Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 20. 6. 2012Tibor Bastrnákminister dopravy SR Ján PočiatekVážený pán minister, vláda SR na svojom zasadnutí neprerokovala materiál o dohode medzi vládami SR a Maďarska vo veci výstavby nového Dunajského mostu pri Komárne, pričom predchádzajúce vlády, resp. samospráva mesta Komárno už dotiahli súvisiace prípravné práce veľmi ďaleko. Aké sú dôvody stiahnutia materiálu o novom Dunajskom moste pri Komárne z rokovania vlády SR?
nezodpovedaná 27. 6. 2012Tibor Bastrnákminister dopravy SR Ján PočiatekVážený pán minister, vláda SR na svojom zasadnutí neprerokovala materiál o dohode medzi vládami SR a Maďarska vo veci výstavby nového Dunajského mostu pri Komárne, pričom predchádzajúce vlády, resp. samospráva mesta Komárno už dotiahli súvisiace prípravné práce dosť ďaleko. Aké sú dôvody stiahnutia materiálu o novom Dunajskom moste pri Komárne z rokovania vlády SR?
zodpovedaná 1. 8. 2012Tibor Bastrnákminister dopravy SR Ján PočiatekVážený pán minister, aký bol dôvod na vypustenie materiálu "Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta cez rieku Dunaj na spoločnej štátnej hranici medzi mestami Komárno a Komárom" na rokovaní vlády SR dňa 13. 6. 2012?
zodpovedaná 26. 9. 2012Tibor Bastrnákminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Dušan ČaplovičVážený pán minister, v súvislosti s nedávnym štrajkom pedagogických pracovníkov sa na vás obraciam s nasledujúcou otázkou: Vy, ako sociálne cítiaci občan a verejný činiteľ, súhlasíte s požiadavkami pedagogických zamestnancov?
zodpovedaná 26. 9. 2012Tibor Bastrnákminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Dušan ČaplovičAké opatrenia plánujete navrhnúť pre ministerstvo financií v záujme vyhovujúceho finančného krytia požiadaviek pedagogických zamestnancov v rozpočte na rok 2013?
zodpovedaná 19. 6. 2013Tibor Bastrnákpodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Peter ŽigaVážený pán minister, plánuje vaše ministerstvo posilniť systém ochranných prvkov pri Dunaji - vzhľadom na možnosť ďalšej vážnej povodňovej situácie v blízkych rokoch? Ak áno, tak aké a kde?
nezodpovedaná 19. 6. 2013Tibor Bastrnákministerka zdravotníctva SR Zuzana ZvolenskáVážená pani ministerka, v akej forme a kedy budú zverejnené informácie pre jednotlivé cieľové skupiny o možnosti obrátiť sa na vaše ministerstvo v rámci boja proti komárom po povodniach?
zodpovedaná 11. 9. 2013Tibor Bastrnákminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Dušan ČaplovičVážený pán minister, v súvislosti so zoznamom škôl, so zriaďovateľmi ktorých ministerstvo rokuje (rokovalo) o možnostiach zefektívniť a racionalizovať prevádzku škôl, sa na vás obraciam s nasledujúcou otázkou. Kedy a aký finančný dopad bude mať táto vlna racionalizačných opatrení?
zodpovedaná 4. 12. 2013Tibor Bastrnákminister kultúry SR Marek MaďaričVážený pán minister, vaše ministerstvo ako zriaďovateľ plánuje zrušiť právnu subjektivitu hvezdárne v Hurbanove. Deje sa to bez hoci akej formy konzultácie so zainteresovanými vedeckými autoritami, resp. bez vedomia dotknutých zamestnancov hvezdárne. Aké sú dôvody plánovaného zrušenia právnej subjektivity hvezdárne v Hurbanove?
nezodpovedaná 4. 12. 2013Tibor Bastrnákminister kultúry SR Marek MaďaričVážený pán minister, ako zriaďovateľ vaše ministerstvo plánuje zrušiť právnu subjektivitu hvezdárne v Hurbanove. Do radu ktorých systémových opatrení sa zaraďuje plánovaný krok zrušenia právnej subjektivity hvezdárne v Hurbanove? A prečo?
nezodpovedaná 20. 5. 2015Tibor Bastrnákminister zdravotníctva SR Viliam ČislákVážený pán minister, z obsahu Správy o stave zdravotníctva vyplýva, že globálne zadlženie nemocníc rastie aj napriek tomu, že v prípade niektorých inštitúcií sa tempo zadlženia spomalilo. Aké konkrétne opatrenia a podľa akého harmonogramu plánuje realizovať vaše ministerstvo na riešenie tejto situácie? V akom časovom horizonte bude podľa vašej vízie zadlženie nemocníc nulové?
nezodpovedaná 27. 5. 2015Tibor Bastrnákpodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Peter ŽigaVážený pán minister, plánuje vaše ministerstvo vhodné pamiatkové podujatie k 50. výročiu povodne Dunaja v roku 1965 v okrese Komárno? A keď áno, tak kde a kedy?