Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 3. 12. 2014Marian Záhumenskýpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda, predložený rozpočet Slovenskej republiky na roky 2015-2017 charakterizoval minister financií ako najvyrovnanejší v histórii Slovenska. Aké je jeho postavenie v rámci krajín Európskej únie?
nezodpovedaná 10. 12. 2014Marian Záhumenskýpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, predaj SPP a Slovenských elektrárni Dzurindovou vládou osobne považujem za vlastizradu. Ako vy hodnotíte podmienky, za ktorých bola prenajatá vodná elektráreň Gabčíkovo Slovenským elektrárňam?
zodpovedaná 22. 4. 2015Marian Záhumenskýpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, nedávno ste sa stretli so zástupcami zväzu živnostníkov. Mohli by ste nás oboznámiť, aké závery vyplynuli z tohto stretnutia a ako je možné pomôcť poškodeným veriteľom z čias pôsobenia p. Figeľa ako ministra dopravy?
nezodpovedaná 25. 11. 2015Marian Záhumenskýpredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, v prívalovej utečeneckej vlne sa do Európy dostalo veľké množstvo utečencov, o ktorých nemáme žiadne informácie. Predstavujú títo ľudia nejaké bezpečnostné riziko pre našu krajinu a ak áno, tak aké?
nezodpovedaná 2. 12. 2015Marian Záhumenskýpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, už v septembri ste odmietli návrh Európskej komisie so zavedením kvót pre jednotlivé členské štáty Európskej únie na rozdelenie migrantov preto, že zavedenie kvót nerieši problém migrácie. Mohli by ste nás informovať, aký postoj k tejto téme zaujali štáty V4?