Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

12
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 15. 6. 2016Juraj Blanárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán premiér, blíži sa referendum v Británii. Diskutovali ste o tejto téme s mnohými kolegami krajín EÚ. Aký je postoj Slovenska k tejto téme? Aký to bude mať dopad na Slovenskú republiku, ak Británia vystúpi z EÚ?
nezodpovedaná 21. 9. 2016Juraj Blanárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán premiér, SR sa darí v ekonomickej oblasti. Mnohé ukazovatele sa pozitívne vyvíjajú, čo má vplyv aj na znižovanie nezamestnanosti. Očakáva SR nových investorov, ktorí by mohli prispieť k tomuto pozitívnemu vývoju?
nezodpovedaná 19. 10. 2016Juraj Blanárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, ako by ste zhodnotili doterajšie výjazdové rokovania vlády?
nezodpovedaná 26. 10. 2016Juraj Blanárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán premiér, v letných mesiacoch sa konali rokovania vlády v menej rozvinutých regiónoch SR. Môžete nám priblížiť, aký prínos majú tieto rokovania v regiónoch?
nezodpovedaná 22. 3. 2017Juraj Blanárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, aké závery vyplynuli zo stretnutia s poľskou premiérkou na mimoriadnom summite V4 o kvalite potravín?
zodpovedaná 10. 5. 2017Juraj Blanárdočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, v súčasnosti sa ukazuje problém nedostatku pracovnej sily v niektorých regiónoch. Aké opatrenia pripravujete na podporu mobility za prácou?
nezodpovedaná 10. 5. 2017Juraj Blanárdočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, môžete nám potvrdiť termín začiatku rekonštrukcie cesty I/65 v úseku Príbovce - Turčianske Teplice, ktorá bude financovaná z eurofondov?
nezodpovedaná 17. 5. 2017Juraj Blanárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán premiér, vo Francúzsku majú nového prezidenta Macrona. Aký to môže mať vplyv, podľa vášho názoru, na budúcnosť EÚ?
nezodpovedaná 7. 2. 2018Juraj Blanárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán predseda vlády, v médiách ste avizovali, že vláda preplatí každú faktúru, ktorú predložia rektori za rekonštrukciu internátov do konca roka. Ako bude vláda SR postupovať pri obnove a rekonštrukcii vysokoškolských itnernátov?
nezodpovedaná 7. 2. 2018Juraj Blanárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán predseda vlády, po avizovaných informáciách o pozitívnom hospodárskom raste slovenskej ekonomiky ste pripustili, že je potrebné hľadať aj alternatívvy k priemyslu. V čom vidíte potenciál cestovného ruchu?
zodpovedaná 7. 2. 2018Juraj Blanárdočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerVážený pán minister, v súvislosti s ukončeným hospodárskym rokom štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne vás chcem požiadať o stanovisko, ako hodnotíte napĺňanie ozdravného plánu tejto poisťovne? Aké ďalšie kroky pripravuje ministerstvo pre rok 2018?
nezodpovedaná 9. 5. 2018Juraj Blanárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniOd 1. júla prevezme predsedníctvo v EÚ Rakúsko. Ktoré skúsenosti Slovenskej republiky ste počas tohtotýždňovej návštevy nášho suseda odovzdali rakúskemu prezidentovi či kancelárovi?
zodpovedaná 9. 5. 2018Juraj Blanárdočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekV akom štádiu sa nachádza pozastavený úsek výstavby diaľnice D1 Hubová - Ivachnová?
zodpovedaná 16. 5. 2018Juraj Blanárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniPán predseda vlády, aký je váš názor na vstup kandidátskych krajín do Európskej únie a schengenského priestoru?
nezodpovedaná 16. 5. 2018Juraj Blanárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniPán predseda, vláda uvoľnila financie na rekonštrukciu internátov. Aký bude postup pri prideľovaní dotácie?
nezodpovedaná 23. 5. 2018Juraj Blanárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniPán predseda vlády, avizovali ste posilniť konzuláty SR v krajinách, z ktorých prichádzajú pracovníci na Slovensko. Ktorých štátov konkrétne sa to týka?
nezodpovedaná 23. 5. 2018Juraj Blanárdočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, v akom štádiu výstavby sa nachádzajú úseky diaľnice D1 Dubová Skala - Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka - Hričovské Podhradie?
nezodpovedaná 23. 5. 2018Juraj Blanárdočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPán minister, ako hodnotíte rokovania so sociálnymi partnermi k ročnému zúčtovaniu sociálnych odvodov?
nezodpovedaná 13. 6. 2018Juraj Blanárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniPán predseda vlády, aké očakávania či plány má Slovenská republika od svojho pedsedníctva vo V4?
nezodpovedaná 13. 6. 2018Juraj Blanárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniPán predseda vlády, ako vnímate vyhlásenie nemeckej kancelárky Merkelovej o flexibilnej solidarite?
nezodpovedaná 13. 6. 2018Juraj Blanárdočasne poverená ministerka vnútra SR Denisa SakováPani ministerka, ako hodnotíte zverejnený návrh rozpočtu Európskej únie v oblasti migrácie?
nezodpovedaná 13. 6. 2018Juraj Blanárdočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPán minister, vyjadrili ste sa, že služby v štátnej a verejnej správe by mali poskytovať adekvátne ohodnotení pracovníci. Ako postupujete pri štandardizovaní ich platov?
nezodpovedaná 20. 6. 2018Juraj Blanárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniPán predseda, aký je váš postoj k úprave platov nastupujúcich učiteľov?
nezodpovedaná 20. 6. 2018Juraj Blanárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniPán predseda, aké očakávania či plány má Slovenská republika od svojho predsedníctva vo V4?
nezodpovedaná 20. 6. 2018Juraj Blanárdočasne poverená ministerka vnútra SR Denisa SakováPani ministerka, aké kroky pripravujete pre valorizáciu výsluhových dôchodkov pre policajtov a vojakov?
nezodpovedaná 20. 6. 2018Juraj Blanárministerka zdravotníctva SR Andrea KalavskáPani ministerka, ako je zabezpečený v súčasnosti systém ambulantných pohotovostí v rámci Slovenska?
zodpovedaná 12. 9. 2018Juraj Blanárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, ako vníma vláda Slovenskej republiky napĺňanie zákona zameraného na boj s byrokraciou?
nezodpovedaná 12. 9. 2018Juraj Blanárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, mohli by ste nám poskytnúť bližšie informácie o plánovanom vybudovaní Národného centra cyklistiky?
nezodpovedaná 19. 9. 2018Juraj Blanárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, ako vnímate kandidatúru podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča na predsedu Európskej komisie?
nezodpovedaná 19. 9. 2018Juraj Blanárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, počas vašej pracovnej návštevy Bukurešti ste vyjadrili podporu Rumunsku. Môžete nám ju viac priblížiť?
nezodpovedaná 19. 9. 2018Juraj Blanárministerka zdravotníctva SR Andrea KalavskáVážená pani ministerka, Všeobecná zdravotná poisťovňa rozšírila aplikáciu pre svojich klientov so zámerom upozorňovania na liekové interakcie. Aký je postoj vášho ministerstva voči takejto elektronizácii zdravotníctva?
nezodpovedaná 17. 10. 2018Juraj Blanárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, aký je váš postoj k envirokriminalite? Považujete ochranu životného prostredia za dostatočnú?
nezodpovedaná 17. 10. 2018Juraj Blanárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, ako vnímate po aktuálnom rokovaní s ruským ministrom priemyslu zaistenie dodávok plynu pre Slovensko?
zodpovedaná 17. 10. 2018Juraj Blanárministerka zdravotníctva SR Andrea KalavskáVážená pani ministerka, keďže povinné očkovanie je stále predmetom spoločenských diskusií, chcel by som vás požiadať o názor ministerstva. Očkovať alebo neočkovať?
zodpovedaná 28. 11. 2018Juraj Blanárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniPán predseda vlády, ako hodnotíte aktuálnu situáciu na Ukrajine, ktorá bezprostredne susedí nielen so Slovenskom, ale aj s Európskou úniou?
nezodpovedaná 28. 11. 2018Juraj Blanárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniPán predseda vlády, aké investičné príležitosti pre slovenské firmy vidíte v Kazachstane, kde ste boli počas tohto mesiaca na pracovnej ceste?
nezodpovedaná 28. 11. 2018Juraj Blanárministerka zdravotníctva SR Andrea KalavskáPani ministerka, mohli by ste bližšie vysvetliť vaše rozhodnutie nepodpísať revíziu úhrad liekov?
zodpovedaná 30. 1. 2019Juraj Blanárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, ako je Slovensko pripravené reagovať na brexit? Aké opatrenia pripravuje vláda s cieľom minimalizovať negatívne dopady brexitu na slovenských občanov žijúcich vo Veľkej Británii?
nezodpovedaná 30. 1. 2019Juraj Blanárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, uplynulý týždeň ste absolvovali návštevu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Ako hodnotíte jeho doterajšie pôsobenie a v čom vidíte výzvy pre budúcnosť?
nezodpovedaná 30. 1. 2019Juraj Blanárdočasne poverená ministerka vnútra SR Denisa SakováVážená ani ministerka, Slovensko zažilo v januári kalamitnú snehovú situáciu. Aké kroky vykonalo vaše ministerstvo v súvislosti s pomocou obciam, ktoré vyhlásili kalamitný stav?
nezodpovedaná 30. 1. 2019Juraj Blanárdočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, žiadam vás o informáciu o stavbe Lietavská Lúčka - Dubná Skala, keďže jej dokončenie bolo plánované do konca roka 2019 a je zrejmé, že termín dodržaný nebude. Preto vás chcem požiadať o aktuálnu informáciu a zároveň o návrh riešenia ako dokončiť, čo najskôr, tento kľúčový diaľničný úsek na diaľnici D1?
nezodpovedaná 6. 2. 2019Juraj Blanárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, minulý týždeň ste rokovali s prezidentom Konfederácie odborových zväzov. Aké boli témy vášho rokovania a boli otázky, na ktorých ste sa zhodli?
nezodpovedaná 6. 2. 2019Juraj Blanárdočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, žiadam vás o informáciu o stavbe Lietavská Lúčka - Dubná Skala, keďže jej dokončenie bolo plánované do konca roka 2019 a je zrejmé, že termín dodržaný nebude. Preto vás chcem požiadať o aktuálnu informáciu a zároveň o návrh riešenia, ako dokončiť tento kľúčový diaľničný úsek na diaľnici D1?
nezodpovedaná 6. 2. 2019Juraj Blanárdočasne poverená ministerka vnútra SR Denisa SakováVážená pani ministerka, Slovensko zažilo v januári kalamitnú snehovú situáciu. Aké kroky vykonalo vaše ministerstvo v súvislosti s pomocou obciam, ktoré vyhlásili kalamitný stav?
nezodpovedaná 13. 2. 2019Juraj Blanárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, ako hodnotíte návštevu ministra zahraničia USA Mikea Pompea? V čom vidíte potenciál spolupráce?
nezodpovedaná 13. 2. 2019Juraj Blanárministerka zdravotníctva SR Andrea KalavskáVážená pani ministerka, otvorili ste prvý urgent II. typu v Banskej Bystrici. Ako prebieha príprava na tieto urgenty v ďalších nemocniciach?
nezodpovedaná 27. 3. 2019Juraj Blanárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, britský parlament opätovne neschválil dohodu o brexite, čo komplikuje sitáciu aj nám ako členskej krajine EÚ. Aký je váš názor na vzniknutú situáciu?
zodpovedaná 27. 3. 2019Juraj Blanárpodpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard RašiVážený pán podpredseda vlády, ako pokračujete v rámci debyrokratizácie pri rušení ďalších papierových výpisov ako potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom, zdravotnom poistení a daniach alebo o návšteve školy?
nezodpovedaná 27. 3. 2019Juraj Blanárministerka zdravotníctva SR Andrea KalavskáVážená pani ministerka, v poslednom období vnímam váš aktívny prístup v oblasti prevencie. Aké aktivity ste spustili v tomto roku?
nezodpovedaná 27. 3. 2019Juraj Blanárministerka zdravotníctva SR Andrea KalavskáVážená pani ministerka, pripravujú sa mnohé investície do zdravotníctva. Mohli by ste zosumarizovať, aké investičné akcie sa pripravujú do Fakultnej nemocnice v Žiline?
12