Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 18. 10. 2006Katarína Tóthováminister spravodlivosti SR Štefan HarabinMohli by se mi odpovedať na otázku, čo je pravdivé na informácii, že tlačiareň Zboru väzenskej a justičnej stráže by mala byť zrušená pre neekonomickosť prevádzky? Podnikáte opatenia na zabezpečenie jej prevádzky?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Katarína Tóthováminister dopravy SR Ľubomír VážnyMalacky ako mesto s počtom 18 299 obyvateľov majú iba jeden poštový úrad . Už dlhší čas Malačania požadajú zriadenie druhého poštového úradu, ktorý bývalý minister prisľúbil, ale nesplnil. Zasadíte sa o riešenie tohto problému v Malackách?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Katarína Tóthováminister spravodlivosti SR Štefan HarabinKtoré okresné súdy v minulosti zrušené uvažujete opätovne zriadiť? Sú medzi nimi Okresný súd Malacky a Okresný súd Nové Mesto nad Váhom?
nezodpovedaná 6. 12. 2006Katarína Tóthovápredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, ako vnímate skutočnosť, že zákon o vysielaní a retransmisii v § 19 zakazuje v ponukách programov vyberať tie časti, kde sa znázorňuje použitie strelnej zbrane a násilie, no napriek tomuto jednoznačnému zákonnému zákazu ponuky programov v našich televíziách tento zákaz nerešpektujú?
zodpovedaná 6. 12. 2006Katarína Tóthováminister kultúry SR Marek MaďaričPán minister, ako vnímate skutočnosť, že zákon o vysielaní a retransmisii v § 19 zakazuje v ponukách programov vyberať tie časti, kde sa znázorňuje použitie strelnej zbrane a násilie, a napriek tomuto zákonnému zákazu ponuky programov všetkých našich televízií tento zákaz nerešpektujú a Rada pre vysielanie a retransmisiu nezakročuje?
nezodpovedaná 6. 12. 2006Katarína Tóthováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajNeuvažujete, pán minister, riešiť otázku absolventov vojenských VŠ, ktorí nemôžu dostať titul "magister", čo považujú za diskrimináciu? Na tých istých VŠ v ČR titul "magister" dostanú ex lege.
nezodpovedaná 6. 12. 2006Katarína Tóthováminister dopravy SR Ľubomír VážnyPán minister, ako vnímate skutočnosť, že zákon č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v § 61 ods. 5 zakazuje umiestňovať čokoľvek na nosných konštrukciách dopravných zariadení, čo prax nerešpektuje a nesankcionuje?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Katarína Tóthováminister kultúry SR Marek MaďaričAko vnímate zmeny v programe Slovenského rozhlasu, najmä časové skrátenie Rádiožurnálu a zmenu zaužívanej zvučky za nepríjemnú, krikľavú hudobnú produkciu?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Katarína Tóthováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajVedenie Základnej školy Andreja Kubinu v Trnave sa dištancovalo od mediálne známeho prípadu nahrávania bitky deviatakov na mobil, lebo sa vraj prípad stal mimo budovy školy. Súhlasíte s takýmto ľahostajným prístupom vedenia školy?
nezodpovedaná 28. 3. 2007Katarína Tóthovápredseda vlády SR Robert FicoMédiá informujú verejnosť o dianí v parlamente častokrát povrchne. Nedomnievate sa, že je načase, aby verejnoprávna STV vysielala na druhom programe priame prenosy z rokovania NR SR?
nezodpovedaná 28. 3. 2007Katarína Tóthováminister vnútra SR Robert KaliňákČoraz častejšie sa dozvedáme z médií o tom, že sa na verejnosti dokonca aj medzi potravinovými článkami objavuje ortuť. Čo je príčinou tohto stavu, ktorý ohrozuje zdravie občanov? Má polícia už informácie?
nezodpovedaná 28. 3. 2007Katarína Tóthováminister kultúry SR Marek MaďaričElektronické médiá informujú verejnosť o dianí v parlamente častokrát povrchne. Nedomnievate sa, že je potrebné kvôli objektívnej informovanosti, aby STV vysielala na druhom programe priame prenosy z rokovania NR SR?
zodpovedaná 9. 5. 2007Katarína Tóthovápredseda vlády SR Robert FicoInvestigatívni novinári v dennej tlači preukázali, že v bratislavských diskotékach sa predávajú drogy. V tejto súvislosti odpublikovali otázku, či majú rodičia deťom zakázať navštevovať diskotéky, keď je polícia bezzubá. Aká je Vaša odpoveď pán predseda vlády rodičom diskoték chtivých detí?
zodpovedaná 9. 5. 2007Katarína Tóthováminister kultúry SR Marek MaďaričMalo ministerstvo kultúry vplyv na slávnostné otvorenie SND? Považujete výber pozvaných (neboli pozvaní predsedovia výborov NR SR na otvorenie) za protokolárne zvládnutý a program 1. a 2. dňa za reprezentatívny?
nezodpovedaná 9. 5. 2007Katarína Tóthováminister kultúry SR Marek MaďaričPodľa akého kľúča sa posielali pozvánky na slávnostné otvorenie SND, keď mnohé miesta v hľadiska zívali prázdnotou, pričom pozvánky nedostali ani len predsedovia výborov NR SR?
nezodpovedaná 9. 5. 2007Katarína Tóthováminister vnútra SR Robert KaliňákInvestigatívni novinári v dennej tlači preukázali, že v bratislavských diskotékach sa predávajú drogy. V tejto súvislosti odpublikovali otázku, či majú rodičia deťom zakázať navštevovať diskotéky, keď je polícia bezzubá. Aká je vaša odpoveď, pán minister, pre rodičov diskoték chtivých detí?
nezodpovedaná 16. 5. 2007Katarína Tóthovápredseda vlády SR Robert FicoSlovenská vláda pripravuje novelu zákona o ochrane nefajčiarov, ktorá má byť prísnejšia voči fajčiarom ako doteraz. Zakotví novela zákona zákaz fajčenia vo všetkých zariadeniach verejného stravovania?
nezodpovedaná 16. 5. 2007Katarína Tóthovápodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Jaroslav IzákNaše bezprostredné životné prostredie ohrozujú fajčiari, preto vítam pripravovanú novelu zákona o ochrane nefajčiarov, ktorá má voči fajčiarom postupovať prísnejšie. Zakotví novela zákona zákaz fajčenia v reštauráciách a reštauračných bufetoch?
nezodpovedaná 16. 5. 2007Katarína Tóthováminister kultúry SR Marek MaďaričPodľa posledných štatistík dochádza na Slovensku každý týždeň k 2 vraždám. Viacerí odborníci poukázali na súvislosť medzi nadmerným zobrazovaním násilia v TV a zvýšenou agresivitou mládeže. Nevnímate postup Rady pre vysielanie a retransmisiu pri prenesenom výkone štátnej správy, v rámci ktorej má ukladať sankcie za prezentáciu násilia, ako benevolenciu?
nezodpovedaná 16. 5. 2007Katarína Tóthováminister zdravotníctva SR Ivan ValentovičSlovenská vláda pripravuje novelu zákona o ochrane nefajčiarov. Prenikajú správy, že táto novela má byť vo vzťahu k fajčiarom prísnejšia. Zakotví novela zákona zákaz fajčienia vo všetkých zariadeniach verejného stravovania?
nezodpovedaná 16. 5. 2007Katarína Tóthovápodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Ľubomír JahnátekSlovenská vláda pripravuje novelu zákona o ochrane nefajčiarov, ktorá má byť prísnejšia voči fajčiarom ako v doteraz platnom zákone. Podporíte alternatívu, aby novela zákona zakotvila zákaz fajčenia vo všetkých zariadeniach verejného stravovania?
zodpovedaná 20. 6. 2007Katarína Tóthováminister financií SR Ján PočiatekZákonom sa do 31. 12. 2008 odložila deregulácia nájomného s tým, že budú urobené určité opatrenia, aby trhové nájomné nebolo pre časť nájomníkov sociálnou katastrofou. Pán minister, aké opatrenia pripravuje váš rezort?
nezodpovedaná 20. 6. 2007Katarína Tóthovádočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováZákonom sa do 31.12. 2008 odložila deregulácia nájomného s tým, že budú urobené opatrenia, aby trhové nájomné nebolo pre časť nájomníkov sociálnou katastrofou. Pani ministerka, aké opatrenia pripravuje váš rezort?
nezodpovedaná 20. 6. 2007Katarína Tóthováminister spravodlivosti SR Štefan HarabinPán minister, pripraví rezort, ktorý vediete, zákon , ktorý stanoví kedy ide o úžeru?
nezodpovedaná 20. 6. 2007Katarína Tóthováminister spravodlivosti SR Štefan HarabinV dôsledku úžery ľudia prichádzajú o strechu nad hlavou. Pán minister, čo s tým?
nezodpovedaná 20. 6. 2007Katarína Tóthováminister spravodlivosti SR Štefan HarabinV spoločnosti rezonujú smutné prípady, kedy ľudia prídu kvôli niekoľkotisícovej dlžobe o strechu nad hlavou. Legislatívny návrh poslanca z KDH neriešil túto otázku účinne, preto sa pýtam, či ministerstvo spravodlivosti predloží návrh zákona, ktorý upraví tento problém?
nezodpovedaná 20. 6. 2007Katarína Tóthováminister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian JanušekZákonom sa do 31.12. 2008 odložila deregulácia nájomného s tým, že budú urobené opatrenia, aby trhové nájomné nebolo pre časť nájomníkov sociálnou katastrofou. Pán minister, aké opatrenia pripravuje váš rezort?
nezodpovedaná 27. 6. 2007Katarína Tóthovápredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, neuvažuje vláda v skrátenom legislatívnom konaní riešiť katastrofálnu situáciu, vzniknutú v dôsledku vymáhania podľa môjho názoru neoprávneného obohacovania z poplatkov z omeškania koncesionárskych poplatkov, na ktoré by mal platiť generálny pardón?
zodpovedaná 27. 6. 2007Katarína Tóthováminister spravodlivosti SR Štefan HarabinPán minister, pripraví rezort, ktorý vediete, zákon, ktorý stanoví kedy ide o úžeru?
nezodpovedaná 27. 6. 2007Katarína Tóthováminister spravodlivosti SR Štefan HarabinV spoločnosti rezonujú smutné prípady, kedy ľudia prídu kvôli niekoľkotisícovej dlžobe o strechu nad hlavou. Legislatívny návrh poslanca z KDH neriešil túto otázku účinne, preto sa pýtam, či ministerstvo spravodlivosti predloží návrh zákona, ktorý upraví tento problém?
nezodpovedaná 27. 6. 2007Katarína Tóthováminister spravodlivosti SR Štefan HarabinAký postup majú voliť občania v reštituovaných domoch, ktorí si chcú vymeniť byt za sociálne primerané bývanie a vlastník domu nie je ochotný výmenu akceptovať?
nezodpovedaná 27. 6. 2007Katarína Tóthováminister spravodlivosti SR Štefan HarabinMôže byť svedok ten, kto vlastnými zmyslami nevníma udalosť, o ktorej má svedčiť?
nezodpovedaná 27. 6. 2007Katarína Tóthováminister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian JanušekZákonom sa do 31.12.2008 odložila deregulácia nájomného s tým, že budú urobené opatrenia, aby trhové nájomné nebolo pre časť nájomníkov sociálnou katastrofou. Pán minister, aké opatrenia pripravuje váš rezort?
nezodpovedaná 27. 6. 2007Katarína Tóthováminister spravodlivosti SR Štefan HarabinV dôsledku úžery ľudia prichádzajú o strechu nad hlavou. Pán minister, čo s tým?
nezodpovedaná 27. 6. 2007Katarína Tóthovádočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováZákonom sa do 31.12.2008 odložila deregulácia nájomného s tým, že budú urobené opatrenia, aby trhové nájomné nebolo pre časť nájomníkov sociálnou katastrofou. Pani ministerka, aké opatrenia pripravuje váš rezort?
nezodpovedaná 27. 6. 2007Katarína Tóthováminister vnútra SR Robert KaliňákMôže byť svedok ten, kto vlastnými zmyslami nevníma udalosť, o ktorej má svedčiť?
nezodpovedaná 12. 9. 2007Katarína Tóthováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajSúčasná mládež má málo pohybu a vyhýba sa aj účasti na hodinách telocviku. Neuvažuje ministerstvo sprísniť podmienky oslobodenia od telocviku a zároveň tieto hodiny telocviku rozšíriť o pohybovú aktivitu doprevádzanú spevom a hudbou?
nezodpovedaná 12. 9. 2007Katarína Tóthováminister financií SR Ján PočiatekV dennej tlači boli publikované dôkazy o účasti na hazardnej hre (hracie automaty) 12 a 14-ročných detí. Podľa zákona o hazardných hrách štátnu kontrolu dodržiavania zákazu hier maloletých má zabezpečovať rezort financií. Aké opatrenia uskutočníte na zvýšenie kontroly a vyvodenia zodpovednosti?
nezodpovedaná 12. 9. 2007Katarína Tóthováminister zdravotníctva SR Ivan ValentovičV Anglicku, ako aj vo viacerých štátoch si uvedomili, že treba zlepšiť školské stravovanie nielen kvalitatívne, ale aj zmenou skladby stravy cestou zmeny stravovacích návykov. Je to možné len výraznou propagáciou. Nepripravuje ministerstvo takúto aktivitu v spolupráci s ministerstvom školstva?
zodpovedaná 17. 10. 2007Katarína Tóthováminister spravodlivosti SR Štefan HarabinPreklad "Rámcového dohovoru o útokoch na informačné systémy" je v čl. 8 (zodpovednosť právnických osôb) nepresný. V bode 2 uvádza oficiálny preklad "... spáchanie trestného činu...". Správny predkladá anglického originálu má znieť "... spáchanie protiprávneho skutku...". Ide o závažnú nepresnosť. Ako chce ministerstvo v budúcnosti riešiť podobné problémy s prekladom?
nezodpovedaná 17. 10. 2007Katarína Tóthováminister financií SR Ján PočiatekV tlači - nemenovaná zástupkyňa Daňového úradu priznala, že daňové kontroly v prevádzakárňach hazardných hier daňový úrad vykonáva raz štvrťročne. Pán minister, aký je výsledok týchto kontrol? Koľko postihov udelil daňový úrad pre nedodržanie zákona zakazujúceho účasť na hazardných hrách osobám mladším ako 18 rokov?
nezodpovedaná 17. 10. 2007Katarína Tóthováminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ján KubišPolovojenská organizácia "Maďarské gardy" vyvíja naďalej svoju činnosť - dokonca hrozí nebezpečie, že bude robiť nábor do svojich radov aj na Slovensku. Nemieni Ministerstvo zahraničných vecí SR dôraznejšie postupovať proti týmto negatívnym javom diplomatickou cestou priamo u maďarskej vlády, ako aj na pôde Európskej únie?
zodpovedaná 26. 3. 2008Katarína Tóthováminister financií SR Ján PočiatekDzurindova vláda vydala výnos o cenách, ktorý napadol generálny prokurátor na Ústavnom súde SR ako rozporný s ústavou ešte v roku 2007. Aké sú dôvody, že ministerstvo financií tento všeobecne záväzný predpis, rozporný s ústavou, dodnes nenahradilo?
nezodpovedaná 26. 3. 2008Katarína Tóthováminister spravodlivosti SR Štefan HarabinPán minister, môže justičná pokladnica krajského súdu konať na základe rozhodnutia súdneho úradníka, voči ktorému bolo podané odvolanie, na základe ktorého sa toto rozhodnutie v zmysle § 374 Občianskeho súdneho poriadku zrušuje?
zodpovedaná 21. 5. 2008Katarína Tóthováminister vnútra SR Robert KaliňákNeznámi páchatelia popísali fasádu Detského domova vo Vrakuni hanlivým nápisom "Negri". Ako uviedla televízia TA3, hovorkyňa krajského policajného zboru označila tento delikt ako "priestupok proti majetku", hoci podľa platného Trestného zákona ide o trestný čin "poškodzovania cudzej veci". Aké miesto v príprave príslušníkov policajného zboru zaujíma právne vzdelanie?
nezodpovedaná 29. 10. 2008Katarína Tóthovádočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováPani ministerka, 31. 12. 2008 končí regulácia nájomného v reštituovaných bytových domoch. V záujme riešenia problému nájomníkov nepredloží vláda návrh na predlženie regulácie?
nezodpovedaná 21. 10. 2009Katarína Tóthováminister financií SR Ján PočiatekKoľko kontrol uskutočnili daňové úrady na dodržiavanie zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, v zmysle ktorého sú prevádzkovatelia hazardnej hry povinní vykonávať v herni stály dozor nad tým, či sa nezúčastňujú hier osoby mladšie ako 18 rokov. Prosím o informáciu aj aké sankcie boli vyvodzované?