Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 6. 9. 2006Róbert Madejminister dopravy SR Ľubomír VážnyKedy bude ukončená výstavba prepojenia Nitry a Zvolena rýchlostnou cestou?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Róbert Madejpredseda vlády SR Robert FicoPán predseda, ako hodnotíte svoju návštevu v Izraeli?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Róbert Madejpredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, aký vývoj očakávate ohľadne zákona o preukazovaní pôvodu majetku?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Róbert Madejminister dopravy SR Ľubomír VážnyPán minister, ako je reálne naplnenie cieľa dostavby súvislej rýchlostnej cestnej komunikácie z Nitry až po Banskú Bystricu?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Róbert Madejminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajPán minister, plánuje sa v novele vysokoškolského zákona zrušenie rigoróznych skúšok?
nezodpovedaná 28. 11. 2007Róbert Madejpredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, ako hodnotíte sociálny systém v Slovenskej republike v kontexte jeho vývoja od roku 1989?
nezodpovedaná 28. 11. 2007Róbert Madejpredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, má súčasná opozícia po minulých 8 rokoch vládnutia plného škandálov v súčasnosti čokoľvek kritizovať?
nezodpovedaná 28. 11. 2007Róbert Madejpredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, môžu dôchodcovia na Slovensku očakávať vyplatenie vianočného príspevku v decembri?
nezodpovedaná 28. 11. 2007Róbert Madejpredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, ako hodnotíte vstup Slovenskej republiky do Schengenského priestoru?
nezodpovedaná 28. 11. 2007Róbert Madejpredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, ako hodnotíte zvýšenie podpory pri narodení prvého dieťaťa v kontexte prorodinnej politiky vlády SR?
nezodpovedaná 28. 11. 2007Róbert Madejminister vnútra SR Robert KaliňákPán minister, ako hodnotíte vstup Slovenskej republiky do Schengenskeho priestoru?
nezodpovedaná 5. 12. 2007Róbert Madejpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, nezískal náhodou výhodne poslanec M. Dzurinda náhradné pozemky od pozemkového fondu v roku 2001 teda v čase, keď bol predsedom vlády SR?
nezodpovedaná 5. 12. 2007Róbert Madejpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, rodičia od 1. januára 2008 dostanú jednorázovú podporu od štátu vo výške 25 000 Sk po narodení prvého dieťaťa. Ako hodnotíte tak radikálne zvýšenie zo 4 000 na 25 000 korún za necelé 2 roky?
nezodpovedaná 5. 12. 2007Róbert Madejpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, nezískal náhodou M. Dzurinda v rámci reštitúcie pozemky v Spišskej Novej Vsi? Ako hodnotíte tento prevod?
nezodpovedaná 5. 12. 2007Róbert Madejpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, ako je to s reštitúciami a poslancom Mikulášom Dzurindom?
nezodpovedaná 5. 12. 2007Róbert Madejpredseda vlády SR Robert FicoVážený predseda vlády, ako hodnotíte vyplácanie vianočného príspevku dôchodcom?
nezodpovedaná 5. 12. 2007Róbert Madejpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako hodnotíte plnenie kritérií pre prijatie eura?
nezodpovedaná 5. 12. 2007Róbert Madejdočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováPani ministerka, ako hodnotíte vývoj miery nezamestnanosti v kontexte novelizovaného Zákonníka práce?
nezodpovedaná 5. 12. 2007Róbert Madejdočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováAko hodnotíte radikálne zvýšenie podpory pri narodení prvého dieťaťa v kontexte prorodinnej politiky štátu?
nezodpovedaná 5. 12. 2007Róbert Madejdočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováPani ministerka, ako hodnotíte aplikáciu Zákonníka práce v praxi po jeho novelizácii súčasnou vládnou koalíciou?
nezodpovedaná 5. 12. 2007Róbert Madejminister vnútra SR Robert KaliňákPán minister, ako hodnotíte vstup SR do Schengenskeho priestoru?
nezodpovedaná 26. 3. 2008Róbert Madejpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, ako hodnotíte doposiaľ prebiehajúce rozhovory s americkou stranou ohľadne zrušenia vízovej povinnosti pri ceste do USA?
nezodpovedaná 14. 5. 2008Róbert Madejpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, aký je váš názor na helikoptérový adrenalín exministra Ivana Mikloša?
zodpovedaná 18. 6. 2008Róbert Madejpodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Ľubomír JahnátekPán minister, aké sú rozdiely v podpore zahraničných investícii za bývalej vlády a v súčasnom období?
nezodpovedaná 18. 6. 2008Róbert Madejpodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, ako hodnotíte efektívnosť poskytovaných investičných stimulov za minulých vlád v porovnaní so súčasným obdobím?
nezodpovedaná 18. 6. 2008Róbert Madejpodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Ľubomír JahnátekPán minister, ako hodnotíte politiku súčasnej vlády v oblasti poskytovania investičných stimulov v porovnaní s minulými volebnými obdobiami?
nezodpovedaná 4. 2. 2009Róbert Madejpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády. Mohli by ste prosím porovnať praktické riešenia, ktoré prináša vláda SR v súvislosti s hospodárskou krízou a nezmyselné politikárčenie opozície?
nezodpovedaná 4. 2. 2009Róbert Madejpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, ako hodnotíte nezmyselné politikárčenie opozície v súvislosti s hospodárskou krízou?