Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 9. 12. 2009Pavol Džurinaminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Vladimír ChovanPán minister, ako chcete riešiť havarijný stav hydromelioračných zariadení na východnom Slovensku, kde práve nefunkčnosť hydromelioračných zariadení spôsobila už viackrát zaplavenie obcí (okres Sobrance)?
nezodpovedaná 9. 12. 2009Pavol Džurinadočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováPani ministerka, budú refundované náklady vyplývajúce mestám a obciam z monitorovania finančných dopadov zákona o sociálnych službách, pokiaľ áno, aký bude mechanizmus refundácie?
nezodpovedaná 9. 12. 2009Pavol Džurinaminister vnútra SR Robert KaliňákAko hodnotíte výsledky polície v boji proti úžere u Rómov, predovšetkým na východe Slovenska, kde úžera ohrozuje celé rodiny, pričom trpia najmä deti?