Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 30. 11. 2016Elemér Jakabminister životného prostredia SR László SólymosVážený pán minister, nedávno ste sa vrátili z Marakéšskej konferencie o zmene klímy, ktorá bola zároveň prvým stretnutím krajín, ktoré ratifikovali Parížsku dohodu. Mali ste možnosť s kolegami z Európskej únie diskutovať aj vyhlásenia pána Trumpa v predvolebnej kampani, v ktorej tvrdil, že klimatické zmeny nespôsobuje človek a možnosť, že by USA odstúpili od Parížskej dohody? Ak áno, aký je váš názor na tieto vyhlásenia?
zodpovedaná 7. 12. 2016Elemér Jakabminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, aký pokrok vyrokovalo Slovensko, ako predsednícka krajina Európskej únie, pri znižovaní roamingových poplatkov?
zodpovedaná 7. 12. 2016Elemér Jakabminister životného prostredia SR László SólymosVážený pán minister, nedávno ste sa vrátili z Marakéšskej konferencie o zmene klímy, ktorá bola zároveň prvým stretnutím krajín, ktoré ratifikovali Parížsku dohodu. Mali ste možnosť s kolegami z Európskej únie diskutovať aj vyhlásenia pána Trumpa v predvolebnej kampani, v ktorej tvrdil, že klimatické zmeny nespôsobuje človek a možnosť, že by USA odstúpili od Parížskej dohody? Ak áno, aký je váš názor na tieto vyhlásenia?
zodpovedaná 7. 12. 2016Elemér Jakabminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, ako sa darí cestovnému ruchu v tomto roku a čo plánujete urobiť pre jeho podporu?
nezodpovedaná 1. 2. 2017Elemér Jakabminister životného prostredia SR László SólymosVážený pán minister, chcel by som sa spýtať na nedávne výstrahy a opatrenia ohľadom kvality ovzdušia vo viacerých lokalitách. Prečo boli a čo s tým spravíte?
zodpovedaná 8. 2. 2017Elemér Jakabminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, dali ste pokyn, aby boli na železničných staniciach v zmiešaných regiónoch dvojjazyčné názvy. Aký je plán a aké práce sa momentálne vykonávajú? V ktorých staniciach sa majú dvojjazyčné tabule osadiť?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Elemér Jakabminister životného prostredia SR László SólymosVážený pán minister, chcel by som sa spýtať na nedávne výstrahy a opatrenia ohľadom kvality ovzdušia vo viacerých lokalitách. Prečo boli a čo s tým spravíte?
nezodpovedaná 29. 3. 2017Elemér Jakabminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, aká je situácia vo vlakoch spájajúcich Komárno s Bratislavou po nasadení alternatívnych súprav?
nezodpovedaná 29. 3. 2017Elemér Jakabminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, uvažuje sa o zavedení vlakového spojenia medzi Rajkou a Bratislavou? Ak áno, tak od kedy by mohli začať vlaky jazdiť?
zodpovedaná 5. 4. 2017Elemér Jakabminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, aká je situácia vo vlakoch spájajúcich Komárno s Bratislavou po nasadení alternatívnych súprav?
nezodpovedaná 5. 4. 2017Elemér Jakabminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, uvažuje sa o zavedení vlakového spojenia medzi Rajkou a Bratislavou? Ak áno, od kedy by mohli začať vlaky jazdiť?
nezodpovedaná 17. 5. 2017Elemér Jakabminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, koľko peňazí Slovensko ušetrí vďaka prijatiu novely zákona upravujúceho pravidlá vyvlastňovania pozemkov pod diaľnicami a rýchlostnými cestami?
nezodpovedaná 17. 5. 2017Elemér Jakabminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, v tomto týždni sa otvoril úsek rýchlostnej cesty pri Zvolene. Ktoré ešte úseky plánujete v blízkej budúcnosti otvoriť a aký dopad budú mať na dopravu v ich okolí?
zodpovedaná 6. 9. 2017Elemér Jakabminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, aký efekt očakávate od spustenej 3. výzvy na podporu zatepľovania rodinných domov? Podnikli ste konkrétne kroky, aby bola táto podpora prístupná čo najširšiemu okruhu občanov?
zodpovedaná 6. 9. 2017Elemér Jakabminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, ako dopadla končiaca sa letná sezóna? Podarí sa Slovensku prekonať rekord v návštevnosti z minulého roka?
nezodpovedaná 11. 10. 2017Elemér Jakabminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, do konca roka by mala byť dokončená križovatka Blatné na D1. Stihne sa stavba dokončiť včas?
nezodpovedaná 11. 10. 2017Elemér Jakabminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, ako sa ministerstvo dopravy zapojilo do akcie Európsky týždeň mobility a aký mali tieto akcie úspech?
nezodpovedaná 29. 11. 2017Elemér Jakabminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, prečo sa rozširoval rozsah opráv na úseku pri Kremnických baniach a kedy bude dokončený aj tretí pruh pre kamióny?
nezodpovedaná 29. 11. 2017Elemér Jakabminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, pridáte do nového železničného grafikonu niekde nové vlakové spojenia? Ak áno, tak kde?
zodpovedaná 6. 12. 2017Elemér Jakabminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, aké budú najzásadnejšie dopady novootvoreného úseku D3 pre vodičov?
zodpovedaná 6. 12. 2017Elemér Jakabminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, je nejaký posun vo veci slovenských šoférov pri zahraničnom tranzite tovarov po ceste?
nezodpovedaná 31. 1. 2018Elemér Jakabminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, ako sa budú riešiť preplnené vlaky medzi Bratislavou a Komárnom?
nezodpovedaná 31. 1. 2018Elemér Jakabminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, ako sa osvedčilo zavedenie železničného spojenia medzi Rajkou a Bratislavou a máte záujem tieto vláky do budúcna posilovať?
zodpovedaná 14. 2. 2018Elemér Jakabminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, kde v okolí Bratislavy by mali pribudnúť nové parkoviská, na ktoré ľudia tak dlho čakajú a kedy by sa mohli začať stavať?
nezodpovedaná 14. 2. 2018Elemér Jakabminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, je pravda, že v najbližších týždňoch chcete vyhlásiť súťaž na pokračovanie R2 v smere od Mýtnej?
zodpovedaná 16. 5. 2018Elemér Jakabminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, čo robí ministerstvo dopravy pre rozvoj cyklodopravy a darí sa štátu zvyšovať záujem ľudí o tento druh dopravy?
zodpovedaná 16. 5. 2018Elemér Jakabminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, aký je hlavný cieľ zvýšenia počtu staníc STK a odkedy sa bude dať požiadať o vydanie licencie?
zodpovedaná 13. 6. 2018Elemér Jakabminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, prejavili ľudia záujem o zriadenie nových staníc technickej kontroly?
nezodpovedaná 13. 6. 2018Elemér Jakabminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, prečo rezort dopravy posilnil v letnom grafikone vlaky a ako by sa to malo prejaviť v praxi?
nezodpovedaná 12. 9. 2018Elemér Jakabminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, ako sa ministerstvo dopravy v tomto roku zapojí do podpory Európskeho týždňa mobility?
nezodpovedaná 12. 9. 2018Elemér Jakabminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, prečo ste sa rozhodli zapojiť do kampane #ideminak a čo od tejto kampane očakávate?
nezodpovedaná 5. 12. 2018Elemér Jakabminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, aké sú hlavné závery tohto týždňovej rady pre dopravu, predovšetkým v súvislosti s Balíkom mobility?
nezodpovedaná 5. 12. 2018Elemér Jakabminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, kedy očakávate výsledky uskutočniteľnosti k projektu Dunajbus a aké prínosy by tento projekt mohol ľuďom ponúknuť?
nezodpovedaná 30. 1. 2019Elemér Jakabminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, má ministerstvo dopravy kryté náklady, ktoré vzniknú s novou dotáciou na výstavbu energeticky úsporných domov, ktoré už schválila vláda?
nezodpovedaná 30. 1. 2019Elemér Jakabminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, prečo ministerstvo dopravy uvažuje o zavedení Dunajbusu a komu by jeho zavedenie pomohlo?
nezodpovedaná 27. 3. 2019Elemér Jakabminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, je ministerstvo dopravy pripravené vyčerpať peniaze z iných operačných programov, ktoré by malo dostať v rámci realokácie?