Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 12. 12. 2012Alojz Přidalprvý námestník generálneho prokurátora SR, generálny prokurátor SR v z. Ladislav TichýVážený pán zastupujúci generálny prokurátor, ako si máme vysvetliť vaše vyjadrenie o Dobroslavovi Trnkovi, ktorý je poverený výkonom funkcie námestníka Generálnej prokuratúry SR, že zákon porušil, ale vašu dôveru nestratil. Vás, ktorý máte byť strážcom zákonnosti a ústavnosti v tomto štáte.
nezodpovedaná 30. 1. 2013Alojz Přidaldočasne poverený minister hospodárstva SR Tomáš MalatinskýVážený pán minister, uveďte konkrétne, ktorých výrobných subjektov sa dotkne schválený bod 2 pozmeňujúceho návrhu poslanca Kondróta k zákonu č. 309/2009 Z. z. (tlač 334), uveďte predpokladanú sumárnu ročnú výšku doplatku a ako sa tento doplatok premietne do ceny elektrickej energie pre koncových odberateľov?
nezodpovedaná 19. 6. 2013Alojz Přidaldočasne poverený minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský30. 6. 2013 má nadobudnúť účinnosť vyhláška ÚRSO, v ktorej sú dramaticky znížené ceny doplatku pre elektrinu z viacerých technológií na báze obnoviteľných zdrojov. Čo je dôvodom, keď nie sú známe žiadne výrazné zmeny vo vývoji cien technológií či vstupných materiálov, ba v oblasti fotovoltiky práve naopak?
nezodpovedaná 28. 1. 2015Alojz Přidaldočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán premiér, v štúdii uskutočniteľnosti "PPP projektu D4 a R7" je zadefinované, že v najbližších štyroch až piatich rokoch nevieme nájsť ročne z verejných zdrojov 200 až 250 miliónov eur, potrebných na výstavbu tohto projektu. V štúdii sú ale zadefinované predpokladané ročné splátky pre súkromného koncesionára vo výške 135 až 150 miliónov eur, ktoré zaplatíme každoročne po dobu 30-tich rokov po dokončení projektu. Viete povedať z akých zdrojov v priebehu 30-tich rokov zaplatíme predpokladaných 4 až 4,5 miliardy?
nezodpovedaná 22. 4. 2015Alojz Přidaldočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán premiér, odvoláte tiež aj Jána Počiatka z funkcie ministra dopravy za to, že podpísal lacný tunel Višňové na úrovni 45 % štátnej expertízy?
zodpovedaná 22. 4. 2015Alojz Přidaldočasne poverený minister dopravy SR Ján PočiatekPán minister, prečo tri roky mlčíte a nič nekonáte, keď viete, že Váhostav neplatí subdodávateľom faktúry?
nezodpovedaná 23. 9. 2015Alojz Přidaldočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán premiér, nemyslíte si, dozrel čas na odvolanie ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Viliama Čisláka v súvislosti s kauzou CT v Piešťanoch, ktorú minister nazval pseudokauzou, ale polícia v prípade obvinila osem ľudí. Odvoláte ministra vy, alebo odstúpi sám?
nezodpovedaná 23. 9. 2015Alojz Přidaldočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán premiér, myslíte si, že na základe objektívneho posúdenia a preskúmania Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zmlúv spoločností, v ktorých figuruje teta Anka generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Marcela Foraia, v prípade, že sa ukáže, že tieto firmy neboli zvýhodnené, by mal minister opätovne menovať Marcela Foraia za generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne?
zodpovedaná 23. 9. 2015Alojz Přidaldočasne poverený minister zdravotníctva SR Viliam ČislákPán minister, bude ďalším šéfom Všeobecnej zdravotnej poisťovne opäť Košičan, aby sa "nepretrhli nitky"?
nezodpovedaná 23. 9. 2015Alojz Přidaldočasne poverený minister zdravotníctva SR Viliam ČislákPán minister, naozaj si myslíte, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou objektívne posúdi, že skutočnosť, zvýšenia zmluvného objemu SPV 40 s. r. o. zo sumy 11 387 eur mesačne na 45 007 eur mesačne, čo je nárast o 421 % pôvodného objemu z júla 2015, nijako nesúvisí s pani Annou Sučkovou, tetou generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Marcela Foraia?
nezodpovedaná 23. 9. 2015Alojz Přidaldočasne poverený minister zdravotníctva SR Viliam ČislákAkú výšku odmeny ste podpísali pánovi Foraiovi za rok 2014?
nezodpovedaná 23. 9. 2015Alojz Přidaldočasne poverený minister zdravotníctva SR Viliam ČislákPán minister, naozaj myslíte vážne, že v prípade prieskumu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý preukáže, že zmluvy tety Anky boli "v poriadku" opätovne menujete do funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne Marcela Foraia?
nezodpovedaná 11. 11. 2015Alojz Přidaldočasne poverený minister vnútra SR Robert KaliňákPán minister, aká hrúbka alobalu je bezpečnou ochranou pred zničením bankoviek v prípade požiaru?
nezodpovedaná 11. 11. 2015Alojz Přidaldočasne poverený minister spravodlivosti SR Tomáš BorecPán minister, Slovensko nesplní svoje záväzky, resp. odporúčania skupiny GRECO. Nemyslíte, že bolo chybou, ak poslanci SMER-u nepodporili 3-krát spoločnú poslaneckú novelu zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, s ktorou súhlasil i poslanec Brixi?