Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

12
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 23. 9. 2020Richard Takáčminister dopravy SR Andrej DoležalPán minister, chcem sa spýtať, prečo v dokumente Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry nie je výstavba rýchlostnej cesty R2 medzi top prioritami ministerstva. A tiež sa chcem spýtať, v akom časovom horizonte ju plánujete dokončiť?
nezodpovedaná 23. 9. 2020Richard Takáčminister dopravy SR Andrej DoležalPán minister, chcem sa spýtať, prečo v dokumente Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry nie je výstavba rýchlostnej cesty R2 medzi prioritami ministerstva. A tiež sa chcem spýtať, v akom stave je aktuálne rozpracovanie, a v akom časovom horizonte ju plánujete dokončiť?
nezodpovedaná 23. 9. 2020Richard Takáčminister dopravy SR Andrej DoležalPán minister, chcem sa spýtať, prečo v dokumente Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry nie je výstavba rýchlostnej cesty R2 medzi top prioritami ministerstva. A tiež sa chcem spýtať, v akom časovom horizonte ju plánujete dokončiť?
nezodpovedaná 23. 9. 2020Richard Takáčminister dopravy SR Andrej DoležalPán minister, chcem sa spýtať, prečo v dokumente Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry nie je výstavba rýchlostnej cesty R2 medzi top prioritami ministerstva. A chcem sa tiež spýtať, v akom časovom horizonte ju plánujete dokončiť?
nezodpovedaná 23. 9. 2020Richard Takáčminister dopravy SR Andrej DoležalPán minister, chcem sa spýtať, prečo v dokumente Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry nie je výstavba rýchlostnej cesty R2 medzi top prioritami ministerstva. A tiež sa chcem spýtať, v akom časovom horizonte ju plánujete dokončiť?
nezodpovedaná 23. 9. 2020Richard Takáčminister dopravy SR Andrej DoležalPán minister, chcem sa spýtať, prečo v dokumente Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry nie je výstavba rýchlostnej cesty R2 medzi top prioritami ministerstva. A tiež sa chcem spýtať, v akom časovom horizonte ju plánujete dokončiť?
nezodpovedaná 23. 9. 2020Richard Takáčminister životného prostredia SR Ján BudajPán minister, Trenčianska župa má od 22. mája 2020 žiadosť o súhlas s vecným bremenom na pozemky pre most v Ilave. Vecné bremeno potrebuje k stavebnému povoleniu na výstavbu nového mosta, ktorý je veľmi dôležitý pre obyvateľov mesta Ilava. Kedy dáte pre SVP, š. p. súhlas na uzatvorenie takejto zmluvy?
nezodpovedaná 23. 9. 2020Richard Takáčminister dopravy SR Andrej DoležalPán minister, chcem sa spýtať, prečo v dokumente Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry nie je výstavba rýchlostnej cesty R2 medzi prioritami ministerstva. A chcem sa spýtať, v akom časovom horizonte ju plánujete dokončiť?
nezodpovedaná 23. 9. 2020Richard Takáčminister dopravy SR Andrej DoležalPán minister, chcem sa spýtať, prečo v dokumente Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry nie je výstavba rýchlostnej cesty R2 medzi prioritami ministerstva. A tiež sa chcem spýtať, v akom časovom horizonte ju plánujete dokončiť?
nezodpovedaná 23. 9. 2020Richard Takáčminister dopravy SR Andrej DoležalPán minister, chcem sa spýtať, prečo v dokumente Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry nie je výstavba rýchlostnej cesty R2 medzi top prioritami ministerstva. A tiež sa chcem spýtať, v akom časovom horizonte ju plánujete dokončiť?
nezodpovedaná 23. 9. 2020Richard Takáčminister dopravy SR Andrej DoležalPán minister, chcem sa spýtať, prečo v dokumente Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry nie je výstavba rýchlostnej cesty R2 medzi top prioritami ministerstva. Veď je to projekt, ktorý je veľmi dôležitý pre rozvoj Hornej Nitry. A tiež sa chcem spýtať, v akom časovom horizonte ju plánujete dokončiť?
zodpovedaná 17. 3. 2021Richard Takáčpodpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováV akom stave je príprava plánu spravodlivej transformácie s ohľadom na Hornú Nitru, vrátane časového harmonogramu plánu?
nezodpovedaná 17. 3. 2021Richard Takáčpodpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováKoľko financií je v pláne spravodlivej transformácie a koľko z toho bude vyčlenených pre Hornú Nitru?
nezodpovedaná 16. 6. 2021Richard Takáčminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel VlčanPán minister, súhlasíte s presunom správy lesov v národných parkoch pod ŠOP? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo?
nezodpovedaná 16. 6. 2021Richard Takáčpodpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováKedy budú môcť podnikatelia na Hornej Nitra využiť EÚ financie na transformáciu Hornej Nitry?
nezodpovedaná 16. 6. 2021Richard Takáčpodpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováPrečo zúžili transformáciu Hornej Nitry len na Fond spravodlivej transformácie, pričom akčný plán hovorí o viaczdrojovom financovaní?
nezodpovedaná 16. 6. 2021Richard Takáčminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel VlčanAko chcete ministerstvo pôdohospodárstva riešiť stav premnoženého medveďa hnedého v náväznosti na nedávne usmrtenie človeka medveďom, ako aj jeho výskyt v lokalizáciách po celom Slovensku?
nezodpovedaná 16. 6. 2021Richard Takáčminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel VlčanAko chce ministerstvo pôdohospodárstva riešiť stav premnoženého medveďa hnedého v náväznosti na nedávne usmrtenie človeka medveďom, ale aj jeho výskyt v lokalitách po celom Slovensku?
nezodpovedaná 16. 6. 2021Richard Takáčpodpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováPrečo zúžili transformáciu Hornej Nitry len na Fond spravodlivej transformácie, pričom akčný plán hovorí o viac zdrojovom financovaní?
nezodpovedaná 16. 6. 2021Richard Takáčpodpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováKedy budú môcť podnikatelia na Hornej Nitre využívať EÚ financie na transformáciu Hornej Nitry?
nezodpovedaná 16. 6. 2021Richard Takáčminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel VlčanPán minister, súhlasíte s presunom správy lesov v národných parkov pod ŠOP? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo?
zodpovedaná 23. 6. 2021Richard Takáčpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Eduard HegerSúhlasíte s tým, že SBS LAMA preukázateľne kontrolovaná hlavným slovenským udavačom P. Makoóm dostala obriu štátnu zákazku zo Slovenskej pošty, a. s. a nepovažujete to za štátne korumpovanie udavačov s cieľom motivovať ich v podávaní krivých výpovedí za účelom kriminalizácie predstaviteľov a nominantov opozície, ako aj bývalých funkcionárov Polície SR či súdov?
nezodpovedaná 23. 6. 2021Richard Takáčpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Eduard HegerSúhlasíte s tým, že SBS LAMA preukázateľne kontrolovaná hlavným slovenským udavačom P. Makoóm dostala obriu štátnu zákazku zo Slovenskej pošty, a. s. a nepovažujete to za štátne korumpovanie udavačov s cieľom motivovať ich v podávaní krivých výpovedí za účelom kriminalizácie predstaviteľov a nominantov opozície, ako aj bývalých funkcionárov Polície SR či súdov?
nezodpovedaná 23. 6. 2021Richard Takáčpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Eduard HegerSúhlasíte s tým, že SBS LAMA preukázateľne kontrolovaná hlavným slovenským udavačom P. Makoóm dostala obriu štátnu zákazku zo Slovenskej pošty, a. s. a nepovažujete to za štátne korumpovanie udavačov s cieľom motivovať ich v podávaní krivých výpovedí za účelom kriminalizácie predstaviteľov a nominantov opozície, ako aj bývalých funkcionárov Polície SR či súdov?
zodpovedaná 23. 6. 2021Richard Takáčminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel VlčanPán minister, súhlasíte s tým, aby sa správa štátnych lesov presunula pod ŠOP? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo?
nezodpovedaná 23. 6. 2021Richard Takáčminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel VlčanPán minister, súhlasíte s tým, aby sa správa štátnych lesov presunula pod ŠOP? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo?
nezodpovedaná 23. 6. 2021Richard Takáčpodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard SulíkAko bola vyhodnotená výzva pre malé a stredné podniky na Hornej Nitre, vyhlásená v roku 2020 s alokáciou 18 mil. eur? Koľko žiadateľov, koľko úspešných, v akej sume? A tí, čo neboli úspešní, z akých dôvodov boli neúspešní?
zodpovedaná 29. 9. 2021Richard Takáčpodpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováVážená pani podpredsedníčka vlády a ministerka, rok sa riešilo, ako využiť eurofondy v novom programovom období v súlade s požiadavkami jednotlivých území a v prepojení na operácie na národnej úrovni. Minulý týždeň prišiel návrh Partnerskej dohody, vrátane vyhodnotenia pripomienok, kde sa uvádza, že koncept integrovaných územných investícií "je v diskusii". Ako je možné zo dňa na deň spochybniť metodiku a nevydať žiadne usmernenie, žiadne záväzné pokyny ani oficiálne informácie, ako má príprava na nové programové obdobie pokračovať? Znamená to, že o potrebách regiónov bude rozhodovať ministerstvo bez ohľadu na realitu v nich?
zodpovedaná 29. 9. 2021Richard Takáčminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýVážený pán minister, v rámci prípravy transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra bol pripravený ako jeden z nosných projektov aj projekt modernizácie NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Na osobnom stretnutí s predstaviteľmi Trenčianskeho samosprávneho kraja ste sa mali vyjadriť, že táto nemocnica bude kategorizovaná ako regionálna nemocnica a bude poskytovať akútnu starostlivosť. Napriek tomu pri konzultáciách ministerstva zdravotníctva a ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sa zástupcovia ministerstva zdravotníctva opakovane vyjadrili, že táto nemocnica bude kategorizovaná ako komunitná, teda nebude poskytovať akútnu, ale iba dlhodobú starostlivosť. Takéto stanovisko však znamená, že akákoľvek investícia z európskych zdrojov do tejto nemocnice nebude možná. Ako je možné, že pracovníci ministerstva zdravotníctva vydávajú takéto dôležité stanoviská v rozpore s vašimi vyjadreniami ako ministra?
nezodpovedaná 29. 9. 2021Richard Takáčminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýVážený pán minister, v rámci prípravy transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra bol pripravený ako jeden z nosných projektov aj projekt modernizácie NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Na osobnom stretnutí s predstaviteľmi Trenčianskeho samosprávneho kraja ste sa mali vyjadriť, že táto nemocnica bude kategorizovaná ako regionálna nemocnica a bude poskytovať akútnu starostlivosť. Napriek tomu pri konzultáciách ministerstva zdravotníctva a ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sa zástupcovia ministerstva zdravotníctva opakovane vyjadrili, že táto nemocnica bude kategorizovaná ako komunitná, teda nebude poskytovať akútnu, ale iba dlhodobú starostlivosť. Takéto stanovisko však znamená, že akákoľvek investícia z európskych zdrojov do tejto nemocnice nebude možná. Ako je možné, že pracovníci ministerstva zdravotníctva vydávajú takéto dôležité stanoviská v rozpore s vašimi vyjadreniami ako ministra?
nezodpovedaná 29. 9. 2021Richard Takáčminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýVážený pán minister, v rámci prípravy transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra bol pripravený ako jeden z nosných projektov aj projekt modernizácie NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Na osobnom stretnutí s predstaviteľmi Trenčianskeho samosprávneho kraja ste sa mali vyjadriť, že táto nemocnica bude kategorizovaná ako regionálna nemocnica a bude poskytovať akútnu starostlivosť. Napriek tomu pri konzultáciách ministerstva zdravotníctva a ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sa zástupcovia ministerstva zdravotníctva opakovane vyjadrili, že táto nemocnica bude kategorizovaná ako komunitná, teda nebude poskytovať akútnu, ale iba dlhodobú starostlivosť. Takéto stanovisko však znamená, že akákoľvek investícia z európskych zdrojov do tejto nemocnice nebude možná. Ako je možné, že pracovníci ministerstva zdravotníctva vydávajú takéto dôležité stanoviská v rozpore s vašimi vyjadreniami ako ministra?
zodpovedaná 29. 9. 2021Richard Takáčminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýVážený pán minister, v rámci prípravy transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra bol pripravený ako jeden z nosných projektov aj projekt modernizácie NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Na osobnom stretnutí s predstaviteľmi Trenčianskeho samosprávneho kraja ste sa mali vyjadriť, že táto nemocnica bude kategorizovaná ako regionálna nemocnica a bude poskytovať akútnu starostlivosť. Napriek tomu pri konzultáciách ministerstva zdravotníctva a ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sa zástupcovia ministerstva zdravotníctva opakovane vyjadrili, že táto nemocnica bude kategorizovaná ako komunitná, teda nebude poskytovať akútnu, ale iba dlhodobú starostlivosť. Takéto stanovisko však znamená, že akákoľvek investícia z európskych zdrojov do tejto nemocnice nebude možná. Ako je možné, že pracovníci ministerstva zdravotníctva vydávajú takéto dôležité stanoviská v rozpore s vašimi vyjadreniami ako ministra?
nezodpovedaná 29. 9. 2021Richard Takáčpodpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováVážená pani podpredsedníčka vlády a ministerka, rok sa riešilo, ako využiť eurofondy v novom programovom období v súlade s požiadavkami jednotlivých území a v prepojení na operácie na národnej úrovni. Minulý týždeň prišiel návrh Partnerskej dohody, vrátane vyhodnotenia pripomienok, kde sa uvádza, že koncept integrovaných územných investícií "je v diskusii". Ako je možné zo dňa na deň spochybniť metodiku a nevydať žiadne usmernenie, žiadne záväzné pokyny ani oficiálne informácie, ako má príprava na nové programové obdobie pokračovať? Znamená to, že o potrebách regiónov bude rozhodovať ministerstvo bez ohľadu na realitu v nich?
nezodpovedaná 29. 9. 2021Richard Takáčminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýVážený pán minister, v rámci prípravy transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra bol pripravený ako jeden z nosných projektov aj projekt modernizácie NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Na osobnom stretnutí s predstaviteľmi Trenčianskeho samosprávneho kraja ste sa mali vyjadriť, že táto nemocnica bude kategorizovaná ako regionálna nemocnica a bude poskytovať akútnu starostlivosť. Napriek tomu pri konzultáciách ministerstva zdravotníctva a ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sa zástupcovia ministerstva zdravotníctva opakovane vyjadrili, že táto nemocnica bude kategorizovaná ako komunitná, teda nebude poskytovať akútnu, ale iba dlhodobú starostlivosť. Takéto stanovisko však znamená, že akákoľvek investícia z európskych zdrojov do tejto nemocnice nebude možná. Ako je možné, že pracovníci ministerstva zdravotníctva vydávajú takéto dôležité stanoviská v rozpore s vašimi vyjadreniami ako ministra?
nezodpovedaná 29. 9. 2021Richard Takáčpodpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováVážená pani podpredsedníčka vlády a ministerka, rok sa riešilo, ako využiť eurofondy v novom programovom období v súlade s požiadavkami jednotlivých území a v prepojení na operácie na národnej úrovni. Minulý týždeň prišiel návrh Partnerskej dohody, vrátane vyhodnotenia pripomienok, kde sa uvádza, že koncept integrovaných územných investícií "je v diskusii". Ako je možné zo dňa na deň spochybniť metodiku a nevydať žiadne usmernenie, žiadne záväzné pokyny ani oficiálne informácie, ako má príprava na nové programové obdobie pokračovať? Znamená to, že o potrebách regiónov bude rozhodovať ministerstvo bez ohľadu na realitu v nich?
nezodpovedaná 29. 9. 2021Richard Takáčpodpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováVážená pani podpredsedníčka vlády a ministerka, rok sa riešilo, ako využiť eurofondy v novom programovom období v súlade s požiadavkami jednotlivých území a v prepojení na operácie na národnej úrovni. Minulý týždeň prišiel návrh Partnerskej dohody, vrátane vyhodnotenia pripomienok, kde sa uvádza, že koncept integrovaných územných investícií "je v diskusii". Ako je možné zo dňa na deň spochybniť metodiku a nevydať žiadne usmernenie, žiadne záväzné pokyny ani oficiálne informácie, ako má príprava na nové programové obdobie pokračovať? Znamená to, že o potrebách regiónov bude rozhodovať ministerstvo bez ohľadu na realitu v nich?
nezodpovedaná 29. 9. 2021Richard Takáčpodpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováVážená pani podpredsedníčka vlády a ministerka, rok sa riešilo, ako využiť eurofondy v novom programovom období v súlade s požiadavkami jednotlivých území a v prepojení na operácie na národnej úrovni. Minulý týždeň prišiel návrh Partnerskej dohody, vrátane vyhodnotenia pripomienok, kde sa uvádza, že koncept integrovaných územných investícií "je v diskusii". Ako je možné zo dňa na deň spochybniť metodiku a nevydať žiadne usmernenie, žiadne záväzné pokyny ani oficiálne informácie, ako má príprava na nové programové obdobie pokračovať? Znamená to, že o potrebách regiónov bude rozhodovať ministerstvo bez ohľadu na realitu v nich?
nezodpovedaná 2. 2. 2022Richard Takáčpodpredseda vlády a minister financií SR Igor MatovičPán minister financií, v návrhu obrannej zmluvy s USA je uvedené, že americká strana nebude platiť do nášho rozpočtu dane, odvody ani ďalšie licenčné a iné poplatky. Aký je váš postoj k tejto zmluve?
nezodpovedaná 2. 2. 2022Richard Takáčpodpredseda vlády a minister financií SR Igor MatovičPán minister financií, aký je názor strany OĽANO, ktorej ste predsedom a ktorá vás nominovala na súčasnú vládnu pozíciu na podpísanie obrannej zmluvy s americkou stranou?
nezodpovedaná 2. 2. 2022Richard Takáčpodpredseda vlády a minister financií SR Igor MatovičPán minister financií, ako je pripravené ministerstvo financií na situáciu po podpísaní zmluvy o obrane s USA, keďže väčšinu nákladov spojených s pohybom a pobytom amerických vojsk na území Slovenska má znášať práve slovenská strana?
nezodpovedaná 27. 4. 2022Richard Takáčpodpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováV akom stave sa nachádza transformácia regiónu hornej Nitry, nakoľko sa ukončuje banská činnosť. Zvyšuje sa nezamestnanosť, nové pracovné miesta nevznikajú. Časový harmonogram, ako sa bude transformácia realizovať.
zodpovedaná 18. 5. 2022Richard Takáčpodpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováVážená pani podpredsedníčka vlády a ministerka, kedy budú vyhlásené výzvy pre čerpanie finančných prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu (FST) v oprávnených územiach, hlavne región Horná Nitra? Pre zdĺhavosť hrozí, že nestihneme vyčerpať zdroje!!!
zodpovedaná 18. 5. 2022Richard Takáčpodpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováVážená pani podpredsedníčka vlády a ministerka, ako sa zabezpečí, že je sľúbený balík vo väčšej polovici finančných zdrojov z FST (na stretnutiach prisľúbil generálny riaditeľ sekcie zodpovednej za FST ) na Hornú Nitru, keďže Horná Nitra na transformácii pracuje už dlhodobo oproti iným oprávneným územiam?
zodpovedaná 18. 5. 2022Richard Takáčpodpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováVážená pani podpredsedníčka vlády a ministerka, kedy budú vyhlásené výzvy pre čerpanie finančných prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu (FST) v oprávnených územiach, hlavne región Horná Nitra? Pre zdĺhavosť hrozí, že nestihneme vyčerpať zdroje!!!
zodpovedaná 18. 5. 2022Richard Takáčpodpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováVážená pani podpredsedníčka vlády a ministerka, ako zabezpečíte, aby sa výzvy z FST neprekrývali s Plánom obnovy a odolnosti, programom Slovensko? Bude reálne balík € z Fondu pre spravodlivú transformáciu pre regióny, ktoré ňou prechádzajú výhodou alebo ho od iných zdrojov odstrihnú?
zodpovedaná 18. 5. 2022Richard Takáčpodpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováVážená pani podpredsedníčka vlády a ministerka, vysvetlite a povedzte, prečo tak dlho trvá vyhodnotenie žiadostí z IROPu, ktoré podali obce, mestá a vyššie územné celky a tieto nie sú vyhodnotené skoro rok a reálne hrozí nevyčerpanie týchto finančných prostriedkov z dôvodu, že obce mestá a VUC-ky nebudú schopné v tak krátkom čase zrealizovať predmetné projekty?
zodpovedaná 18. 5. 2022Richard Takáčpodpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováVážená podpredsedníčka vlády a ministerka, obce a mestá nedostanú žiadnu technickú asistenciu pri pomocí s písaním projektov potrebných k čerpaniu finančných zdrojov z FST, aj keď ste to pani ministerka sľúbili. Obce nemajú vlastné zdroje a kapacity na písanie projektov, takže 70 obcí a 5 miest na Hornej Nitre možno vyčerpá 0€ z FST. Viete mi vysvetliť dôvod, prečo vylúčili finančnú podporu z FST na písanie projektov pre obce a mestá?
zodpovedaná 18. 5. 2022Richard Takáčpodpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováVážená podpredsedníčka vlády a ministerka, obce a mestá nedostanú žiadnu technickú asistenciu pri pomocí s písaním projektov potrebných k čerpaniu finančných zdrojov z FST, aj keď ste to pani ministerka sľúbili. Obce nemajú vlastné zdroje a kapacity na písanie projektov, takže 70 obcí a 5 miest na Hornej Nitre možno vyčerpá 0€ z FST. Viete mi vysvetliť dôvod, prečo vylúčili finančnú podporu z FST na písanie projektov pre obce a mestá?
zodpovedaná 18. 5. 2022Richard Takáčpodpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováVážená pani podpredsedníčka vlády a ministerka, keď ste boli 29.7.2021 v Novákoch v areáli ENO (odkaliska), sľúbili ste aj podporu pre Nemocnicu v Bojniciach z Fondu Spravodlivej Transformácie (FST). V akom štádiu je zámer podporiť nemocnicu z FST?
zodpovedaná 18. 5. 2022Richard Takáčpodpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováVážená pani podpredsedníčka vlády a ministerka, keď ste boli 29.7.2021 v Novákoch v areáli ENO (odkaliska), sľúbili ste aj podporu pre Nemocnicu v Bojniciach z Fondu Spravodlivej Transformácie (FST). V akom štádiu je zámer podporiť nemocnicu z FST?
12