Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 31. 1. 2007Alexander Slafkovskýpodpredseda vlády SR a minister obrany SR František KašickýVážený pán minister, detašované pracovisko Žilinskej univerzity (ŽU) vzniklo v roku 2002 vo voľných a prebytočných priestoroch Vojenského technického ústavu v Liptovskom Mikuláši na základe dohody o spolupráci medzi Ministerstvom obrany a Ministerstvom školstva. Dnes údajne dochádza k spochybňovaniu prebytočnosti priestorov využévaných ŽU, čo ohrozuje existenciu pracoviska so 600 študentami. Pán minister, môžete toto ohrozenie vyvrátiť a pomôcť prevodu prebytočného majetku armády na mesto L. Mikuláš? Mesto Liptovský Mikuláš sa zaviazalo ho v takomto prípade odpredať na účely vzdelávania, za symbolickú korunu Žilinskej univerzite.
nezodpovedaná 31. 1. 2007Alexander Slafkovskýminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajDetašované pracovisko Žilinskej univerzity v Liptovskom Mikuláši sídli v priestoroch, ktoré Armáda SR prehlásila za prebytočné už v roku 2002 a zapožičala ich na účel vzdelávania. Dnes tam študuje cca 600 študentov na Elektrotechnickej fakulte a Fakulte prírodných vied. Ministerstvo obrany údajne chce priestory späť, čo by znamenalo koniec činnosti Žilinskej univerzity v L. Mikuláši. Zrušenie prebytočnosti daných priestorov by znamenalo nemožnosť previesť ich na mesto a potom z mesta na Žilinskú univerzitu za symbolickú korunu, za podmienky zachovania a vzdelávania. Ako budete konať v prospech zachovania vysokoškolského štúdia na detašovanom pracovisku ŽU v Liptovskom Mikuláši?
nezodpovedaná 16. 5. 2007Alexander Slafkovskýminister zdravotníctva SR Ivan ValentovičPán minister, ako je možné, že dohľad nad sieťou zdravotníckych služieb a ambulancií vedie k stavu, kedy je rozdiel v čakacej dobe na odborné vyšetrenia medzi Bratislavou a vidiekom nie v hodinách, ale v dňoch?
nezodpovedaná 16. 5. 2007Alexander Slafkovskýdočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováEšte v novembri 2006 som sa na vás cestou sekretariátu písomne obrátil so žiadosťou o stretnutie tak, aby sme prerokovali otázky krízového centra pre mládež v L. Mikuáši. Je normálne, že som dodnes nedostal odpoveď?
nezodpovedaná 27. 6. 2007Alexander Slafkovskýpredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, v pondelok vás na tlačovej konferencii pani poslankyňa Lucia Žitňanská vyzvala, aby ste sa vyjadrili k zámene pozemkov, ktoré uskutočnil Slovenský pozemkový fond pod vedením nominanta strany, ktorej ste predsedom. Vyjadrite sa ,prosím, k otázke, či považujete za etické a správne, aby sa takým spôsobom, ako bol medializovaný, vymieňali pozemky na južnom Slovensku za lukratívne pozemky pod Tatrami?
nezodpovedaná 27. 6. 2007Alexander Slafkovskýminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaPán minister, v pondelok boli medializované informácie o zámene pozemkov, ktoré uskutočnil Slovenský pozemkový fond pod vedením politických strán vládnej koalície. Vyjadrite sa, prosím, k otázke, či považujete za etické a správne, aby sa takým spôsobom, ako bol medializovaný, vymieňali pozemky na južnom Slovensku za lukratívne pozemky pod Tatrami?
nezodpovedaná 27. 6. 2007Alexander Slafkovskýminister vnútra SR Robert KaliňákPán minister, schvaľujete iniciatívu okresného riaditeľa PZ v Liptovskom Mikuláši, ktorá dáva výhody "spolupracovníkom" PZ, nadštandardne spolupracujúcim tým, že nebudú stáť v rade zapríčinenej slabou výkonnosťou policajnej administratívy?
nezodpovedaná 27. 6. 2007Alexander Slafkovskýminister vnútra SR Robert KaliňákPán minister, dokedy bude trvať neúnosný stav pri administratívnom spracovávaní žiadostí o zmeny v evidencii vozidiel? Čakacie hodiny presahujúce aj 10 hod. nie sú zriedkavosťou.
nezodpovedaná 19. 9. 2007Alexander Slafkovskýminister zdravotníctva SR Ivan ValentovičPán minister, pripravujete urýchlene novelu ostatnej novely Zákonníka práce tak, aby odstránila stav, ktorý dnes ohrozuje funkčnosť väčšiny nemocníc strednej veľkosti?
nezodpovedaná 17. 10. 2007Alexander Slafkovskýminister dopravy SR Ľubomír VážnyVo svetle predloženého návrhu štátneho rozpočtu ako vidíte reálnosť dokončenia prepojenia autostrády medzi Žilinou a Ružomberkom do roku 2010?
nezodpovedaná 24. 10. 2007Alexander Slafkovskýpredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády! Odmietate zverejniť podrobnosti o nadobudnutí bytu na Pažítkovej ulici v Bratislave, ktorý ste údajne obstarali so svojím bratom. Odmietate povedať tieto podrobnosti preto, lebo ste tento byt získali ako úplatok alebo províziu od firmy IKORES (sponzora SMER-u) za to, že táto firma dostane v budúcnosti lukratívne štátne zákazky tak, ako to bolo napr. nedávno v prípade vojenského archívu Trnava, keď zákazku za 1 miliardu Sk získala táto firma od Ministerstva obrany bez verejnej súťaže?
zodpovedaná 28. 11. 2007Alexander Slafkovskýpredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády Robert Fico, na hodine otázok a odpovedí dňa 25.10.2007 ste uviedli, že byt na Pažítkovej ulici ste nadobudli pre svoju mamičku tak, že ste sa dali dohromady s vaším bratom a vašou mamou. Koľko ten byt stál a akou sumou ste na ten byt prispeli vy?
nezodpovedaná 28. 11. 2007Alexander Slafkovskýminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajPán minister, súhlasíte s tým, aby ministerstvo obrany predávalo prebytočný majetok samo namiesto jeho prevodu na mestá a obce aj vtedy, keď je dohoda o jeho využití pre účely školstva a vzdelávanie?
nezodpovedaná 5. 12. 2007Alexander Slafkovskýpredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, na minulej hodine otázok 29.11.2007 ste konečne zverejnili, že byt na Pažítkovej ulici stál približne 3 mil. Sk. Na druhú otázku ste neodpovedali. Preto sa Vás teraz pýtam: Koľko korún z tejto čiastky 3 mil. Sk ste uhradili Vy a akým spôsobom?
nezodpovedaná 5. 12. 2007Alexander Slafkovskýminister zdravotníctva SR Ivan ValentovičPán minister, prečo nenavrhnete zákon aj pre povinné zazmluvnenie špecializovanej zdravotnej starostlivosti, keďže čakacie doby na odbornú starostlivosť sú neúmerné a ohrozujú zdravie pacientov na vidieku?
nezodpovedaná 6. 2. 2008Alexander Slafkovskýdočasne poverená ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zdenka KramplováPani ministerka, Štátne lesy Banská Bystrica majú žiadosť o zámenu ochranného kríkového porastu pri severom okraji Liptovskej Mary aj na ďalších cca 40 ha, čo predstavuje cca 10 km. Môžete zabrániť poškodeniu občanov, ktorým táto pôda bola vyvlastnená?
nezodpovedaná 6. 2. 2008Alexander Slafkovskýminister zdravotníctva SR Ivan ValentovičPán minister, prečo ste preniesli nepriamo zodpovednosť za tvorbu zdravotníckej siete na poisťovne, ktoré nemajú záujem na udržaní primeranej siete tam, kde majú málo poistencov?
nezodpovedaná 13. 2. 2008Alexander Slafkovskýpredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, aké je vaše stanovisko ku kauze zámeny pozemkov v okolí Liptovskej Mary, ktorú chceli urobiť štátne lesy B. Bystrica vo svetle odmietnutých reštitučných nárokov z minulosti, ale umožnením zámeny pre súkromnú firmu?
zodpovedaná 13. 2. 2008Alexander Slafkovskýminister zdravotníctva SR Ivan ValentovičPán minister, prečo nechávate na poisťovne to, čo by malo urobiť ministerstvo, teda definovať aký rozsah zdravotníckej starostlivosti dostanú poistenci za svoje peniaze?
nezodpovedaná 21. 5. 2008Alexander Slafkovskýminister dopravy SR Ľubomír VážnyPán minister, kedy sa podľa vás začne s výstavbou tunela Višňové - Dubná Skala?
nezodpovedaná 10. 9. 2008Alexander Slafkovskýpredseda vlády SR Robert FicoPán predseda, ako ste prehodnotili svoje stanovisko ku odvolaniu p. Harabina z postu podpredsedu vlády a ministra potom, čo bol usvedčený generálnym prokurátorom zo lži?
nezodpovedaná 10. 9. 2008Alexander Slafkovskýminister spravodlivosti SR Štefan HarabinPán minister, ako ste prehodnotili svoju snahu o zotrvanie vo funkcii po tom, čo ste bol generálnym prokurátorom usvedčený zo lži?
nezodpovedaná 22. 10. 2008Alexander Slafkovskýminister financií SR Ján PočiatekPán minister, myslíte si, že je normálne, aby ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny presúvalo kompetencie na obce len preto, že majú prechodne strmší nárast príjmov a tak sa zbavovalo svojich povinností?
nezodpovedaná 29. 10. 2008Alexander Slafkovskýminister dopravy SR Ľubomír VážnyKedy sa začne s projektovou prípravou tunela popod Donovaly, keďže spojenie Ružomberok - Banská Bystrica sa dostalo medzi priority slovenskej vlády?
nezodpovedaná 29. 10. 2008Alexander Slafkovskýpodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján ChrbetPán minister, preverili ste si situáciu vo Vysokých Tatrách v súvislosti so stavebnou činnosťou ohrozujúcou ich štatút národného parku?
nezodpovedaná 4. 2. 2009Alexander Slafkovskýminister zdravotníctva SR Richard RašiPán minister, avizované oddlženie formou pôžičky aj pre všeobecné nemocnice máte naplánované tak, aby stihli termín reagovať na 2. výzvu na predkladanie projektov s cieľom získať prostriedky z operačného programu "zdravotníctvo".
zodpovedaná 17. 6. 2009Alexander Slafkovskýminister zdravotníctva SR Richard RašiPán minister, ako sa vysporiadate s prudkým nárastom záväzkov zdravotníckych zariadení po schválení zákona o zákaze exekúcií v zdravotníctve?
nezodpovedaná 17. 6. 2009Alexander Slafkovskýpodpredseda vlády SR a minister obrany SR Jaroslav BaškaPán minister, aké je predpokladané využitie areálu vojenského školstva v Liptovskom Mikuláši aj pre civilné štúdium? Využitie len pre potreby armády naplní areál na cca 35 - 45 %. Nevyužitím súčasných kapacít sa stráca ľudský aj technický potenciál výchovy kvalitných technicky orientovaných vysokoškolákov.
nezodpovedaná 24. 6. 2009Alexander Slafkovskýminister dopravy SR Ľubomír VážnyPán minister, kedy sa začne s obmenou lokomotív v Železničnej spoločnosti Slovensko? Za posledné dva týždne bolo potrebné počas jazdy do Bratislavy 2-krát meniť trakčné vozidlo pre jeho poruchy a vlak meškal 30 min. a 70 min.
zodpovedaná 21. 10. 2009Alexander Slafkovskýpodpredseda vlády SR a minister obrany SR Jaroslav BaškaPán minister, kedy a či vôbec sa uvažuje s umožnením štúdia aj pre civilných študentov na VA M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, lebo bez nich je osud vojenského školstva temný?
nezodpovedaná 21. 10. 2009Alexander Slafkovskýminister dopravy SR Ľubomír VážnyPán minister, prečo už druhý rok stojí rekonštrukcia hlavnej železničnej trate pri Novom Meste nad Váhom?
nezodpovedaná 3. 2. 2010Alexander Slafkovskýminister zdravotníctva SR Richard RašiPán minister, v poslednom čase došlo k mimoriadnemu zvýšeniu byrokracie pri dokumentovaní ošetrovateľského a terapeutického postupu. Údajne pod tlakom ÚDZS. Budete sa zaoberať jeho zjednodušením a odbyrokratizovaním?
nezodpovedaná 3. 3. 2010Alexander Slafkovskýpredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, kedy a ako bude vyhlásené výberové konanie pre študentov stredných škôl v zahraničí - Anglicko, Francúzsko, Nemecko atď., ktoré vláda podporovala už dva roky aj pre školský rok 2010-2011?
zodpovedaná 3. 3. 2010Alexander Slafkovskýminister zdravotníctva SR Richard RašiPán minister, uvažujete o zjednodušení ošetrovateľského procesu? Formálne chyby sú často zámienkou na udeľovanie pokút ÚDZS poskytovateľom bez efektu na reálne zlepšenie zdravotníckej služby.