Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

1234567
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 3. 6. 2020Tomáš Šudíkdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Igor MatovičVážený pán predseda vlády, aké sú aktuálne priority v boji proti korupcii?
zodpovedaná 3. 6. 2020Tomáš Šudíkdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Igor MatovičVážený pán predseda vlády, ako hodnotíte úspech Slovenska v boji proti pandémii koronavírusu?
zodpovedaná 3. 6. 2020Tomáš Šudíkdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Igor MatovičVážený pán predseda vlády, ako vnímate očistené procesy v justícií?
zodpovedaná 3. 6. 2020Tomáš Šudíkdočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján MičovskýVážený pán minister, v akom stave ste prebrali rezort po vašej predchodkyni?
zodpovedaná 3. 6. 2020Tomáš Šudíkdočasne poverený minister financií SR Eduard HegerAko hodnotíte stav verejných financií po prevzatí ministerstva financií. Sme reálne tiger Európy, ako to deklarovali predstavitelia SMER-u?
zodpovedaná 3. 6. 2020Tomáš Šudíkdočasne poverený minister životného prostredia SR Ján BudajVážený pán minister, aké opatrenia navrhujete na zníženie škodlivého smogu v mestách?
nezodpovedaná 3. 6. 2020Tomáš Šudíkdočasne poverený minister životného prostredia SR Ján BudajVážený pán minister, aké opatrenia budú potrebné na zvýšenie ochrany slovenského prírodného bohatstva?
nezodpovedaná 3. 6. 2020Tomáš Šudíkdočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján MičovskýVážený pán minister, aké protikorupčné opatrenia bude potrebné prijať v oblasti pôdohospodárstva?
nezodpovedaná 3. 6. 2020Tomáš Šudíkdočasne poverený minister životného prostredia SR Ján BudajVážený pán minister, chemické postreky sú veľkou zdravotnou hrozbou. Mnoho obyvateľov prichádza o pitnú vodu zo svojich studní len kvôli tomu, že ich susedia chemicky striekajú plodiny. Preto sa chcem opýtať ministra, či neuvažuje o značnom obmedzení používania chemických postrekov, resp. či sa neuvažuje o zvýšení ochrany vody a ovzdušia aj v tomto smere, teda nielen na veľkých poliach, ale aj v malých susedstvách.
nezodpovedaná 3. 6. 2020Tomáš Šudíkdočasne poverený minister financií SR Eduard HegerVážený pán minister, čo očakávate od výberového procesu na šéfa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť?
nezodpovedaná 8. 7. 2020Tomáš Šudíkdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Igor MatovičVážený pán predseda vlády, aké opatrenia pripravujete v oblasti otvoreného vládnutia?
nezodpovedaná 8. 7. 2020Tomáš Šudíkdočasne poverený minister zdravotníctva SR Marek KrajčíVážený pán minister, ako vidíte možnú stratifikáciu nemocníc?
nezodpovedaná 8. 7. 2020Tomáš Šudíkdočasne poverený minister obrany SR Jaroslav NaďVážený pán minister, čo hovoríte na predaj majetku rezortu obrany počas bývalého vedenia?
zodpovedaná 23. 9. 2020Tomáš Šudíkdočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján MičovskýVážený pán minister, ako postupujete pri riešení situácie v odkalisku Poša a Chemku Strážske (environmentálne záťaže)?
nezodpovedaná 23. 9. 2020Tomáš Šudíkdočasne poverený minister dopravy SR Andrej DoležalVážený pán minister, uvažuje sa o výstavbe R9 Lipniky - Humenné - Snina, keďže táto cesta bola plánovaná už v roku 2010?
nezodpovedaná 23. 9. 2020Tomáš Šudíkdočasne poverený minister životného prostredia SR Ján BudajVážený pán minister, ako postupujete pri riešení situácie v odkalisku Poša a Chemku Strážske (environmentálne záťaže)?
zodpovedaná 4. 11. 2020Tomáš Šudíkdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav GröhlingVážený pán minister, moja otázka smeruje na mládežnícku politiku, konkrétne by nás mladých ľudí zaujímal váš postoj k mládežníckym parlamentom. Doposiaľ je mládežnícky parlament zakotvený len v zákone o podpore práce s mládežou. V mládežníckych parlamentoch však pôsobí stovky mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o aktívne občianstvo a o život vo svojich obciach a zbierajú podnety od mladých ľudí pre primátorov, starostov či obecných poslancov. Nemyslíte si, že by mládežnícky parlament po vzore ostatných štátov, napríklad Poľska, mal byť zakotvený aj v zákone o obecnom zriadení? Neplánujete pre takéto mládežnícke parlamenty vyčleniť v grantových schémach ministerstva školstva financie na ich rozvoj?
zodpovedaná 4. 11. 2020Tomáš Šudíkdočasne poverený minister dopravy SR Andrej DoležalVážený pán minister, rýchlostná cesta R9, ktorá mala mať asi 98 kilometrov mala po svojom vybudovaní spojiť Lipníky, Humenné a Sninu. Projekt už skoro naberal aké - také kontúry, no v roku 2012 bol ministerstvom stopnutý, aj keď sa táto investícia spomínala v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2010 - 2014. Mnoho Humenčanov či Sninčanov dochádza desiatky hodín autom do práce do ďalekého Prešova. Táto komunikácia by regiónu Horného Zemplína výrazne pomohla. Chcel by som sa preto opýtať, či neplánujete oživiť tento plán, nakoľko počet áut v týchto mestách rapídne stúpa. Cesty vo Vranove a Humennom sú denno - denne zaťažené a dané mestá nemajú ani obchvaty, ktoré by cestovanie zrýchľovali.
zodpovedaná 25. 11. 2020Tomáš Šudíkdočasne poverená podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováVážená pani ministerka, chcem sa opýtať, kedy a či plánujete predstaviť avizované zmeny vo výpočtoch menej rozvinutých okresov Slovenska. Odchod pracovnej sily do zahraničia či väčších miest, vzdialenosť kvalitnej infraštruktúry či ohrozená zamestnanosť trápi aj okres Humenné. No práve kvôli nespravodlivému výpočtu nepatrí do zoznamu menej rozvinutých regiónov. Tým je okres znevýhodnený na investície a podporu vlády.
zodpovedaná 25. 11. 2020Tomáš Šudíkdočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan KrajniakVážený pán minister, chcem sa opýtať, ako na ministerstve a v rámci úradov práce riešiť školenie zamestnancov na vykonanie kontrol čerpania príspevkov v rámci finančnej pomoci ohľadom COVID-19. Mnoho ekonómov či podnikateľov má dojem, že podmienky na ich získavanie boli často nejednoznačné a každý úrad práce na preplácanie pomoci používa iný meter alebo si to často zamestnanci jednotlivých úradov práce vysvetľujú po svojom. Prechádzajú títo zamestnanci nejakým školením, resp. je nejako zaručené, že nenastanú prípady, kde ten istý podnikateľ by v jednom okrese potrebnú pomoc získal, no v druhom mu povedia, že na ňu nemá nárok?
zodpovedaná 25. 11. 2020Tomáš Šudíkdočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan KrajniakVážený pán minister, pomoc zo štátu v rámci opatrení COVID-19 je účinná a prináša svoje ovocie. Niektorí podnikatelia sa na mňa obracajú s otázkou, či ste nerozmýšľali nad "českým scenárom" pomoci, a to urobiť priemer a pomôcť rýchle a naraz viacerým, alebo aspoň uvoľniť podmienky opatrení. Pýtam sa teda, aké sú výhody či nevýhody našej pomoci oproti pomoci, ktorú majú k dispozícii podnikatelia v Českej republike.
zodpovedaná 25. 11. 2020Tomáš Šudíkdočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan KrajniakVážený pán minister, máte záujem povoliť spätne žiadať o príspevky drobných SZČO, ktorí podľa pomoci plus majú nárok na opatrenie č. 4, ale pri prvej vlne nemali? (Z dôvodu zmeny podmienok, napríklad poberanie rodičovského príspevku, materského a pod.) Túto možnosť majú podnikatelia z iných oblastí (školstvo, cestovný ruch), ale ostatní nie.
zodpovedaná 2. 12. 2020Tomáš Šudíkdočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján MičovskýMoja otázka je zameraná na odstrel vlkov, ktorý už rieši aj Európska únia. Chcel by som sa opýtať, aké boli dôvody na povolenie odstrelu tohto vzácneho druhu u nás na Slovensku.
zodpovedaná 2. 12. 2020Tomáš Šudíkdočasne poverená podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováVážená pani ministerka, koronakríza spôsobila, že sa viaceré výzvy určené aj pre samosprávy museli pozastaviť. Chcem sa opýtať, či plánuje ministerstvo spustiť nové výzvy, ktoré budú zamerané na rozvoj samospráv, napríklad na rozvoj miestnej zamestnanosti, infraštruktúry či na efektívnu verejnú správu a informatizáciu.
nezodpovedaná 2. 12. 2020Tomáš Šudíkdočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján MičovskýV médiách zaznela informácia, že vláda včera vyčlenila pol milióna eur na riešenie problému s odkaliskom Poša a na riešenie situácie s Chemko Strážske. Môžete bližšie špecifikovať, ako sa dané financie použijú a kedy by malo dôjsť k vyriešeniu situácie?
nezodpovedaná 2. 12. 2020Tomáš Šudíkdočasne poverená ministerka spravodlivosti SR Mária KolíkováVážená pani ministerka, v súčasnosti prebieha masívne zatváranie aj vysokých predstaviteľov bývalej politickej vládnej garnitúry, ale aj oligarchov. Aj v tejto súvislosti sa chcem opýtať, či máme na Slovensku dostatok voľných miest vo väzniciach.
zodpovedaná 3. 2. 2021Tomáš Šudíkdočasne poverený minister dopravy SR Andrej DoležalChcel by som poprosiť pána ministra, aby zhrnul priority či plánuje rezort investičné akcie v rámci cestnej či železničnej dopravy, ktoré sa budú týkať východného Slovenska v najbližšom období.
zodpovedaná 3. 2. 2021Tomáš Šudíkpodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard SulíkPán minister, chcem sa opýtať otázku ohľadom zákona o podpore na zriadenie priemyselných parkov. Mám informáciu, že niektorí zahraniční investori by aj investovali na východnom Slovensku, no nevyhovujú im priestory priemyselných parkov. Napríklad mestský priemyselný park v Humennom je pre väčšie firmy veľmi malý. Chcem sa opýtať, či ministerstvo v súčasnosti podporuje vznik nových priemyselných parkov, resp. či by boli mestá a obce úspešné, ak by požiadali ministerstvo o pomoc pri kúpe pozemkov alebo na zriadenie priemyselného parku.
zodpovedaná 3. 2. 2021Tomáš Šudíkdočasne poverený minister financií SR Eduard HegerPán minister, v súčasnej kríze je potrebné spolupracovať aj s bankami, a aj to určite bol dôvod, prečo sme boli nútení zrušiť bankový odvod. Mnoho obyvateľov však takému kroku nerozumie a vnímajú ho ako rozhodnutie, ktoré nás stálo milióny eur. Viete obyvateľom Slovenska stručne vysvetliť, prečo bol takýto krok nevyhnutný a aké výhody z toho má Slovensko?
zodpovedaná 3. 2. 2021Tomáš Šudíkdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav GröhlingPán minister, nedávno ste predstavili pripravované zmeny a vízie v rámci vášho ministerstva. Chcel by som sa opýtať, ako zasiahnu pripravované zmeny samosprávy, naše mestá a obce a či sa neuvažuje o tom, že školstvo, ktoré je dnes v kompetencii miest sa presunie napríklad pod okresné úrady.
zodpovedaná 17. 3. 2021Tomáš Šudíkpodpredseda vlády a minister financií SR, poverený vedením Ministerstva zdravotníctva SR Eduard HegerPán minister, situácia s COVID-19 sa mierne zlepšuje, napriek tomu žijú zdravotníci a obyvatelia v Humennom, ktorí hromadne podpísali petíciu proti zriadeniu červenej nemocnice, v neistote a nevedia, či sa nemocnica A. Leňa zmení na červenú alebo tieto plány sú nateraz zažehnané. Bol by som rád, ak by ste obyvateľom okresov Humenné, Medzilaborce či Svidník povedali najnovšie informácie ohľadom tejto transformácie.
nezodpovedaná 17. 3. 2021Tomáš Šudíkpodpredseda vlády a minister financií SR, poverený vedením Ministerstva zdravotníctva SR Eduard HegerPán minister, ako to vyzerá s očkovaním vakcínou Sputnik V? Ako dopadli testy a kedy sa začne používať? Ak chcú byť ľudia očkovaní iba Sputnikom V, budú si ju môcť dobrovoľne vybrať v ktoromkoľvek vakcinačnom centre? A akým spôsobom?
nezodpovedaná 17. 3. 2021Tomáš Šudíkpodpredseda vlády a minister financií SR, poverený vedením Ministerstva zdravotníctva SR Eduard HegerPán minister, predstavili ste Plán obnovy, ktorý je veľmi dobre spracovaný. Najbližšie ľuďom je samospráva - obec či mesto, a preto by som sa chcel opýtať, akú úlohu v Pláne obnovy zohrá samospráva? Budú sa niektoré grantové schémy týkať práve jej? A na aké projekty?
nezodpovedaná 31. 3. 2021Tomáš Šudíkdočasne poverený minister financií SR Eduard HegerPán minister, opoziční politici tvrdia, že by zvládli krízu, ktorej čelíme po ekonomickej stránke lepšie, ako to zvládame my. Bol by som rád, ak by ste v stručnosti porovnali pomoc, ktorú po kríze v roku 2008 vyčlenila vtedajšia vláda SR pre obyvateľov a podnikateľov Slovenska s pomocou, ktorú doposiaľ vláda vyčlenila v súčasnej kríze.
nezodpovedaná 31. 3. 2021Tomáš Šudíkdočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján MičovskýPán minister, váš rezort si prešiel auditmi a veľkým upratovaním vo financiách a dotačných schémach. Chcel by som sa opýtať, aké sú výsledky vášho boja proti nekalým praktikám, keďže opozícia sa často vyjadruje, že sa na rezorte neurobilo nič, aj keď my vieme, že opak je pravdou.
nezodpovedaná 31. 3. 2021Tomáš Šudíkdočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján MičovskýPán minister, ministerstvo spustí výzvy zamerané na investičnú podporu v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva vo výške viac ako 330 mil. eur. Môžete v krátkosti vysvetliť, o čo pôjde a čo robíte inak a prečo, ako vaši predchodcovia?
zodpovedaná 12. 5. 2021Tomáš Šudíkdočasne poverená podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováPani ministerka, na Slovensko smerujú milióny eur zo štandardných fondov Európskej únie, ale aj z Plánu obnovy. Keďže z Plánu obnovy treba vyčerpať finančné prostriedky už do roku 2026 a keďže nie je veľa času, aby sa mestá projektovo pripravili, chcel by som vás požiadať, aby ste v krátkosti povedali, aké dotačné schémy pripravuje v najbližšej dobe ministerstvo investícii a regionálneho rozvoja pre mestá a obce na Slovensku, a na čo budú hlavne zamerané?
nezodpovedaná 12. 5. 2021Tomáš Šudíkdočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan KrajniakVážený pán minister, kvôli opatreniam COVID-19 ministerstvo a úrady práce pozastavili viaceré projekty pre obce, napríklad na podporu regionálnej zamestnanosti. Chcem sa preto opýtať, či plánuje ministerstvo tieto projekty znovu spustiť alebo ich nahradiť inými projektami či výzvami.
nezodpovedaná 12. 5. 2021Tomáš Šudíkdočasne poverená podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováPani ministerka, Slovensko z programového obdobia 2014 - 2020 vyčerpalo len niečo vyše 32 % eurofondov. Chcel by som sa opýtať, aké kroky sa už urobili preto, aby sa zrýchlilo čerpanie fondov Európskej únie a čo sa ešte plánuje urobiť.
nezodpovedaná 16. 6. 2021Tomáš Šudíkdočasne poverený minister dopravy SR Andrej DoležalVážený pán minister, mnohé obce majú problém s tým, že pozemky patriace Železniciam SR sa nekosia alebo sa o ne inak železnice nestarajú. Chcem sa opýtať, či by ste sa na tento problém mohli pozrieť, resp. aspoň sa zmluvne dohodnúť, aby kosbu vykonávali samosprávy, prípadne súkromné spoločnosti. Myslím, že nie je dobrá vizitka železníc, že pri stanici v centre mesta je dvojmetrová tráva.
nezodpovedaná 16. 6. 2021Tomáš Šudíkdočasne poverená ministerka spravodlivosti SR Mária KolíkováVážená pani ministerka, existujú prípady, kedy v mestských alebo súkromných bytoch sú nasťahovaní obyvatelia, ktorí sa časom ukážu ako problémoví. Majú dlhy, chodí za nimi polícia, porušujú nočný kľud a podobne. Bohužiaľ, aj keď neplatia za nájom a sú exekuovaní, Exekučný poriadok je na ich strane. Chcem sa opýtať, kedy chystáte novelu exekučného poriadku? Nie je možné, že pri dlhodobom a opakovanom porušovaní zmluvných podmienok je Exekučný poriadok aj naďalej na strane dlžníkov na úkor veriteľov.
nezodpovedaná 16. 6. 2021Tomáš Šudíkdočasne poverený minister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýVážený pán minister, chcem sa vás opýtať, kedy sa bude realizovať skríning obyvateľov v obciach v okolí Chemka Strážske či v okolí odkaliska Poša. Ešte minulý rok bolo ministerstvom prisľúbené, že ľudia, ktorí majú záujem budú bezplatne otestovaní na PCB látky v tele. Len pripomínam, že PCB látky a iné škodliviny boli už identifikované, napríklad vo vajíčkach, pôde, vode, atď.
nezodpovedaná 23. 6. 2021Tomáš Šudíkdočasne poverená ministerka spravodlivosti SR Mária KolíkováVážená pani ministerka, existujú prípady, kedy v mestských alebo súkromných bytoch sú nasťahovaní obyvatelia, ktorí sa časom ukážu ako problémoví. Majú dlhy, chodí za nimi polícia, porušujú nočný kľud a podobne. Bohužiaľ, aj keď neplatia za nájom a sú exekuovaní, Exekučný poriadok je na ich strane. Chcem sa opýtať, kedy chystáte novelu Exekučného poriadku? Nie je možné, že pri dlhodobom a opakovanom porušovaní zmluvných podmienok je Exekučný poriadok aj naďalej na strane dlžníkov na úkor veriteľov.
nezodpovedaná 23. 6. 2021Tomáš Šudíkdočasne poverený minister dopravy SR Andrej DoležalVážený pán minister, mnohé obce majú problém s tým, že pozemky patriace Železniciam SR sa nekosia alebo sa o ne inak železnice nestarajú. Chcem sa opýtať, či by ste sa na tento problém nemohli pozrieť, resp. aspoň sa zmluvne dohodnúť, aby kosbu vykonávali samosprávy, prípadne súkromné spoločnosti. Myslím, že nie je dobrá vizitka železníc, že pri stanici v centre mesta je dvojmetrová tráva.
nezodpovedaná 23. 6. 2021Tomáš Šudíkdočasne poverený minister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýVážený pán minister, chcem sa vás opýtať, kedy sa bude realizovať skríning obyvateľov v obciach v okolí Chemka Strážske či v okolí odkaliska Poša. Ešte minulý rok bolo ministerstvom prisľúbené, že ľudia, ktorí majú záujem budú bezplatne otestovaní na PCB látky v tele. Len pripomínam, že PCB látky a iné škodliviny boli už identifikované, napríklad vo vajíčkach, pôde, vode, atď.
zodpovedaná 22. 9. 2021Tomáš Šudíkdočasne poverený minister dopravy SR Andrej DoležalVážený pán minister, mnohé obce majú problém s tým, že pozemky patriace Železniciam SR sa nekosia alebo sa o ne inak železnice nestarajú. Chcem sa opýtať, či by ste sa na tento problém mohli pozrieť, resp. aspoň sa zmluvne dohodnúť, aby kosbu vykonávali samosprávy, prípadne súkromné spoločnosti. Myslím, že nie je dobrá vizitka železníc, že pri stanici v centre mesta je dvojmetrová tráva.
zodpovedaná 22. 9. 2021Tomáš Šudíkdočasne poverený minister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýPán minister, chcem sa opýtať, ako je Slovensko oproti minulému roku pripravené na zhoršujúcu sa situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.
zodpovedaná 22. 9. 2021Tomáš Šudíkdočasne poverený minister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýVážený pán minister, chcem sa vás opýtať, kedy sa bude realizovať skríning obyvateľov v obciach v okolí Chemka Strážske či v okolí odkaliska Poša. Ešte minulý rok bolo ministerstvom prisľúbené, že ľudia, ktorí majú záujem budú bezplatne otestovaní na PCB látky v tele. Len pripomínam, že PCB látky a iné škodliviny boli už identifikované, napríklad vo vajíčkach, pôde, vode, atď.
nezodpovedaná 29. 9. 2021Tomáš Šudíkdočasne poverený minister dopravy SR Andrej DoležalVážený pán minister, chcem sa vás opýtať, kedy sa predpokladá otvorenie obchvatu mesta Prešov? Národná diaľničná spoločnosť avizovala jeho otvorenie na 18. september 2021. Nuž do dnešného dňa tento obchvat nie je otvorený.
nezodpovedaná 29. 9. 2021Tomáš Šudíkdočasne poverený minister dopravy SR Andrej DoležalVážený pán minister, chcem sa opýtať, kedy sa predpokladá začiatok avizovanej výstavby diaľnice na Zemplín.
1234567