Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 31. 1. 2007Rudolf Bauerpredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala riešiť veľké regionálne rozdiely na Slovensku. Čo ste doteraz v tejto oblasti urobili a aké nástroje sa chystáte použiť?
zodpovedaná 7. 2. 2007Rudolf Bauerpredseda vlády SR Robert FicoPán predseda, v programovom vyhlásení vlády SR ste sa zaviazali venovať zvýšenú pozornosť vyrovnávaniu regionálnych rozdielov na Slovensku. Čo ste preto doteraz urobili a aké nástroje sa chystáte použiť v najbližšom čase?
nezodpovedaná 16. 5. 2007Rudolf Bauerpredseda vlády SR Robert FicoPán predseda, myslíte si, že harmonizácia v oblasti priamych daní je v súlade s cieľom konvergencie EÚ a je v prospech našej krajiny?
nezodpovedaná 27. 6. 2007Rudolf Bauerpredseda vlády SR Robert FicoPán predseda, ako chcete zabrániť odchodu mladých ľudí z východného Slovenska?
nezodpovedaná 27. 6. 2007Rudolf Bauerminister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian JanušekPán minister, prečo ste v NSRR vyčlenili na rekonštrukcie a opravy ciest II. a III. triedy finančné prostriedky len na cca 100 km na každý kraj (čo v prípade košického kraja je len cca 5 % z celkového počtu km ciest II. a III. tr.)
zodpovedaná 12. 9. 2007Rudolf Bauerminister financií SR Ján PočiatekPán minister, prečo sa nenapĺňajú daňové príjmy z daní fyzických osôb miestnej a regionálnej samosprávy? V Košickom kraji sa táto daň v I. polroku 2007 naplnila len na cca 48 %.
nezodpovedaná 12. 9. 2007Rudolf Bauerminister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian JanušekPán minister, ako chcete dohnať už takmer ročné zdržanie pri čerpaní európskych štrukturálnych fondov pre našu krajinu?
nezodpovedaná 17. 10. 2007Rudolf Bauerminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajPán minister, myslíte si, že okamžitá výpoveď pracovníkovi Štátneho pedagogického ústavu Karolovi Korintušovi za pravdivé informovanie redaktora denníka SME so súhlasom svojho nadriadeného bola oprávnená a spravodlivá?
nezodpovedaná 24. 10. 2007Rudolf Bauerminister dopravy SR Ľubomír VážnyPán minister, môžte nám prezentovať podmienky platnej zmluvy o prenájme parkovacích plôch pre verejnosť na bratislavskom letisku?
nezodpovedaná 28. 11. 2007Rudolf Bauerpredseda vlády SR Robert FicoPán predseda, aké dôsledky chcete vyvodiť voči členom Správnej rady Pozemkového fondu (najmä tým, ktorí boli nominovaní za SMER-SD) za ich podiel na zodpovednosti za škandalózne prevody majetkov?
nezodpovedaná 28. 11. 2007Rudolf Bauerminister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian JanušekPán minister, v programovom vyhlásení sa vláda SR zaviazala spracovať ucelenú víziu regionálneho rozvoja Slovenska na obdobie nasledujúcich 20 rokov. V akom stave je príprava tohto dokumentu a kedy bude poslancom predložený?
nezodpovedaná 5. 12. 2007Rudolf Bauerpodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Ľubomír JahnátekPán minister, akým spôsobom chcete zabezpečovať vyšší podiel obnoviteľných zdrojov energie, keď NR SR na to nevyčlenila v rozpočte štátu na rok 2008 finančné prostriedky?
nezodpovedaná 5. 12. 2007Rudolf Bauerpodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Ľubomír JahnátekPán minister, akým spôsobom chcete podporovať aktivity na zvyšovanie energetickej efektívnosti Slovenska a dosiahnuť 9 % zníženie energetickej náročnosti do roku 2016, ku ktorému sme sa zaviazali, keď NR SR nevyčlenila na to žiadne finančné prostriedky na r. 2008?
nezodpovedaná 30. 1. 2008Rudolf Bauerpredseda vlády SR Robert FicoPán predseda, cítite a beriete na seba zodpovednosť za to, že podľa prieskumu "Eurobarometer" došlo na Slovensku za posledný rok k prudkému poklesu optimistických očakávaní týkajúcich sa ekonomiky (o 11 percent. bodov - zo 40 na 29%)?
nezodpovedaná 6. 2. 2008Rudolf Bauerpredseda vlády SR Robert FicoPán predseda ako chcete realizovať odporúčanie EK pri hodnotení konvergenčného programu podľa ktorého má Slovenská vláda viac šetriť a zaviesť ďalšie štrukturálne reformy?
nezodpovedaná 6. 2. 2008Rudolf Bauerminister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian JanušekPán minister, mohli by ste aj nám poslancom vysvetliť aký systém registrácie, evidencie, hodnotenia ste zvolili pri podávaní projektov v rámci Regionálneho operačného programu?
nezodpovedaná 9. 4. 2008Rudolf Bauerpredseda vlády SR Robert FicoPán predseda, aké oslavy chystáte, keď skončí podľa vašich slov "zlaté obdobie nezmyslov a klamstiev v médiách", a prizvete aj opozíciu?
nezodpovedaná 9. 4. 2008Rudolf Bauerminister zdravotníctva SR Ivan ValentovičPán minister, ako ste vyhodnotili riziká užívania abortívnej tabletky RU 486?
zodpovedaná 21. 5. 2008Rudolf Bauerminister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán minister, ste spokojný s prácou polície pri zaoberaní sa podvodom pri podpisovaní poslanca J. Slotu v NR SR?
nezodpovedaná 18. 6. 2008Rudolf Bauerminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajPán minister, ste pripravený niesť zodpovednosť (a odstúpiť z funkcie) v prípade, že školy kvôli zle nastavenému školskému zákonu nebudú mať 1. septembra 2008 pripravené výchovno-vzdelávacie programy?
nezodpovedaná 10. 9. 2008Rudolf Bauerpredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, ak neveríte v pôsobenie trhových síl v ekonomike, tak koľko by podľa vás mal stáť dnes 1 kg chleba v obchode pre bežného občana? A ako by ste zabezpečili pokrytie nevyhnutných nákladov na jeho výrobu a predaj?
nezodpovedaná 22. 10. 2008Rudolf Bauerminister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian JanušekPán minister, akým spôsobom chcete podporovať mikroregióny, keď v otvorenom zákone o podpore regionálneho rozvoja de facto nič nenavrhujete.
zodpovedaná 29. 10. 2008Rudolf Bauerpodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Ľubomír JahnátekPán minister, aké opatrenia chcete z vašej pozície navrhnúť a prijať na to, aby sa minimalizovali negatívne dopady globálnej finančnej krízy na slovenské hospodárstvo?
nezodpovedaná 29. 10. 2008Rudolf Bauerminister financií SR Ján PočiatekPán minister, aké opatrenia chcete z vašej pozície navrhnúť a prijať na to, aby sa minimalizovali negatívne dopady globálnej finančnej krízy na našu krajinu?
nezodpovedaná 3. 12. 2008Rudolf Bauerminister financií SR Ján PočiatekPán minister, myslíte si, že pokuta 400 mil. Sk za deň čo je cca 5 000 Sk za každú sekundu je štandardná a vo verejnom záujme?
zodpovedaná 22. 4. 2009Rudolf Bauerminister financií SR Ján PočiatekPán minister, ako chcete zabrániť rozvratu verejných financií?
nezodpovedaná 17. 6. 2009Rudolf Bauerpredseda vlády SR Robert FicoPán predseda, mohli by ste povedať podrobne ako, kým a kedy ste boli informovaný o jednotlivých čiastkových rozhodnutiach procesu predaja emisných kvót?
nezodpovedaná 17. 6. 2009Rudolf Bauerpodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Viliam TurskýPán minister, mohli by ste uviesť podrobne celý proces predaja emisných kvót od prijatia zámeru predaja až po podpis zmluvy a dodatkov?
nezodpovedaná 28. 10. 2009Rudolf Bauerminister zdravotníctva SR Richard RašiPán minister, v prípade že EK vyhovie námietke prezidenta Klausa a nastane situácie, že Charta ľudských práv nebude pre ČR záväzná, aké stanovisko zaujme SR?
nezodpovedaná 28. 10. 2009Rudolf Bauerminister financií SR Ján PočiatekPán minister, myslíte si, že bolo správne umožniť rast platov vo verejnej správe o viac ako 8 % za posledný rok, keď ľudia v súkromnom sektore prichádzajú o prácu, klesá dopyt a slovenská ekonomika zaznamenala dramatický pokles?
nezodpovedaná 2. 12. 2009Rudolf Bauerminister dopravy SR Ľubomír VážnyPán minister, kedy bude dokončená výstavba diaľničného spojenia medzi Bratislavou a Košicami a v akom stave je príprava výstavby rýchlostnej komunikácie Zvolen - Košice?
nezodpovedaná 3. 2. 2010Rudolf Bauerminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajPán minister, myslíte si, že je spravodlivé, keď žiaci na štátnej škole dostanú na jedno jedlo dotáciu cca 1 euro a žiaci na cirkevnej škole len 88 centov? Nie je to náhodou diskriminačné?
nezodpovedaná 3. 2. 2010Rudolf Bauerminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajPán minister, myslíte si, že súčasné nastavenie financovania neštátnych škôl a školských zariadení je v súlade s Ústavou SR a medzinárodnými právnymi záväzkami Slovenska?
zodpovedaná 10. 2. 2010Rudolf Bauerminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajPán minister, myslíte si, že financovanie neštátnych škôl a školských zariadení na úrovni 88 %, resp. menej v porovnaní so štátnymi školami je v súlade s ústavou a medzinárodnými právnymi záväzkami SR?
nezodpovedaná 10. 2. 2010Rudolf Bauerminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajMyslíte si, že dotácia na stravovanie stredných a základných škôl vo výške 88 centov na jedno jedlo, keď na štátnych školách je to cca 1 euro na jedno jedlo, je spravodlivá a nie je diskrimináciou žiakov neštátnych škôl?