Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 6. 9. 2006József Berényiminister pre správu a privatizáciu národného majetku SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, zástupcovia vlády - vrátane vás - sa vyjadrovali veľmi neisto ohľadom ďalšej investície spoločnosti Samsung na Slovensku, pravdepodobne v galantskom regióne. Preto sa vás pýtam, či vláda podporuje spomínanú investíciu v objeme cca 15 mld. korún alebo nie?
nezodpovedaná 18. 10. 2006József Berényiminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ján KubišVýbor ministrov Rady Európy 21. júna 2006 prijal rezolúciu, v ktorej sa konštatuje:"Legislatívny rámec na ochranu národnostných menšín má ešte stále nedostatky vrátane nedostatkov súvisiacich s financovaním menšinových kultúr". V texte sa ďalej uvádza, že treba:"Pokračovať v už začatom úsilí o vytvorenie legislatívneho rámca pre národnostné menšiny...". Ako mieni vláda SR vyhovieť týmto odporúčaniam?
nezodpovedaná 18. 10. 2006József Berényipodpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny Dušan ČaplovičVýbor ministrov Rady Európy 21. júna 2006 prijal rezolúciu, v ktorej sa konštatuje:"Legislatívny rámec na ochranu národnostných menšín má ešte stále nedostatky vrátane nedostatkov súvisiacich s financovaním menšinových kultúr". V texte sa ďalej uvádza, že treba"Pokračovať v už začatom úsilí o vytvorenie legislatívneho rámca pre národnostné menšiny...". Ako mieni vláda SR vyhovieť týmto odporúčaniam?
nezodpovedaná 17. 10. 2007József Berényiminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajListom zo dňa 19. 1. 2007 ste zakázali geografické názvy používať v dvojjazyčných verziách v učebniciach vydávaných v jazyku národnostnej menšiny. Je toto rozhodnutie v súlade s Rámcovým dohovorom o ochrane menšín Rady Európy a so sľubom predsedu vlády p. Roberta Fica, že v oblasti národnostných práv bude dodržiavané status quo do konca tohto volebného obdobia?
nezodpovedaná 24. 10. 2007József Berényiminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajListom dňa 19. 1. 2007 ste zakázali geografické názvy používať v dvojjazyčných verziách v učebniciach vydávaných v jazyku národnostnej menšiny. Je toto rozhodnutie v súlade s Rámcovým dohovorom o ochrane menšín RE a so sľubom predsedu vlády p. R. Fica, že v oblasti národnostných práv bude dodržiavaný status quo do konca volebného obdobia?
nezodpovedaná 5. 12. 2007József Berényiminister kultúry SR Marek MaďaričPán minister Maďarič, zanikne po 80. ročnej existencii maďarské vysielanie Slovenského rozhlasu v roku 2008?
nezodpovedaná 6. 2. 2008József Berényipredseda vlády SR Robert FicoNa zasadnutí Parlamentného zhromaždenia Rady Európy ste uviedli, že "slovenská vláda vníma existenciu národnostných menšín ako obohacujúci zdroj pre život spoločnosti". J. Slota však nedávno uviedol, že "na Slovensku neexistujú Maďari len Slováci, ktorí rozprávajú po maďarsky". Je toto vyjadrenie v súlade s vašimi myšlienkami prednesenými pred PZ RE?
nezodpovedaná 6. 2. 2008József Berényiminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ján KubišNa zasadnutí PZ Rady Európy ste uviedli, že vláda SR "odporučila príslušným ministerstvám preskúmať a poskytnúť svoje reakcie" na odporúčania Výboru ministrov Rady Európy ohľadom zmeny jazykových práv národnostných menšín. D. Čaplovič však na moju interpeláciu odpovedal, že: "vláda SR v súčasnosti nevidí dôvod" na implementáciu odporúčaní RE. Ktoré z týchto vyjadrení je skutočným stanoviskom vlády SR?
nezodpovedaná 13. 2. 2008József Berényipredseda vlády SR Robert FicoNa zasadnutí PZ RE ste uviedli: "Slovenská vláda vníma existenciu národnostných menšín ako obohacujúci zdroj pre život spoločnosti." J. Slota však nedávno uviedol, že na Slovensku neexistujú Maďari, len Slováci rozprávajúci po maďarsky. Je toto vyjadrenie v súlade s vašimi myšlienkami prednesenými pred PZ RE?
nezodpovedaná 13. 2. 2008József Berényiminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ján KubišNa zasadnutí Parlamentného zhromaždenia Rady Európy ste uviedli, že vláda SR "odporučila príslušným ministerstvám preskúmať a poskytnúť svoje reakcie" na odporúčania Výboru ministrov RE ohľadom zmeny jazykových práv národnostných menšín. D. Čaplovič však na moju interpeláciu odpovedal, že "vláda SR v súčasnosti nevidí dôvod" na implementáciu odporúčaní RE. Ktoré z týchto vyjadrení je skutočným stanoviskom vlády SR?
nezodpovedaná 18. 6. 2008József Berényiminister spravodlivosti SR Štefan HarabinDo akej miery rozhodnutie Najvyššieho súdu v kauze Vojtecha Hudeca umožní prekonať prekážky v odškodnení aj iných občanov SR, ktorí boli dotknutí Benešovými dekrétmi? Pripomínam, nepýtam sa na zrušenie Benešových dekrétov, ale na odškodnenie občanov.
zodpovedaná 10. 9. 2008József Berényiminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajPodľa augustového prieskumu nadácie otvorenej spoločnosti - OSF za posledné 2 roky nebezpečne narástol počet mladých Slovákov, ktorí majú negatívny pohľad na maďarskú menšinu. Ako mienite v tejto situácii konať?
zodpovedaná 10. 9. 2008József Berényiminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ján KubišR. Káčer vyhlásil: "Slovensko počas vlády R. Fica urobilo niekoľko proamerických gest"... "ale nemôžem o nich hovoriť." Vysvetlite, pán minister, o aké gestá sa jedná a prečo sa o nich nedá verejne hovoriť a ich kritizovať?
nezodpovedaná 10. 9. 2008József Berényipodpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny Dušan ČaplovičAko hodnotíte krajne nebezpečnú videonahrávku, ktorá sa objavila na internetovej stránke "Youtube" s vulgárnym obsahom proti H. Malinovej a s nabádaním zabitia čelných predstaviteľov SMK? Ako chcete túto záležitosť riešiť?
nezodpovedaná 4. 2. 2009József Berényiminister kultúry SR Marek MaďaričAkými opatreniami mienite pomôcť Slovenskému rozhlasu, aby vysielanie v jazyku národnostných menšín pokrylo celé územie SR, na ktorom národnostné menšiny žijú?
nezodpovedaná 11. 2. 2009József Berényiminister kultúry SR Marek MaďaričVysielanie rádia Patria naďalej nepokrýva juhozápadné Slovensko (najmä okresy DS, GA, KN). Poskytne MK SR finančné prostriedky na sprevádzkovanie SV vysielača v Nitre?
zodpovedaná 9. 9. 2009József Berényiminister dopravy SR Ľubomír VážnyV obežníku Slovenskej pošty zo dňa 2. 9. 2009 chýba odkaz na to, že v tých obciach, v ktorých tvorí národnostná menšina 20 % sa môže v úradnom styku používať aj jazyk danej menšiny. Čo mienite urobiť, aby Slovenská pošta dodržala zákon o používaní jazykov národnostných menšín 184/1999 Z. z.?
nezodpovedaná 9. 9. 2009József Berényiminister kultúry SR Marek MaďaričV obežníku Slovenskej pošty zo dňa 2. 9. 2009 chýba odkaz na to, že v tých obciach, v ktorých tvorí národnostná menšina 20 % sa môže v úradnom styku používať aj jazyk danej menšiny. Čo mienite urobiť, aby Slovenská pošta dodržala zákon o používaní jazykov národnostných menšín 184/1999 Z. z.?
zodpovedaná 21. 10. 2009József Berényipodpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny Dušan ČaplovičAko mienite postupovať v prípade múru v Ostrovanoch, ktorý oddeľuje rómsku osadu od ostatných obyvateľov?
zodpovedaná 21. 10. 2009József Berényiminister kultúry SR Marek MaďaričV akom štádiu je vypracovanie metodických pokynov k jazykovému zákonu?
nezodpovedaná 21. 10. 2009József Berényipodpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny Dušan ČaplovičJe podľa vás múr v Ostrovanoch diskriminačným prvkom voči rómskej menšine?
nezodpovedaná 10. 2. 2010József Berényiminister kultúry SR Marek MaďaričVysoký komisár OBSE navrhuje zmeniť zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín. Prosím vás o vjydrenie, ako mienite v tejto veci postupovať?