Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

12345
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 6. 9. 2006Klára Sárközyminister dopravy SR Ľubomír VážnyVážený pán minister, aký osud bude mať rýchlostná komunikácia R 7?
zodpovedaná 18. 10. 2006Klára Sárközyminister financií SR Ján PočiatekPán minister, mienite zmeniť prerozdelenie výnosu dane z príjmov na úkor samospráv?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Klára Sárközydočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováPani ministerka, plánujete vykonať zmeny v II. dôchodkovom (kapitalizačnom) pilieri? Ak áno - aké a kedy?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Klára Sárközyminister financií SR Ján PočiatekPán minister, plánujete vykonať zmeny v II. dôchodkovom (kapitalizačnom) pilieri? Ak áno - aké a kedy?
zodpovedaná 6. 12. 2006Klára Sárközydočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováAké zmeny plánuje vykonať vláda v tomto volebnom období v II. kapitalizačnom pilieri?
nezodpovedaná 6. 12. 2006Klára Sárközydočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováAké zmeny plánuje vykonať vláda v tomto volebnom období v I. pilieri?
nezodpovedaná 13. 12. 2006Klára Sárközypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, aký cieľ vedie vás a vašich vecne príslušných ministrov k rozporuplným informáciám a vyjadreniam o pripravovaných zmenách v dôchodkovej reforme?
nezodpovedaná 13. 12. 2006Klára Sárközydočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováPani ministerka, mohli by ste uviesť, z akých zdrojov a analýz ste vychádzali, keď ste tento týždeň uviedli, že 40 % sporiteľov v II. pilieri nemá šancu nasporiť si na vlastný dôchodok?
nezodpovedaná 13. 12. 2006Klára Sárközyminister financií SR Ján PočiatekPán minister, ako sa stavia váš rezort k avizovaným zmenám v dôchodkovej reforme?
zodpovedaná 31. 1. 2007Klára Sárközyminister financií SR Ján PočiatekVážený pán minsiter, ako vníma váš rezort súčasné nastavenie dôchodkového systému a ako sa staviate k avizovaným zmenám?
nezodpovedaná 31. 1. 2007Klára Sárközydočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováVážená pani ministerka, mohli by ste mi uviesť z akej analýzy a prepočtov ste vychádzali, keď ste uviedli, že 40 % ľudí v 2. pilieri pri súčasných podmienkach nemajú šancu nasporiť si na dôchodok? Zaujímal by ma konkrétny zdroj vašich prepočtov.
zodpovedaná 7. 2. 2007Klára Sárközydočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováAké odborné a kvalifikačné predpoklady museli spĺňať novovymenovaní riaditelia úradov práce a sociálnych vecí?
nezodpovedaná 7. 2. 2007Klára Sárközydočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováKoncom minulého roka ste tvrdili, že pre 40 % ľudí je nevýhodné sporiť v II. pilieri. Teraz hovoríte o 25 %. Ako sa tieto čísla budú meniť v budúcnosti?
nezodpovedaná 7. 2. 2007Klára Sárközydočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováPani ministerka, je podľa vás na Slovensku demografická kríza?
nezodpovedaná 7. 2. 2007Klára Sárközyminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ján KubišPán minister, súhlasil váš srbský kolega Vuk Draškovič s tým, aby ste zverejnili informáciu o tom, že Srbi falšovali referendum pre Kosovo?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Klára Sárközypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako hodnotíte najnovší prieskum uskutočnený medzi ekonomickými analytikmi, ktorý hovorí, že príspevok vašej vlády k súčasnému ekonomickému rastu je len 2 % a, naopak, rekordný hospodársky rast je výsledkom predchádzajúcej vlády?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Klára Sárközyminister dopravy SR Ľubomír VážnyVážený pán minister, kedy plánuje MDPT riešiť kritické zaťaženie štátnej cesty I/63 Šamorín - Bratislava vybudovaním obchvatu obcí Dunajská Lužná a Rovinka?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Klára Sárközydočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováVážená pani ministerka, ako hodnotíte najnovší prieskum uskuktočnený medzi ekonomickými analytikmi, ktorý hovorí, že príspevok vašej vlády k súčasnému ekonomickému rastu je len 2 % a naopak, rekordný hospodársky rast je výsledkom predchádzajúcej vlády?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Klára Sárközydočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováVážená pani ministerka, akými konkrétnymi legislatívnymi krokmi prispelo vaše ministerstvo k súčasnému rekordnému hospodárskemu rastu našej krajiny?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Klára Sárközydočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováPani ministerka, je podľa vás na Slovensku demografická kríza?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Klára Sárközydočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováVážená pani ministerka, v čom podľa vás nový, pripravovaný Zákonník práce prispeje k ďalšiemu rastu zamestnanosti a k poklesu nezamestnanosti na Slovensku?
zodpovedaná 9. 5. 2007Klára Sárközyminister dopravy SR Ľubomír VážnyVážený pán minister, kedy a ako plánuje MDPT riešiť kritické zaťaženie štátnej cesty I/63 Šamorín - Bratislava vybudovaním obchvatu obcí Dunajská Lužná a Rovinka?
nezodpovedaná 9. 5. 2007Klára Sárközyminister zdravotníctva SR Ivan ValentovičPán minister, strana Smer pred voľbami deklarovala, že ihneď po voľbách podá do NR novelu zákona o ročnom zúčtovaní poistného. Ani po 10 mesiacoch vašej vlády návrh zákona nie je hotový. Môžete sa k tomu vyjadriť?
nezodpovedaná 9. 5. 2007Klára Sárközyminister dopravy SR Ľubomír VážnyVážený pán minister, Želežničná spoločnosť Slovensko v súčasnosti modernizje osobné vozne. Modernizáciou už prešlo niekoľko desiatok vozňov, z ktorých ale ani jeden nejazdí na južnom Slovensku. Mohli by ste ozrejmiť podľa akého kľúča došlo k ich prerozdeleniu, keď cesta z Komárna do Bratislavy trvá dnes 3 hodiny?
nezodpovedaná 9. 5. 2007Klára Sárközyminister zdravotníctva SR Ivan ValentovičVážený pán minister, ako chcete riešiť neúnosnú situáciu v zdravotníctve, keď dlh v rezorte sa od volieb a po vašom nástupe zvýšil o 2 mld. Sk?
nezodpovedaná 9. 5. 2007Klára Sárközydočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováVážená pani ministerka, akými konkrétnymi legislatívnymi krokmi prispel váš rezort od vášho nástupu na post ministerky k súčasnému rekordnému hospodárskemu rastu?
nezodpovedaná 9. 5. 2007Klára Sárközydočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováVážená pani ministerka, ako hodnotíte prieskum uskutočnený medzi ekonomickými analytikmi, ktorý hovorí, že príspevok vašej vlády k súčasnému ekonomickému rastu je len 2 % a naopak, rekordný vývoj hospodárstva je najmä výsledkom práce predchádzajúcej vlády?
nezodpovedaná 9. 5. 2007Klára Sárközydočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováVážená pani ministerka, v čom podľa vás nový, pripravovaný Zákonník práce prispeje k ďalšiemu rastu zamestnanosti a k poklesu nezamestnanosti na Slovensku?
zodpovedaná 16. 5. 2007Klára Sárközydočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováVážená pani ministerka, ako hodnotíte prieskum uskutočnený medzi ekonomickými analytikmi, ktorý hovorí, že príspevok vašej vlády k súčasnému ekonomickému rastu je len 2 %? A naopak, rekordný vývoj hospodárstva je najmä výsledkom práce predchádzajúcej vlády?
nezodpovedaná 16. 5. 2007Klára Sárközyminister zdravotníctva SR Ivan ValentovičVážený pán minister, strana SMER pred voľbami deklarovala, že po voľbách ihneď zmení systém ročného zúčtovania poistného. Dnes prešlo 10 mesiacov a nič sa neudialo. Kedy dôjde v tejto veci k zmene?
nezodpovedaná 16. 5. 2007Klára Sárközyminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ján KubišVážený pán minister, aké služby zabezpečujú naše veľvyslanectvá pre členov vlády, ak sú na služobných cestách v cudzine?
nezodpovedaná 16. 5. 2007Klára Sárközyminister dopravy SR Ľubomír VážnyVážený pán minister, Železničná spoločnosť Slovensko v súčasnosti modernizuje osobné vozne, modernizáciou už prešlo niekoľko desiatok vozňov, z ktorých však ani jeden nejazdí na južnom Slovensku. Mohli by ste mi ozrejmiť, podľa akého kľúča došlo k ich prerozdeleniu?
nezodpovedaná 16. 5. 2007Klára Sárközydočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováVážená pani ministerka, v čom podľa vás nový Zákonník práce prispeje k ďalšiemu rastu zamestnanosti a k poklesu nezamestnanosti na Slovensku?
nezodpovedaná 16. 5. 2007Klára Sárközyminister zdravotníctva SR Ivan ValentovičVážený pán minister, ako chcete riešiť neúnosnú situáciu v zdravotníctve, keď dlh zdravotných poisťovní sa od volieb a po vašom nástupe zvýšil o 2 mld. korún?
nezodpovedaná 16. 5. 2007Klára Sárközydočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováVážená pani minsiterka, akými konkrétnymi legislatívnymi krokmi prispela vaša vláda k súčasnému rekordnému hospodárskemu rastu?
nezodpovedaná 20. 6. 2007Klára Sárközypredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, naozaj si myslíte, že Európska ústava je téma, ktorá nikoho nazaujíma a nikto jej nerozumie?
zodpovedaná 20. 6. 2007Klára Sárközydočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováVážená pani ministerka, v analýze vplyvov zavedenia 2. piliéra na hospodárenie Sociálnej poisťovne sa píše o viacerých alternatívach vo veci sprísnenia podmienok nároku na predčasný dôchodok. Mohli by ste konkretizovať navrhované opatrenia v tejto oblasti?
nezodpovedaná 20. 6. 2007Klára Sárközyminister zdravotníctva SR Ivan ValentovičVážený pán minister, mohli by ste prezradiť, ktorá právnická kancelária vypracovala analýzu návrhov zákonov o zdravotných poisťovniach a zdravotnom poistení a ktorá podľa vašich tvrdení má dokazovať ich súlad s ústavou? Čo je obsahom spomínanej analýzy?
nezodpovedaná 20. 6. 2007Klára Sárközydočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováVážená pani ministerka, aká je pravdepodobnosť, resp. reálnosť zavedenia princípu dôchodok alebo zárobok?
nezodpovedaná 20. 6. 2007Klára Sárközyminister dopravy SR Ľubomír VážnyVážený pán minister, Železničná spoločnosť Slovensko v súčasnosti modernizuje osobné vozne, modernizáciou už prešlo niekoľko desiatok vozňov, z ktorých však ani jeden nejazdí na južnom Slovensku. Mohli by ste mi ozrejmiť, podľa akého kľúča došlo k ich prerozdeleniu?
nezodpovedaná 20. 6. 2007Klára Sárközyminister zdravotníctva SR Ivan ValentovičVážený pán minister, na jeseň minulého roka ste sa vyjadrili, že napriek nesúhlasu s hospodáreniím viacerých nemocníc tu nie ste na to, aby ste ich rušili? Dnes sa píše jún 2007, mohli by ste zverejniť aký je oficiálny (aj neoficiálny) zoznam nemocníc, ktoré plánujete zatvoriť?
nezodpovedaná 27. 6. 2007Klára Sárközydočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováVážená pani ministerka, čo vám bráni, aby ste zverejnili verejnosti celú analýzu právnych dôsledkov zmien v II. pilieri?
nezodpovedaná 27. 6. 2007Klára Sárközydočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováVážená pani ministerka, kedy mienite splniť váš sľub stanovenia nového mechanizmu výpočtu minimálnej mzdy, ako aj odpojenia niektorých platieb odvodov od neho? Koncom roka 2006 ste avizovali, že vo februári bude hotová prvá alternatíva právneho predpisu?
nezodpovedaná 27. 6. 2007Klára Sárközydočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováVážená pani ministerka, prečo ste nedodržali svoj sľub ohľadom zachovania výšky minimálnej mzdy v roku 2007, z dôvodu prípravy nového mechanizmu na jeho stanovenie?
nezodpovedaná 27. 6. 2007Klára Sárközyminister zdravotníctva SR Ivan ValentovičVážený pán minister, v januári ste zverejnili analýzu, podľa ktorej v Bratislave chýbajú nemocničné lôžka, najnovšia analýza hovorí o tom, že treba zrušiť v Bratislave vyše 2 000 nemocničných lôžok. Ktoré čísla sú pravdivé?
nezodpovedaná 12. 9. 2007Klára Sárközydočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováPani ministerka, mohli by ste nás informovať, či vianočný dôchodok v tomto roku dostanú aj vdovy a vdovci?
nezodpovedaná 12. 9. 2007Klára Sárközydočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováPani ministerka, mohli by ste nás informovať, či vianočný dôchodok v tomto roku dostanú aj siroty?
nezodpovedaná 12. 9. 2007Klára Sárközydočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováPani ministerka, mohli by ste nás informovať, či vianočný dôchodok v tomto roku bude vyplatený aj tým, ktorí poberajú pozostalostné dôchodky?
nezodpovedaná 19. 9. 2007Klára Sárközypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, nezamestnanosť na Slovensku klesá, stále však pretrvávajú regionálne rozdiely. Ako túto situáciu plánujete riešiť?
nezodpovedaná 19. 9. 2007Klára Sárközypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, nezamestnanosť na Slovensku síce klesá, stále však pretrvávajú veľké regionálne rozdiely. Čo ste za uplynulý rok spravili, aby sa tieto rozdiely znížili?
12345