Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 17. 3. 2021Vojtech Tóthminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján MičovskýPán minister, akok chcete zvýšiť sebestačnosť Slovenska v poľnohospodárstve a potravinárstve?
nezodpovedaná 17. 3. 2021Vojtech Tóthpodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard SulíkAké nové opatrenia chcete zaviesť na podporu malých a stredných podnikateľov?
zodpovedaná 16. 2. 2022Vojtech Tóthpredseda vlády SR Eduard HegerV čom očakávate najväčší prínos implementácie plánu obnovy a aká je vaša prognóza výsledkov plánu kontroly do roku 2026?
zodpovedaná 16. 2. 2022Vojtech Tóthpredseda vlády SR Eduard HegerAko plánuje vláda zapájať krajské samosprávy do implementácie plánu obnovy?
zodpovedaná 16. 2. 2022Vojtech Tóth Veronika RemišováAko bude v praxi vyzerať systém financovania a prerozdeľovania zdrojov z európskych štrukturálnych fondov?
zodpovedaná 16. 3. 2022Vojtech Tóth Veronika RemišováAké konkrétne výzvy na pomoc našim obyvateľom v rámci eurofondov plánuje ministerstvo v najbližších dňoch?
zodpovedaná 16. 3. 2022Vojtech Tóthminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan KrajniakAkými opatreniami plánuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny reagovať na momentálnu situáciu masívneho návalu utečencov z Ukrajiny a na s ním spojený zvýšený dopyt týchto ľudí po práci?
nezodpovedaná 16. 3. 2022Vojtech Tóthminister financií SR Igor MatovičNeplánuje ministerstvo financií znižovať spotrebnú daň na pohonné hmoty?
nezodpovedaná 16. 3. 2022Vojtech Tóthminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Branislav GröhlingPlánuje ministerstvo pripraviť manuál obsahujúci dôležité informácie pre pedagogických zamestnancov a žiakov v súvislosti s príchodom veľkého počtu ukrajinských detí na naše školy? A aké opatrenia plánujete prijať ako pomoc týmto novým žiakom na prekonanie jazykovej bariéry a pre jednoduchšiu integráciu do slovenského školského systému?
nezodpovedaná 16. 3. 2022Vojtech Tóthpodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard SulíkAkým spôsobom si predstavuje ministerstvo nastavenie a budovanie infraštruktúry, aby sme mohli začať využívať elektrické/vodíkové autá?
zodpovedaná 23. 3. 2022Vojtech Tóthminister financií SR Igor MatovičAký kontrolný systém sa plánuje použiť na to, aby sa nezneužívala pomoc pre Ukrajincov?
nezodpovedaná 23. 3. 2022Vojtech Tóthpodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard SulíkAké konkrétne kroky prijalo ministerstvo na zvýšenie energetickej nezávislosti Slovenska?
nezodpovedaná 15. 6. 2022Vojtech Tóthpredseda vlády SR Eduard HegerVážený pán premiér, Košická Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura má pripravený projekt na rozšírenie nemocnice, s ktorým sa chce uchádzať o podporu z Plánu obnovy a odolnosti SR. V akom štádiu je schvaľovanie tohto projektu? Existujú informácie, že projekt nemusí byť vybraný napriek tomu, že má pozitívne hodnotenie od Národnej implementačnej a koordinačnej autority.
zodpovedaná 15. 6. 2022Vojtech Tóth Veronika RemišováV akom stave je príprava čerpania nového programového obdobia? Kedy vyjdú prvé výzvy?
nezodpovedaná 15. 6. 2022Vojtech Tóthpodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard SulíkAkou formou priamej pomoci vieme pomôcť malým a stredným podnikateľom, ktorí sú priamo producentmi alebo spracovateľmi našich komodít?
zodpovedaná 21. 9. 2022Vojtech Tóthpredseda vlády SR Eduard HegerAko sa dotknú zvýšené energie vyučovacieho procesu?
zodpovedaná 21. 9. 2022Vojtech Tóthminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýV akom stave je financovanie Košickej univerzitnej nemocnice z Plánu obnovy?
zodpovedaná 21. 9. 2022Vojtech Tóthpodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Karel HirmanAké reálne kroky má naplánované nový minister na zníženie cien energie a plynu?
nezodpovedaná 9. 11. 2022Vojtech Tóthminister dopravy SR Andrej DoležalV akom stave je obchvat Košíc R2 Košice Šaca - Bidovce?
nezodpovedaná 9. 11. 2022Vojtech Tóthminister dopravy SR Andrej DoležalV akom stave je rekonštrukcia cesty Tornaľa - Batka?
nezodpovedaná 9. 11. 2022Vojtech Tóthminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýV akom stave sú vyjednávania s Lekárskym odborovým združením?
zodpovedaná 8. 2. 2023Vojtech Tóthminister dopravy SR Andrej DoležalV akom stave je cesta Bátka - Tornaľa?
zodpovedaná 8. 2. 2023Vojtech Tóthminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Ján HoreckýV akej etape je pripravovaný nový model financovania vedy vysokých škôl na základe periodického hodnotenia tvorivej činnosti?
nezodpovedaná 8. 2. 2023Vojtech Tóth Veronika RemišováAké investície sú pripravené pre východné Slovensko v roku 2023 a akými konkrétnymi krokmi plánujete v tomto roku budovať regionálny rozvoj v Košickom a Prešovskom kraji?
nezodpovedaná 8. 2. 2023Vojtech Tóthminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Ján HoreckýMá ministerstvo víziu podpory výskumu vysokých škôl aj mimo inštitucionálneho rozpočtu? Uvažujete aj o vytvorení iných národných programov financovaných z európskych zdrojov?
nezodpovedaná 8. 2. 2023Vojtech Tóthpodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Karel HirmanNa východnom Slovensku sú priemyselné parky a rôzne zariadenia, ktoré sú opustené alebo slabo využité. Jedná ministerstvo s potencionálnymi nájomcami alebo zvažuje ministerstvo prípadne niektoré stimuly, aby sme pritiahli prípadných potencionálnych investorov, napríklad z Ukrajiny?
nezodpovedaná 29. 3. 2023Vojtech Tóthpodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján BudajChystá sa ministerstvo riešiť PCB látky v pôde v okolí Strážskeho?
nezodpovedaná 29. 3. 2023Vojtech Tóthminister zdravotníctva SR Eduard HegerV akom štádiu sú finančné prostriedky pre Košickú nemocnicu?
nezodpovedaná 29. 3. 2023Vojtech Tóthminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Ján HoreckýV akom štádiu sú projekty v oblasti neformálneho vzdelávania - nové programové obdobie?