Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 22. 6. 2005Július Brockaminister hospodárstva SR Pavol RuskoAké sú celkové náklady na vytvorenie jedného pracovného miesta u nás v rámci bezprecedentnej podpory zahraničných investorov? Uveďte konkrétne príklady.