Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

12345
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 6. 9. 2006Jarmila Tkáčovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, považujete späťvzatie návrhu na začatie konania na Ústavnom súde vo veci sporného výkladu ústavných kompetencií prezidenta SR pri menovaní viceguvernéra Národnej banky Slovenska za budovanie právneho štátu?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Jarmila Tkáčováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaVážený pán minister, môžu byť slovenskí občania aj chovatelia zvierat spokojní, že nebudú ohrozené katarálnou horúčkou zvierat (tzv. modrý jazyk), o výskyte ktorej na území EÚ informovala štátna veterinárna a potravinová správa?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Jarmila Tkáčovápredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, komu konkrétne ste zosobnili náklady na rokovanie vlády v kaštieli v Betliari?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Jarmila Tkáčovápredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, môžete poslancom povedať do očí, že ste nevedeli, že vláda má rokovať v kaštieli v Betliari?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Jarmila Tkáčovápredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, považujete návrh vlády na stiahnutie návrhu na začatie konania na Ústavnom súde SR vo veci kompetencií prezidenta SR vo veci menovania viceguvernéra Národnej banky SR za budovanie právneho štátu?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Jarmila Tkáčovápredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, mienite sa ospravedlniť za zasahovanie do spravodajstva verejnoprávnej televízie?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Jarmila Tkáčováminister zdravotníctva SR Ivan ValentovičPán minister, môžete povedať, ako sa na Slovensku vyvíja počet prípadov multirezistentnej tuberkulózy?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Jarmila Tkáčovápodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Jaroslav IzákPán minister, ste informovaný, že na webovej stránke Štátnej ochrany prírody sú informácie o niektorých projektoch iba v anglickom jazyku?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Jarmila Tkáčováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaPán minister, máte prehľad koľko potravinárskej pšenice a kŕmneho obilia bolo z územia Slovenska vyvezených za posledné tri mesiace?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Jarmila Tkáčováminister vnútra SR Robert KaliňákPán minister, myslíte si, že tri nehody za desať minút na diaľnici D1 po zavedení zákazu predbiehania pre kamióny je prínosom pre bezpečnosť cestnej premávky?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Jarmila Tkáčováminister dopravy SR Ľubomír VážnyPán minister, považujete vymenovanie nového šéfa železníc, ktorý údajne spôsobil železniciam miliónové škody, za odbornú nomináciu?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Jarmila Tkáčováminister financií SR Ján PočiatekPán minister, aká výška základnej úrokovej sadzby je podľa vás ešte únosná pre podnikateľov, ktorí čerpali investičné úvery a pre občanov, ktorí majú hypotekárne úvery?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Jarmila Tkáčováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaPán minister, aký je skutočný stav bielych plôch na Slovensku?
nezodpovedaná 6. 12. 2006Jarmila Tkáčovápredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, vo svojom vystúpení pred podnikateľmi ste koncom októbra uviedli: "Keby som bol súhlasil hneď na začiatku s takýmto postupom Transpetrolu, aký bol pripravený, do konca života nemusím ani ja, ani mojích 15 generácií, pracovať." a "Ak by sme zrealizovali letisko, ako nám bolo navrhované, tak ani ja, ani mojich 15 generácií po mne, nemusí pracovať, pretože také čierne peniaze sa točia okolo týchto rôznych projektov." Chcem sa vás teda v tejto súvislosti opýtať: Kto sa vás v súvislosti s Transpetrolom a letiskom pokúšal korumpovať?
nezodpovedaná 13. 12. 2006Jarmila Tkáčováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaPán minister, môžete nás informovať o počte potravinových kontrol v obchodných reťazcoch od vášho nástupu do funkcie a ich výsledkoch?
nezodpovedaná 13. 12. 2006Jarmila Tkáčováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaPán minister, aký je výpadok v príjmoch Slovenského pozemkového fondu v dôsledku nefunkčnosti správnej a dozornej rady?
nezodpovedaná 13. 12. 2006Jarmila Tkáčovápodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Jaroslav IzákPán minister, ste spokojný s prácou pani Kataríny Šaškovej, ktorá je poverená riadením sekcie na Ministerstve životného prostredia SR?
nezodpovedaná 13. 12. 2006Jarmila Tkáčováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaPán minister, kto v súčasnej dobe kontroluje činnosť Slovenského pozemkového fondu?
nezodpovedaná 13. 12. 2006Jarmila Tkáčováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaPán minister, aký vývoj cien potravinárskej pšenice a raže predpokladáte?
nezodpovedaná 13. 12. 2006Jarmila Tkáčováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaPán minister, prečo štátne lesy nemajú do dnešného dňa vymenovaného generálneho riaditeľa?
nezodpovedaná 31. 1. 2007Jarmila Tkáčovápredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, umožňujú zákony SR, aby policajt v civile odviedol šoféra, ktorý spáchal dopravný priestupok proti jeho vôli na inšpektorát?
nezodpovedaná 31. 1. 2007Jarmila Tkáčováminister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán minister, umožňujú zákony SR, aby policajt v civile odviedol šoféra, k torý spáchal dopravný prestupok, proti jeho vôli, od auta na inšpektorát?
nezodpovedaná 31. 1. 2007Jarmila Tkáčováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaVážený pán minister, aké zásoby potravinárskej pšenice a raže má Slovensko a ako sa vyvíjajú ceny týchto komodít?
nezodpovedaná 31. 1. 2007Jarmila Tkáčováminister vnútra SR Robert KaliňákPán minister, čo si myslíte o postupe policajta v civile, ktorý odvedie šoféra po spáchaní dopravného priestupku proti jeho vôli od vozidla?
nezodpovedaná 31. 1. 2007Jarmila Tkáčováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaVážený pán minister, využíva ministerstvo pôdohospodárstva aj externé poradenské služby?
zodpovedaná 7. 2. 2007Jarmila Tkáčováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaPán minister, môže š. p. Lesy SR predávať drevo iba drevospracujúcim firmám?
nezodpovedaná 7. 2. 2007Jarmila Tkáčováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaPán minister, kto kontroloval činnosť Slovenského pozemkového fondu od augusta 2006 do 24. 1. 2007, kedy nefungovala ani dozorná ani správna rada fondu?
nezodpovedaná 7. 2. 2007Jarmila Tkáčováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaVážený pán minister, ubránime slovenský oštiepok?
nezodpovedaná 7. 2. 2007Jarmila Tkáčováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaPán minister, využíva ministerstvo pôdohospodárstva aj externé poradenské služby?
nezodpovedaná 7. 2. 2007Jarmila Tkáčováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaPán minister, podľa akých zásad uzatvárajú Štátne lesy, š. p. zmluvy o dodávke dreva?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Jarmila Tkáčovápredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, prečo idete proti vlastnému vládnemu programu v bode znižovania regionálnych rozdielov tým, že vláda poskytla obrovské investičné stimuly v regióne, kde je nezamestnanosť nižšia ako 5 %?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Jarmila Tkáčovápredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, vy osobne súhlasíte s použitím metódy kyanidového lúhovania pri ťažbe kovov na Slovensku?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Jarmila Tkáčovápredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, prečo vláda poskytuje investičné stimuly v kraji, kde je nezamestnanosť nižšia ako 5 %?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Jarmila Tkáčovápredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, viete, aké platy má technický personál v Štátnom divadle v Košiciach?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Jarmila Tkáčovádočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováPani ministerka, vy osobne súhlasíte s používaním kyanidu pri ťažbe kovov na Slovensku?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Jarmila Tkáčováminister dopravy SR Ľubomír VážnyPán minister, vy osobne súhlasíte s použitím metódy kyanidového lúhovania pri ťažbe kovov na Slovensku?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Jarmila Tkáčováminister vnútra SR Robert KaliňákPán minister, vy osobne súhlasíte s použitím metódy kyanidového lúhovania pri ťažbe kovov na Slovensku?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Jarmila Tkáčovápodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Jaroslav IzákPán minister, vy osobne súhlasíte s použitím metódy kyanidového lúhovania pri ťažbe kovov na Slovensku?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Jarmila Tkáčováminister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian JanušekPán minister, vy osobne súhlasíte s použitím metódy kyanidového lúhovania pri ťažbe kovov na Slovensku?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Jarmila Tkáčováminister financií SR Ján PočiatekPán minister, vy osobne súhlasíte s použitím metódy kyanidového lúhovania pri ťažbe kovov na Slovensku?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Jarmila Tkáčováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaVážený pán minister, kedy konečne vymenujete členov dozornej a správnej rada Slovenského pozemkového fondu?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Jarmila Tkáčováminister kultúry SR Marek MaďaričPán minister, viete, aké platy má technický personál v Štátnom divadle v Košiciach?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Jarmila Tkáčováminister zdravotníctva SR Ivan ValentovičPán minister, vy osobne súhlasíte s použitím metódy kyanidového lúhovania pri ťažbe kovov na Slovensku?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Jarmila Tkáčováminister kultúry SR Marek MaďaričPán minister, vy osobne súhlasíte s použitím metódy kyanidového lúhovania pri ťažbe kovov na Slovensku?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Jarmila Tkáčováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaPán minister, ste spokojný, že Slovenský pozemkový fond je od augusta 2006, keď bola zrušená dozorná a správna rada SPF, bez kontroly?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Jarmila Tkáčováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaPán minister, vy osobne súhlasíte s použitím metódy kyanidového lúhovania pri ťažbe kovov na Slovensku?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Jarmila Tkáčováminister spravodlivosti SR Štefan HarabinPán minister, vy osobne súhlasíte s použitím metódy kyanidového lúhovania pri ťažbe kovov na Slovensku?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Jarmila Tkáčováminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ján KubišPán minister, vy osobne súhlasíte s použitím metódy kyanidového lúhovania pri ťažbe kovov na Slovensku?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Jarmila Tkáčováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajPán minsiter, vy osobne súhlasíte s použitím metódy kyanidového lúhovania pri ťažbe kovov na Slovensku?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Jarmila Tkáčovápodpredseda vlády SR a minister obrany SR František KašickýPán minister, vy osobne súhlasíte s použitím metódy kyanidového lúhovania pri ťažbe kovov na Slovensku?
12345