Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 11. 12. 2002Dana Podrackáminister kultúry SR Rudolf ChmelK Dohovoru UNIDROIT: Pán minister, je možné zverejniť súpis nezákonne vyvezených predmetov zo SR v období obsadenia časti SR v roku 1919, v období Maďarskej a Slovenskej republiky rád a od novembra 1938 až do začiatku roku 1945?
nezodpovedaná 26. 2. 2003Dana Podrackáminister spravodlivosti SR Daniel LipšicZúčastnili ste sa v trojici osobného stretnutia so sudcom Sergejom Kohutom a s predsedom Ústavného súdu Jánom Mazákom pred termínom podania Kohutovej sťažnosti na Ústavnom súde v súvislosti s jeho neúspešnou kandidatúrou na post predsedu Najvyššieho súdu?
nezodpovedaná 21. 5. 2003Dana Podrackáminister kultúry SR Rudolf ChmelV súvislosti s pristúpením SR k Dohovoru UNIDROIT o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch sa pýtam, či je možné zverejniť súpis nezákonne vyvezených predmetov zo SR v období obsadenia časti SR v roku 1919, v období Maďarskej a Slovenskej republiky rád a od novembra 1938 do začiatku roka 1945.
nezodpovedaná 2. 7. 2003Dana Podrackáminister kultúry SR Rudolf ChmelExistuje súpis ukradnutých a vyvezených umeleckých predmetov zo Slovenska v období 1938 - 1945?
zodpovedaná 5. 11. 2003Dana Podrackáminister kultúry SR Rudolf ChmelAni po stretnutí predsedu Matice slovenskej a ministra kultúry u prezidenta SR R. Schustera v júli 2003 nedošlo k žiadnemu riešeniu krízovej finančnej situácie Matice slovenskej. Prečo?
zodpovedaná 5. 11. 2003Dana Podrackáminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník18-ročný mladý človek po odchode zo štátnej starostlivosti sa ocitne na ulici s mesačným príspevkom 1 450,- Sk v stave hmotnej núdze. Nezdá sa vám to žalostne málo?
nezodpovedaná 3. 12. 2003Dana Podrackáminister kultúry SR Rudolf ChmelV súvislosti s pristúpením SR k Dohovoru UNIDROIT o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch sa chcem opýtať, či boli vrátené ukradnuté predmety z obdobia obsadenia častí SR roku 1919, v období Maďarskej a Slovenskej republiky rád a od novembra 1938 do začiatku roka 1945.
zodpovedaná 3. 3. 2004Dana Podrackápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaV rámci akcie "Modré leto", kedy ste navštevovali kultúrne zariadenia na Slovensku, ste verejne vyhlásili, že budete lobovať v prospech zvýšenia kapitoly MK SR v štátnom rozpočte. Prečo bol tento lobing neúspešný?
nezodpovedaná 3. 3. 2004Dana Podrackápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPán premiér, dovoľte mi položiť vám anketovú otázku Agentúry FOCUS, ktorá bola položená vzorke respondentov v novembri 2003: "Mohli by ste si spomenúť na udalosti, pri ktorých ste ako občan SR mali pocit hanby?"
zodpovedaná 3. 3. 2004Dana Podrackáminister kultúry SR Rudolf ChmelK tzv. veľkej kultúrnej reforme má prispieť projekt zriadenia "Kunsthalle" - Centra súčasného umenia. Kedy bude zrealizovaný, ako bude financovaný a aké sú vízie zriaďovania podobných centier v ďalších metropolách regiónov Slovenska?
nezodpovedaná 3. 3. 2004Dana Podrackáminister kultúry SR Rudolf ChmelRada pre kultúrnu spoluprácu RE v Štrasburgu vyjadrila údiv nad nízkym podielom výdavkov štátneho rozpočtu na kultúru. Kedy budete iniciovať skutočné reformy v oblasti kultúry, aspoň na porovnateľnej úrovni krajín V4?
zodpovedaná 10. 3. 2004Dana Podrackápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPán premiér, dovoľte mi položiť vám anektovú otázku agentúry FOCUS, ktorá bola položená vzorke respondentov v novembri 2003: "Mohli by ste si spomenúť na udalosti, pri ktorých ste ako občan Slovenskej republiky mali pocit hanby?"
nezodpovedaná 10. 3. 2004Dana Podrackápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaNie je celkové zvyšovanie nákladov na život politikov predvídaním tzv. eurošoku po vstupe do EÚ?
zodpovedaná 16. 6. 2004Dana Podrackáminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPodpíšete zrušenie slovenskej školy v Komárne?
nezodpovedaná 23. 6. 2004Dana Podrackáminister vnútra SR Vladimír PalkoV piatok 18. júna ste v denníku Pravda napísali: "Slováci urobili slobodne v rokoch 1992 a 1994 katastrofálne volebné rozhodnutie a umožnili zločincom dostať sa k moci na všetkých úrovniach." Považujete aj vznik SR za zločinecký akt?
nezodpovedaná 23. 6. 2004Dana Podrackáminister kultúry SR Rudolf ChmelV národnej správe o kultúrnej politike SR sa okrem iného píše, že vízia kultúrnej politiky vo svojom základnom rozmere sa týka zmeny myslenia. Akými formami sa to dá realizovať v praxi?
zodpovedaná 8. 9. 2004Dana Podrackáminister kultúry SR Rudolf ChmelŽiadate strojnásobiť objem finančných prostriedkov na kultúru do roku 2010. Prečo nie hneď?
zodpovedaná 20. 10. 2004Dana Podrackáminister kultúry SR Rudolf ChmelMaďarská vláda investovala do revitalizácie záujmu o knihy a čítanie viac ako 100 miliónov forintov. Nechystá sa podobný boom knihy aj na Slovensku?
nezodpovedaná 20. 10. 2004Dana Podrackáminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncExistuje už metodická predstava o kurikulárnej transformácii vzdelania?
nezodpovedaná 20. 10. 2004Dana Podrackáminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPracuje sa na novom modeli programu integrovaného celoživotného vzdelávania?
nezodpovedaná 20. 10. 2004Dana Podrackáminister hospodárstva SR Pavol RuskoV zmluve s KIA sa píše, že Slovensko bude v styku s EK, zastupovať záujmy KIA. Znamená to, že nebudeme hájiť vlastné ekonomické záujmy, ale záujem cudzieho súkromného podniku?
nezodpovedaná 20. 10. 2004Dana Podrackáminister kultúry SR Rudolf ChmelCieľom čl. 151 ods. 4 Zmluvy o ES je začlenenie aspektov kultúry do politiky únie - najmä formou štátnej pomoci kinematografii a cenami kníh? Aký je podiel tejto pomoci v porovnaní s krajinami V4?
zodpovedaná 27. 10. 2004Dana Podrackáminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacExistuje násilie voči zdravotníckym pracovníkom (a naopak) v súvislosti s reformami a rôznymi nedostatkami starostlivosti o chorých?
nezodpovedaná 27. 10. 2004Dana Podrackáminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkPrečo sa nezhodnocuje v sociálnych zákonoch ženská práca tak, ako by sa mala a chápe sa len ako "práca prírody"?
nezodpovedaná 27. 10. 2004Dana Podrackáminister kultúry SR Rudolf ChmelUvažuje sa o kurikurálnej reforme kultúry, podobne ako je to v oblasti vzdelávania?
nezodpovedaná 19. 1. 2005Dana Podrackápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPrečo vláda zaujala vlažný postoj k tohtoročným oslavám vzniku SR?
zodpovedaná 18. 5. 2005Dana Podrackápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVážený pán premiér, asimilácia Slovákov v zahraničí zaznamenáva prudký nárast. Prečo sa k požiadavkám zahraničných Slovákov stavia vláda tak macošsky?
nezodpovedaná 18. 5. 2005Dana Podrackápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVážený pán premiér, signatári výzvy 1000 slov o hodnotách a kultúre hovoria o "paradoxe, že podmienky pre slobodný rozvoj kultúry by mali vytvárať práve politici, ktorí ju roky vnímajú ako trpený ornament." Súhlasíte?
nezodpovedaná 18. 5. 2005Dana Podrackápodpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál CsákyNepovažujete postup samosprávy mesta Komárno vo veci neumiestnenia súsošia vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda za prejav národnostnej intolerancie?
zodpovedaná 29. 6. 2005Dana Podrackápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaNenašli by sa v rezerve vlády finančné prostriedky na zakúpenie Štefánikovho lietadla Caproni Ca-33, aby zostalo na Slovensku a stalo sa symbolom zložitej cesty Slovákov k vlastnej štátnosti?
zodpovedaná 29. 6. 2005Dana Podrackáminister kultúry SR František TóthAká je vaša predstava, pán minister, o motivačných pravidlách pre organizácie, ktoré by si mali hľadať vlastné zdroje?
zodpovedaná 29. 6. 2005Dana Podrackáminister kultúry SR František TóthMysleli ste to vážne, pán minister, že žiadateľ o grant bude musieť vydokladovať, či niekto knihu čítal?
zodpovedaná 26. 10. 2005Dana Podrackápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVo včerajšom SME, v článku "Duše detí trápi chudoba" sa konštatuje, že narastajú psychické poruchy v súvislosti s biedou. Podľa Mirona Zelinu "hrozí, že depresia sa stane na Slovensku pandémiou národa". Podpísali by ste sa pod takýto výrok?
nezodpovedaná 26. 10. 2005Dana Podrackáminister spravodlivosti SR Daniel LipšicV časopise Star je bežne prístupná pornopríloha z reality šou Big Brothers. Audiovízia je pokutovateľná. A tlač? Je možné za takéto šírenie pornografie podať trestné oznámenie?
zodpovedaná 7. 12. 2005Dana Podrackápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaSúhlasíte s názorom poľského premiéra Kazimierza Marcinkiewicza, že rozpočet EÚ porušuje zásadu solidarity voči nováčikom?
nezodpovedaná 7. 12. 2005Dana Podrackáminister kultúry SR František TóthTento týždeň MK predstavilo nový systém sledovania návštevnosti kultúrnych inštitúcií, na základe ktorého budú vyhodnocované a podporované štátom. Ako majú v konkurenčnom boji obstáť malé inštitúcie, ktoré nemajú peniaze na reklamu?
nezodpovedaná 7. 12. 2005Dana Podrackáminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncAké učebnice pripravuje Ministerstvo školstva v najbližšom období a v dlhodobom pláne?