Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 17. 10. 2007Tibor Bastrnákminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajListom dňa 19. 1. 2007 ste zakázali používanie dvojjazyčných zemepisných názvov v učebniciach vydávaných v jazyku národnostnej menšiny. Je toto vaše rozhodnutie v súlade s Európskou chartou regionálnych alebo menšinových jazykov?
nezodpovedaná 24. 10. 2007Tibor Bastrnákminister zdravotníctva SR Ivan ValentovičPán minister, ako dlho sa budete nečinne prizerať k tomu, že dlh v zdravotníctve neúmerne narastá?
nezodpovedaná 28. 11. 2007Tibor Bastrnákminister zdravotníctva SR Ivan ValentovičKto je zodpovedný, že vláda neplní svoj vládny program a nezvýši platby poistného za skupiny občanov, kde je platiteľom štát zo 4 % na 5 % priemernej mzdy?
zodpovedaná 5. 12. 2007Tibor Bastrnákminister zdravotníctva SR Ivan ValentovičKto je zodpovedný, že vláda neplní svoj vládny program a nezvýši platby poistného za skupiny občanov, kde je platiteľom štát zo 4 % na 5 % priemernej mzdy?
nezodpovedaná 6. 2. 2008Tibor Bastrnákminister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian JanušekPán minister, prečo ste zvolili internetové prihlásenia sa na podanie projektov na rekonštrukciu školskej infraštruktúry? Prečo nebola dopredu oznámená presná hodina začatia a dĺžka podania? Myslíte si, že je to tak správne?
zodpovedaná 9. 4. 2008Tibor Bastrnákminister zdravotníctva SR Ivan ValentovičPán minister, čím vysvetľujete neúmerný nárast dlhu zdravotníctva za vášho ministrovania?
nezodpovedaná 18. 6. 2008Tibor Bastrnákminister zdravotníctva SR Richard RašiVážený pán minister, myslíte si, že Veriteľ, a. s. z krátkodobého hľadiska priniesla pozitívum v zdravotníctve tak, ako to konštatuje správa ministerstva financií?
nezodpovedaná 29. 10. 2008Tibor Bastrnákminister zdravotníctva SR Richard RašiŠtát plánuje zasahovať do schvaľovacieho procesu rozpočtu zdravotných poisťovní. Prečo si myslíte, že finančné prostriedky v rozpočte zdravotných poisťovní sú verejné financie len v prvom článku reťazca? Plánujete zasahovať do toku týchto prostriedkov aj v druhom a treťom článku reťazca?
nezodpovedaná 4. 2. 2009Tibor Bastrnákminister kultúry SR Marek MaďaričVážený pán minister, aké opatrenia plánuje vláda v záujme zväčšenia súčasného nevyhovujúceho teritoriálneho pokrytia vysielania rozhlasu Patria pre obyvateľov SR maďarskej národnosti?
nezodpovedaná 4. 2. 2009Tibor Bastrnákpodpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny Dušan ČaplovičVážený pán podpredseda, v čom spočíva vaša pridaná hodnota k zlepšeniu postavenia menšín na Slovensku?
nezodpovedaná 11. 2. 2009Tibor Bastrnákminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Stanislav BecíkVážený pán minister, poplatky za vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu znevýhodňujú rozvoj najmä na juhu Slovenska. Ako plánujete odstrániť tento nedemokratický defekt v legislatíve SR?
nezodpovedaná 11. 2. 2009Tibor Bastrnákpodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, aké kroky navrhujete pre zníženie súčasnej jednostrannej závislosti na ruských energetických zdrojoch?
zodpovedaná 22. 4. 2009Tibor Bastrnákminister financií SR Ján PočiatekVážený pán minister, boli realizované nejaké jednania za účelom výmeny skúseností s okolitými krajinami - novými členmi EÚ vo veci zmiernenia dopadu svetovej finančnej krízy?
zodpovedaná 22. 4. 2009Tibor Bastrnákpodpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny Dušan ČaplovičVážený pán podpredseda, s ktorými inštitúciami spolupracujete pri zmapovaní špecifických problémov a požiadaviek rómskej menšiny?
zodpovedaná 22. 4. 2009Tibor Bastrnákminister financií SR Ján PočiatekPodľa vašich odhadov približne koľko rokov stratí naše hospodárstvo "vďaka" tejto kríze, kým znova dosiahne tempo rastu z minulých rokov?
nezodpovedaná 22. 4. 2009Tibor Bastrnákminister financií SR Ján PočiatekVážený pán minister, bolo zavedenie eura pri silnejšom kurze, než by to zodpovedalo skutočnému stavu slovenskej ekonomiky skutočne výhodné pre občanov (hlavne vo svetle oslabenia okolitých mien)?
nezodpovedaná 22. 4. 2009Tibor Bastrnákminister zdravotníctva SR Richard RašiVážený pán minister, v akom štádiu je príprava usmernenia centrálneho hodnotenia posudzovania kvality služieb nemocníc pomocou indikátorov kvality, ktoré pripravuje vaše ministerstvo?
nezodpovedaná 22. 4. 2009Tibor Bastrnákminister zdravotníctva SR Richard RašiVážený pán minister, ako hodnotíte dopad zákona na ochranu nefajčiarov? Považujete možnosť jeho rôznorodej interpretácie za potencionálne nebezpečenstvo?
zodpovedaná 24. 6. 2009Tibor Bastrnákminister vnútra SR Robert KaliňákAko vysvetľujete skutočnosť, že občania Čínskej ľudovej republiky mohli napadnúť občanov SR za prezentovanie svojich názorov?
zodpovedaná 24. 6. 2009Tibor Bastrnákminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajAký postup plánujete v prípade, ak sa nový systém celoživotného vzdelávania ukáže nepoužiteľný v praxi?
zodpovedaná 24. 6. 2009Tibor Bastrnákpodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Viliam TurskýMáte dôkazy o tom, že niektorá krajina predala svoje emisné kvóty za horšie podmienky ako to urobila SR?
nezodpovedaná 24. 6. 2009Tibor Bastrnákminister zdravotníctva SR Richard RašiAko korešponduje plánované zrušenie služby LSPP v nočných hodinách s predvolebným sloganom vašej strany "Bližšie k ľuďom"?
nezodpovedaná 2. 12. 2009Tibor Bastrnákdočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováVážená pani ministerka, považujete za reálnu hrozbu, že naše výdavky v rámci projektu sociálnych podnikov Európska komisia nám nepreplatí?
nezodpovedaná 2. 12. 2009Tibor Bastrnákdočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováVážená pani ministerka, aký názor máte na podozrenie z manipulovania verejného obstarávania zo strany niektorých sociálnych podnikov, aby tendre na vzdelávanie vyhrali firmy prepojené na strany vládnej koalície?
nezodpovedaná 2. 12. 2009Tibor Bastrnákminister kultúry SR Marek MaďaričVážený pán minister, akú víziu máte na časový harmonogram realizácie kompletnej digitalizácie kultúrneho dedičstva?
nezodpovedaná 2. 12. 2009Tibor Bastrnákminister zdravotníctva SR Richard RašiVážený pán minister, plánuje MZ SR vytvoriť očkovacie strediská na uchýchlenie a zjednodušenie procesu očkovania obyvateľov proti vírusu H1N1?
nezodpovedaná 3. 2. 2010Tibor Bastrnákminister zdravotníctva SR Richard RašiVážený pán minister, považujete súčasný systém rozdeľovania finančných prostriedkov pre nemocnice za dostatočne prehľadný?
nezodpovedaná 3. 2. 2010Tibor Bastrnákminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajVážený pán minister, ste si vedomý skutočnosti, že súčasné zákonné prostredie vytvára nerovnaké podmienky pre fungovanie štátnych a neštátnych škôl a školských zariadení, čím sa porušuje zmluva medzi SR a Svätou stolicou, resp. aj medzi SR a ostatnými cirkvami?