Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

12
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 6. 9. 2006Ľuboš Martinákminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaJe predpoklad dodržania harmonogramu spracovania kalamity na OZ Beňuš a v Mestských lesoch Brezno, s. r. o. do konca roku 2006?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Ľuboš Martinákminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaAkým spôsobom chcete vybudovať vekovo, výškovo a druhovo diferencované a ekologicky stabilné porasty?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Ľuboš Martinákminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaSú už ukončené správne konania orgánov štátnej správy životného prostredia vo veci udeľovania výnimiek v územiach s piatym stupňom ochrany,
nezodpovedaná 18. 10. 2006Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoNa verejnosť sa postupne dostávajú informácie o obrovských sumách, ktoré boli počas bývalej vlády M. Dzurindu na jednotlivých ministerstvách a orgánoch štátnej správy vyplácané v podobe odmien zamestnancom týchto úradov, predovšetkým politickým nominantom. Bývalá vláda však nedokázala nájsť prostriedky na riešenie pálčivých sociálnych problémov. Pán premiér, podľa vás, dá sa hovoriť o trestoprávnom postihu takéhoto arogantného konania alebo je možné vyvodzovať iba morálnu a politickú zodpovednosť?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoPravicoví politici často tvrdia, že krajina si musí vybrať buď cestu neoliberálnych reforiem a ekonomického rastu alebo cestu sociálnej politiky a ekonomického prepadu. Nová vláda si vybrala cestu sociálneho štátu. Zdá sa, že pravicová vláda za predchádzajúce roky zavádzala verejnosť... Považujete sociálny štát za zlučiteľný s napredovaním ekonomiky?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Ľuboš Martinákpodpredseda vlády a minister financií SR Ján PočiatekMedzi priority novej vlády patrí vzdelanostná ekonomika. K základným predpokladom kvalitného štúdia patrí aj prístup k učebniciam za dostupné ceny. Štát má možnosť znížiť DPH na učebnice. Plánuje ministerstvo financií takúto úpravu a asi v akom časovom horizonte?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Ľuboš Martinákminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaBudúci rok môžu poľnohospodári a potravinári po prvý raz od platnosti zásad prístupového kodanského summitu rátať s úplnou, teda 70 % dotáciou. Čo bude prioritným cieľom pri jej využívaní?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Ľuboš Martinákminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaVinohradníctvo na Slovensku upadá. Z vyše 30 000 hektárovej výmery vinohradov sa dnes obrába iba 10 000. V Česku svoje vinohradnícke 9 000 hektárové maximum zdojnásobili. Nemalo by Slovensko ísť touto cestou?
nezodpovedaná 6. 12. 2006Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, čo sa javí ako najproblematickejšie vo vzťahu ku Špeciálnemu súdu?
nezodpovedaná 6. 12. 2006Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, predchádzajúca vláda prijala pred rokom uznesenie, ktorým zaviazala Ministerstvo financií a Ministerstvo vnútra zaoberať sa využitím administratívnych priestorov niektorých rozpočtových organizácií v Bratislave. Išlo by o zefektívnenie týchto priestorov, a tým aj o hospodárnosť pri nakladaní s verejnými financiami. Chce vaša vláda niečo urobiť v tejto oblasti?
nezodpovedaná 6. 12. 2006Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, aké konkrétne riziká sú v súvislosti s presunom našich vojsk na juh Afganistanu?
nezodpovedaná 6. 12. 2006Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, aký je vzťah vlády, na čele ktorej stojíte, k prijatiu eura?
nezodpovedaná 13. 12. 2006Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, existujú problémové zmluvy, ktoré uzavrelo bývalé vedenie Železníc SR?
nezodpovedaná 13. 12. 2006Ľuboš Martinákminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaPán minister, v čom vidíte najväčšie priority vládneho návrhu zákona o veterinárnej starostlivosti?
nezodpovedaná 31. 1. 2007Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, ako sú zabezpečené úspory občanov, ktorí vstúpili do druhého piliera dôchodkového sporenia pri investovaní ich úspor do rizikového kapitálu, tak ako to navrhovala predchádzajúca vláda?
nezodpovedaná 31. 1. 2007Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, v čom spočívajú riziká presunu slovenských vojakov v Afganistane?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, často počúvame v médiách komentáre o podiele predchádzajúcej a vašej vlády k súčasnému kladnému ekonomickému rastu hospodárstva. Čo si vy o tom myslíte?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, ako sa pozeráte na skutočnosť, že napriek dlhodobému posilňovaniu slovenskej koruny sa táto skutočnosť nepremietla do cenovej politiky obchodníkov?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, na ktorú oblasť hospodárstva SR by mali byť zamerané prípadné izraelské investície, ak by sa Izrael rozhodol investovať na Slovensku?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Ľuboš Martinákminister životného prostredia SR Jaroslav IzákVážený pán minister, v čom vidíte príčiny obáv časti verejnosti, ale aj niektorých poslancov použitím kyanidu pri získavaní drahých kovov z hornín? Veď táto technológia sa podieľa až 90 % pri získavaní zlata a striebra v celosvetovom meradle.
nezodpovedaná 21. 3. 2007Ľuboš Martinákminister životného prostredia SR Jaroslav IzákVážený pán minister, bude mať podľa vás konferencia s medzinárodnou účasťou o lykožrútoch (18.-20.3. 2007 - Vysoké Tatry) vplyv na vydávanie povolení na spracovanie kalamity zo strany krajských úradov životného prostredia?
nezodpovedaná 28. 3. 2007Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, v médiách sa objavuje otázka, ktorá vláda a akým podieľom prispela k súčasnému ekonomickému rastu slovenského hospodárstva. Aký je váš názor na túto otázku?
nezodpovedaná 28. 3. 2007Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, ako vidíte perspektívy hospodárskeho rastu SR?
nezodpovedaná 16. 5. 2007Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, niektorí členovia opozície sú presvedčení, že Vaše úsilie prijať euro od začiatku roku 2009 je neúprimné. Môžete, prosím, prezentovať, čo ste v tejto oblasti už vykonali?
nezodpovedaná 16. 5. 2007Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, mnohé konkrétne kroky vlády sa zamerali dosť výrazne na ekonomický rozmer diplomacie. Mohli by ste nám prezentovať niekoľko vašich konkrétnych poznatkov z tejto oblasti?
nezodpovedaná 16. 5. 2007Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, jednou z hlavných úloh vlády je zníženie finančnej náročnosti verejnej správy. Ktoré opatrenia vykonávate k naplneniu tejto náročnej úlohy?
nezodpovedaná 20. 6. 2007Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, opäť je frekventovaná otázka k zníženiu daňovej sadzby pri dani z príjmov. Aký je váš názor na túto otázku?
nezodpovedaná 20. 6. 2007Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako ste spokojný s uskutočňovaním doterajšej hospodárskej politiky nášho štátu ako vyváženej politiky ekonomického, sociálno-vedomostného a enviromentálneho rozmeru, tak ako to obsahuje programové vyhlásenie vlády SR?
nezodpovedaná 20. 6. 2007Ľuboš Martinákminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaVážený pán minister, v čom vidíte hlavný prínos vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch?
nezodpovedaná 27. 6. 2007Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoVážený pá premiér, aké perspektívy priniesol minulotýždňový summit Európskej únie?
nezodpovedaná 12. 9. 2007Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, čo usudzujete o založení Maďarskej gardy v Maďarskej republike?
nezodpovedaná 12. 9. 2007Ľuboš Martinákminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaVážený pán minister, v čom vidíte hlavné príčiny začínajúceho odumierania smrečín na Slovensku?
nezodpovedaná 19. 9. 2007Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, môžete opísať vecnú rovinu problémov s garanciou v druhom pilieri?
nezodpovedaná 19. 9. 2007Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, Slovensko po prvýkrát splnilo aj kritérium výšky inflácie nutnej na zavedenie eura. Ako hodnotíte túto skutočnosť?
nezodpovedaná 17. 10. 2007Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, čo si myslíte o politizácii tzv. Benešových dekrétov a komu táto skutočnosť prospieva?
nezodpovedaná 5. 12. 2007Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán prermiér, bol transparentný prevod náhradných pozemkov zo SPF v prospech expremiéra M. Dzurindu v roku 2001?
nezodpovedaná 5. 12. 2007Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako hodnotíte snahy opozície o vaše odvolanie, ak náš parlament už vyslovil dôveru súčasnej vláde?
nezodpovedaná 5. 12. 2007Ľuboš Martinákpodpredsedníčka vlády a ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováVážená pani ministerka, od kedy budú vyplácané vianočné príspevky pre dôchodcov?
nezodpovedaná 5. 12. 2007Ľuboš Martinákpodpredsedníčka vlády a ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováVážená pani ministerka, ako hodnotíte vyplácanie vianočných príspevkov pre dôchodcov v kontexte politiky súčasnej vlády?
nezodpovedaná 30. 1. 2008Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, môžete nám priblížiť myšlienku posilnenia národnej identity prostredníctvom poznania vlastnej histórie.
nezodpovedaná 6. 2. 2008Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako konkrétne by ste chceli v ľuďoch posilniť národnú identitu cez poznanie našej národnej histórie?
nezodpovedaná 26. 3. 2008Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, hovorí sa o krokoch vedúcich k zrušeniu vízovej povinnosti občanov Slovenska pri ceste do USA. Mohli by ste nám o tejto problematike povedať viac?
nezodpovedaná 2. 4. 2008Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, aj v súvislosti s kauzou "Slovenský dom" v Mlynkoch, čo robí vláda SR pre podporu slovenskej menšiny v Maďarsku?
nezodpovedaná 9. 4. 2008Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako hodnotíte návštevu predsedu vlády Ruskej federácie na Slovensku a čo bude pre nás znamenať v budúcnosti?
nezodpovedaná 14. 5. 2008Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, aký je Váš názor na politizáciu akademickej pôdy zo strany opozičných poslancov?
nezodpovedaná 21. 5. 2008Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako hodnotíte členstvo Slovenska v EÚ a aké bude podľa vás smerovanie tejto medzinárodnej organizácie?
zodpovedaná 18. 6. 2008Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, slúži súčasný model starobného dôchodkového sporenia na uspokojenie sociálnych istôt dôchodcov, alebo je to príležitosť na podnikanie s verejnými prostriedkami?
nezodpovedaná 2. 7. 2008Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako podľa vás bude pokračovať ratifikovanie Lisabonskej zmluvy po referende v Írsku?
nezodpovedaná 17. 9. 2008Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, keď prezident ECB spolu s komisárom EÚ pre menové záležitosti navštívi Slovensko, čo hlavne vyzdvihnete pri spoločnom stretnutí?
zodpovedaná 22. 10. 2008Ľuboš Martinákpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, aký máte názor na výsledky Európskej rady vo vzťahu k finančnej kríze?
12