Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 7. 9. 2016Ľubomír Petrákpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako hodnotíte energetickú bezpečnosť Slovenska predovšetkým z hľadiska dodávok plynu, po stretnutí formátu V4+Ukrajina a vašom stretnutí s pánom prezidentom Putinom?
zodpovedaná 19. 10. 2016Ľubomír Petrákpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, ako pokračuje rozpracovávanie a napĺňanie "Bratislavského procesu?"
nezodpovedaná 23. 11. 2016Ľubomír Petrákpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, Slovensko patrí k disciplinovaným štátom, ktoré plnia podmienky paktu rastu a stability. Požičiavame si najlacnejšie v histórii Slovenska. Považujete návrh rozpočtu na rok 2017 za vyvážený alebo si viete predsaviť aj vyššie investície štátu do rozvoja infraštruktúry, vzdelávania a iných oblastí?
nezodpovedaná 17. 5. 2017Ľubomír Petrákpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako sa vyvíjajú zahraničné investície na Slovensku v tomto roku? Sú predpoklady príchodu investorov aj do území z vysokou nezamestnanosťou?
nezodpovedaná 29. 11. 2017Ľubomír Petrákpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, akú perspektívu rozvoja slovensko-čínskych ekonomických vzťahov vidíte po vašom stretnutí s čínskym premiérom v Budapešti?
nezodpovedaná 29. 11. 2017Ľubomír Petrákminister hospodárstva SR Peter ŽigaVážený pán minister, oceňujem vašu iniciatívu na odbúranie zbytočnej administratívy a byrokracii. V zákonoch, ktoré sú v pôsobnosti vášho rezortu, sú sankcie aj za administratívne pochybenia. Kedy plánujete zmeny týchto zákonov, napr. ako to urobila Finančná správa, ktorá bude udeľovať pokuty, až keď subjekt nereaguje na upozornenie.
nezodpovedaná 16. 5. 2018Ľubomír Petrákpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán premiér, kedy dostanú slovenské vysoké školy peniaze na rekonštrukciu internátov a v akej výške? Myslíte si, že tento krok čiastočne obmedzí odliv našich študentov do zahraničia?
nezodpovedaná 23. 5. 2018Ľubomír Petrákpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán premiér, byrokracia patrí medzi najviac kritizované problémy slovenského podnikateľského prostredia. Aké kroky pripravuje vaša vláda na zníženie byrokracie?
nezodpovedaná 13. 6. 2018Ľubomír Petrákpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán premiér, ako hodnotíte zmenu postoja Angely Merkelovej k migrácii? Vidíte väčší priestor na presadzovanie našich pôvodných postojov k migračnej politike EÚ?
nezodpovedaná 20. 6. 2018Ľubomír Petrákpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán premiér, mohli by ste nám priblížiť ciele digitálnej koalície? Ako bude vláda podporovať elektronizáciu verejnej správy, ktorou by sa výrazne zjednodušil prístup obyvateľov k službám štátu?
nezodpovedaná 19. 9. 2018Ľubomír Petrákpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán premiér, s akou pozíciou SR idete na summit v Salzburgu a aké výsledky očakávate na tomto summite?
zodpovedaná 19. 9. 2018Ľubomír Petrákminister dopravy a výstavby SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, aké organizačno-technické opatrenia by pomohli zvýšiť priepustnosť Prístavného mostu v Bratislave?
nezodpovedaná 28. 11. 2018Ľubomír Petrákpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán premiér, ako sa vyvíja situácia na Ukrajine? Má eskalácia napätia v tomto regióne dopad na bezpečnostnú situáciu na Slovensku?
nezodpovedaná 28. 11. 2018Ľubomír Petrákminister dopravy a výstavby SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, vedia vaši odborníci presunúť tranzitujúcu náhradnú dopravu do ľavého pruhu na bratislavskom obchvate alebo budeme musieť vymeniť "odborníkov"?
nezodpovedaná 5. 12. 2018Ľubomír Petrákpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán premiér, aké opatrenia pripravuje vláda SR v súvislosti s krízou na Ukrajine?
nezodpovedaná 5. 12. 2018Ľubomír Petrákminister dopravy a výstavby SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, považujete za reálne presunúť tranzitnú nákladnú dopravu na bratislavskom obchvate do ľavého jazdného pruhu?
zodpovedaná 6. 2. 2019Ľubomír Petrákpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán premiér, aké sú výsledky vášho stretnutia s pani kancelárkou Merkelovou?
nezodpovedaná 6. 2. 2019Ľubomír Petrákpodpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard RašiVážený pán podpredseda, informačno-poradenské centrá, ktoré boli zriadené vďaka projektu vášho úradu, majú dobré výsledky. Budú v činnosti pokračovať naďalej? Aké budú ich priority v najbližšom období?
nezodpovedaná 6. 2. 2019Ľubomír Petrákminister dopravy a výstavby SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, kedy vidíte reálnu možnosť presunutia tranzitnej nákladnej dopravy na bratislavskom obchvate a mostoch do ľavého jazdného pruhu?
nezodpovedaná 26. 6. 2019Ľubomír Petrákminister dopravy a výstavby SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, považujete za realizovateľné presunúť na bratislavskom obchvate tranzitnú dopravu (predovšetkým nákladnú) do ľavého jazdného pruhu? Toto organizačné opatrenie by mohlo zrýchliť dopravu na tomto úseku a obmedziť tvorbu každodennej dopravnej zápchy.
zodpovedaná 11. 9. 2019Ľubomír Petrákpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán premiér, zoskupenie V4 predstavuje významnú silu pri obhajobe svojich záujmov v EU. Akým témam sa chcete na nadchádzajúcom stretnutí venovať?
zodpovedaná 11. 9. 2019Ľubomír Petrákminister dopravy a výstavby SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, nechcete po sebe zanechať zmiernenie dopravných zápch na bratislavskom obchvate a spríjemnenie života tisícom motoristov presunutím tranzitnej kamiónovej dopravy do ľavého pruhu?
nezodpovedaná 18. 9. 2019Ľubomír Petrákpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán premiér, pripravuje vláda SR opatrenia, ktoré by zmiernili nástup prípadnej ekonomickej krízy v nasledujúcom období?
nezodpovedaná 27. 11. 2019Ľubomír Petrákpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán premiér, aké pravidlá pripravujete pre odstránenie pochybností o bezúhonosti súdnictva?