Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 6. 9. 2006Martin Froncpredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, z vášho vyjadrenia v médiách som sa dopočul, že sa chystáte zrušiť krajské školské úrady. Aký prínos pre školstvo a aké finančné úspory z ich zrušenia očakávate?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Martin Froncminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajPán minister, počas vašej dovolenky vláda schválila viazanie rozpočtu kapitoly ministerstva školstva pre rok 2007 vo výške viac ako 700 mil. Sk. V ktorých položkách chcete tieto prostriedky ušetriť?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Martin Froncminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajPán minister, návrh rozpočtu pre rok 2007 predpokladá menší rozpočet pre rezort školstva ako v roku 2006. Ako chcete naplniť programové vyhlásenie vlády 5 % z HDP do školstva, ako chcete zvyšovať pritom platby v školstve a znížiť počty žiakov v triedach?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Martin Froncminister financií SR Ján PočiatekVláda sa rozhodla zásadným spôsobom zmeniť financovanie ZUŠ, materských škkôl a školských zariadení a preniesť ich financovanie na samosprávu. Vo vládnom návrhu zákona (parlamentná tlač 88) sa uvádza: "Návrh zákona nemá dopad na verejné financie". Súhalsíte s týmto tvrdením?
nezodpovedaná 24. 10. 2007Martin Froncminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajPán minister, množia sa sťažnosti, že neštátne školské zariadenia v dôsledku vašej zmeny zákona o financovaní škôl a školských zariadení, nedostali potrebné finančné prostriedky. Ako to chcete riešiť?
nezodpovedaná 24. 10. 2007Martin Froncminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajPán minister, hodláte niečo urobiť s webovou stránkou ministerstva, aby bola prehľadná?
nezodpovedaná 24. 10. 2007Martin Froncminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajPán minister, legislatívny zámer "školského zákona" schválený vládou predpokladá nemalé finančné prostriedky (zníženie počtu žiakov v triede, výučba jazykov). Ako tieto návrhy máte pokryté finančnými prostriedkami?
nezodpovedaná 28. 11. 2007Martin Froncminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ján KubišPán minister, aké bolo stanovisko ministerstva zahraničia k návšteve kazašského prezidenta v SR? Bolo to ministerstvo zahraničia, ktoré navrhlo udeliť kazašskému prezidentovi vysoké štátne vyznamenanie SR?
nezodpovedaná 28. 11. 2007Martin Froncminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajMinisterstvo školstva upravilo svoju webovú stránku. Odvtedy sa množia sťažnosti, že je neprehľadná a nezrozumiteľná, informácie na nej sú ťažko dostupné. Hodláte to riešiť?
nezodpovedaná 28. 11. 2007Martin Froncminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajDôsledkom vašej novely zákona neštátne školy a školské zariadenia sa ocitli v ťažkej finančnej situácii. Pán minister, naozaj chcete postupne zlikvidovať neštátne školstvo?
nezodpovedaná 5. 12. 2007Martin Froncpredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, viacerých občanov zaujalo vinohradníctvo. Mohli by ste im poradiť ako môžu kúpiť vinohrad o rozlohe cca 8 árov v Bratislave za 37 000,- Sk?
zodpovedaná 5. 12. 2007Martin Froncminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajMeranie vedomostí a schopnosti ich využiť pre slovenských žiakov nedopadlo dobre. Aké konkrétne kroky urobíte k zlepšeniu tohto stavu?
zodpovedaná 5. 12. 2007Martin Froncminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajPán minister, neštátne školy a školské zariadenia majú existenčné problémy v dôsledku vašej novely zákona o financovaní regionálneho školstva. Chcete, aby neštátne školstvo bolo zlikvidované?
nezodpovedaná 5. 12. 2007Martin Froncminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ján KubišKazachstan nie je štandardná demokratická krajina, preto jej predsedníctvo OBSE nie je v súlade s postavením OBSE. Prečo teda podporujete jeho predsedníctvo v OBSE?
nezodpovedaná 30. 1. 2008Martin Froncminister vnútra SR Robert KaliňákArchívne zbierky predstavujú historickú a kultúrnu hodnotu. Dokedy budú chátrať a plesnieť v neprimeraných priestoroch?
nezodpovedaná 6. 2. 2008Martin Froncminister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian JanušekPán minister, ste presvedčený, že spôsob akým sa môžu obce a mestá uchádzať o prostriedky z eurofondov na rekonštrukciu škôl je spravodlivý a transparentný?
nezodpovedaná 6. 2. 2008Martin Froncminister vnútra SR Robert KaliňákPán minister, čo urobíte, aby archívne spisy historickej a kultúrnej hodnoty neschátrali a nezničili sa v zlých priestoroch?
nezodpovedaná 6. 2. 2008Martin Froncminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajPán minister, myslíte si, že žiak, ktorý má na vysvedčení štvorky, je dobrým žiakom?
zodpovedaná 13. 2. 2008Martin Froncminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajPán minister, koľko stála rekonštrukcia v budove ministerstva vašich kancelárskych priestorov a koľko stála rekonštrukcia vchodových priestorov?
nezodpovedaná 13. 2. 2008Martin Froncminister vnútra SR Robert KaliňákHistoricky cenné archívne zbierky chátrajú v neprimeraných a nevhodných podmienkach. Hodláte s tým niečo urobiť, pán minister?
zodpovedaná 3. 2. 2010Martin Froncpodpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny Dušan ČaplovičPán podpredseda vlády, na základe informácií z médií Európska komisia vzhľadom na nedodržiavanie pravidiel pohrozila, že nám skráti pridelené prostriedky. Čo urobíte, aby Slovensko o tieto finančné prostriedky neprišlo?
nezodpovedaná 3. 2. 2010Martin Froncminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajPán minister, ukázalo sa, že vaša novela zákona o financovaní škôl a školských zariadení výrazne poškodila neštátne školy (cirkevné a súkromné). Ako a kedy túto chybu napravíte?
nezodpovedaná 3. 2. 2010Martin Froncminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajPán minister, je február 2010, a napriek vašim sľubom úradne nie sú zabezpečené učebnice pre žiakov, ktorých sa dotýka obsahová reforma. Pán minister, kedy budú mať žiaci potrebné učebnice?
nezodpovedaná 3. 3. 2010Martin Froncpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, kedy chcete zrušiť vojenský obvod Javorina?
nezodpovedaná 3. 3. 2010Martin Froncpodpredseda vlády SR a minister obrany SR Jaroslav BaškaKedy zrušíte vojenský obvod Javorina?