Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 2. 12. 2020Jana Majorová Garstkováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav GröhlingSú základné školy povinné začať výuku podľa požiadavky zriaďovateľa vo forme 5+1, ak funguje dištančná výučba a zapojené sú všetky deti z jednotlivých tried? Riaditelia škôl aj učitelia v tomto vidia zabrzdenie vyučovacieho procesu.
zodpovedaná 27. 1. 2021Jana Majorová Garstkováminister dopravy a výstavby SR Andrej DoležalAké ďalšie kroky plánuje ministerstvo v súvislosti s realizáciou preložky cesty I/66 (obchvat mesta Kežmarok) a časový harmonogram?
zodpovedaná 9. 2. 2022Jana Majorová Garstkovápodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard SulíkDomácnosti v bytových domoch, ktoré majú vlastné spoločenstvo vlastníkov bytov a ktoré na vykurovanie používajú plyn, pocítia zdražovanie v desiatkach percent. Bežný je nárast aj o 100 % a viac. Takýchto spoločenstiev sú na Slovenskú stovky. Problém sa týka obrovského počtu občanov. Ako sa plánujete s touto skutočnosťou vysporiadať? Aké opatrenia plánujete realizovať?
nezodpovedaná 16. 3. 2022Jana Majorová Garstkováminister dopravy a výstavby SR Andrej DoležalUž dlhodobejšie žiadam o zmenu existujúcej zjazdovej tabule Poprad - Východ na D1 od Liptovského Mikuláša, a to konkrétne pridaním označenia "Kežmarok" a "Stará Ľubovňa". Chcem sa opýtať, v akom je to stave a kedy bude tabuľa vymenená?
nezodpovedaná 16. 3. 2022Jana Majorová Garstkováminister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal"Obchvat Kežmarku" - úseky Veľká Lomnica - Huncovce a Huncovce - Kežmarok. Po dodaní dokumentácie na stavebné povolenie sa môže začať s majetkovo-právnym vysporiadaním. Má ministerstvo na túto aktivitu vyčlenené financie? V akej výške?
zodpovedaná 4. 5. 2022Jana Majorová Garstkovápodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard SulíkAko plánuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pomôcť obyvateľom žijúcim v bytových domoch bez vlastnej kotolne, ktorí sú napojení na centrálne vykurovanie? Sú mestá, ktoré toto zdražovanie postihlo už v tomto roku. Ako pomôže MH SR cca 1,8 mil. obyvateľom napojeným na centrálne kotolne?