Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 27. 1. 2021Radovan Slobodaminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Branislav GröhlingVážený pán minister, ako sa darí napĺňať cieľ otvoriť trh s učebnicami v školstve?
nezodpovedaná 27. 1. 2021Radovan Slobodaminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Branislav GröhlingVážený pán minister, v predchádzajúcich rokoch sme videli, že financovanie vedy nevzbudzovalo dôveru občanov. Ako je tomu v dnešnej dobe? Putujú peniaze na vedu skutočne vedeckým pracovníkom?
nezodpovedaná 27. 1. 2021Radovan Slobodaminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Branislav GröhlingVážený pán minister, ako hodnotíte proces digitalizácie školstva v roku 2020? Čo sa podarilo a čo je výzva do najbližších rokov?
nezodpovedaná 27. 1. 2021Radovan Slobodaminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Branislav GröhlingVážený pán minister, ako sa Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR darí znižovať byrokraciu?
zodpovedaná 17. 3. 2021Radovan Slobodapodpredseda vlády a minister financií SR, poverený vedením Ministerstva zdravotníctva SR Eduard HegerVážený pán minister, na základe akých kritérií bude vyrubovaná vyššia daň z nehnuteľnosti v pripravovanej daňovej reforme? A aký dopad bude mať takéto zvýšenie daní na nízkopríjmové skupiny?
nezodpovedaná 17. 3. 2021Radovan Slobodaminister vnútra SR Roman MikulecVážený pán minister, je v pláne sprísňovanie režimu na hraniciach a prípadná zmena režimu karantény po návrate zo zahraničia?
nezodpovedaná 17. 3. 2021Radovan Slobodaminister dopravy SR Andrej DoležalVážený pán minister, vzhľadom na komunikovanú ochotu priorizovať železničnú dopravu, na akom mieste v rebríčku priorít je dobudovanie druhej koľaje na celej trase Sliač kúpele - Banská Bystrica železničná stanica? Ako prebieha proces zmiernenia dopadov krízy, spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 v oblasti cestovného ruchu?
nezodpovedaná 17. 3. 2021Radovan Slobodapodpredseda vlády a minister financií SR, poverený vedením Ministerstva zdravotníctva SR Eduard HegerVážený pán minister, je možné čerpať prostriedky z Európskeho plánu obnovy aj na oblasť športu? Ak áno, na aké účely budú použité tieto prostriedky na Slovensku?