády v Poprade a zvlášť problematiku cestovného ruchu?
nezodpovedaná 3. 2. 2010Ľubica Roškovápredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, aký je váš názor na sťažnosti niektorých starostov, pre neudržateľnú premávku ťažkých kamiónových vozidiel na cestách prvej triedy?
nezodpovedaná 10. 2. 2010Ľubica Roškovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, Slovenská republika pozitívne reagovala na výzvu USA a prijala troch väzňov z Guantanáma. Pán predseda vlády, mohli by ste vysvetliť širšie súvislosti k tomuto kroku?