Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 3. 6. 2020Vladimír Ledeckýminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján MičovskýAko sa bude meniť systém priamych platieb s cieľom zvyšovania potravinovej sebestačnosti Slovenska?
zodpovedaná 26. 5. 2021Vladimír Ledeckýminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan KrajniakPodpora aktívnej politiky trhu práce bola financovaná prevažne z európskych zdrojov. Počas pandémie bola táto aktivita utlmená v celom rozsahu, čo je pochopiteľné lebo pracovníci úradov sa venovali vyplácaniu covidových príspevkov. Kedy opäť naštartujeme aktívnu politiku trhu práce v jednotlivých regiónoch? Máme dostatok zdrojov, či už z fondov Európskej únie alebo štátneho rozpočtu, na túto činnosť v tomto, ako aj nasledujúcom roku?
nezodpovedaná 3. 11. 2021Vladimír Ledeckýminister životného prostredia SR Ján BudajVážený pán minister, dovoľte mi na vás adresovať otázku, ktorá sa týka veľkochovu ošípaných a kvality životného prostredia v regiónoch. V niektorých obciach občania spísali, resp. spisujú petície proti rozširovaniu kapacít chovu ošípaných z dôvodu zápachu, ktorý nielen znepríjemňuje ich život, ale aj negatívne pôsobí na zdravie občanov žijúcich v priľahlých oblastiach bitúnkov. Moja otázka teda znie: Meria a následne posudzuje ministerstvo životného prostredia hodnotu amoniaku vo vzduchu v týchto oblastiach? Ak nie, uvažuje ministerstvo životného prostredia v tejto veci konať? Ako vieme zabezpečiť obyvateľom v priľahlých obciach, že naozaj dýchajú znesiteľný a zdravý vzduch?
nezodpovedaná 16. 3. 2022Vladimír Ledeckýminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan KrajniakPán minister, aké kroky plánuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podniknúť smerom k zefektívneniu vybavovania žiadostí na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny? Sú krajiny, ktoré na úradoch práce (napr. Česká republika) pripravili osobitné oddelenie pre vybavovanie žiadostí ľudí z Ukrajiny. Má Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v pláne zriadiť niečo podobné?
nezodpovedaná 16. 3. 2022Vladimír Ledeckýminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan KrajniakPán minister, z Ukrajiny prichádza veľké množstvo ľudí, ktorí sú pripravení vstúpiť na pracovný trh na Slovensku. Aké konkrétne kroky má Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v pláne urobiť na to, aby Slovensko dokázalo plne využiť potenciál ľudí utekajúcich pred vojnou na obsadenie voľných pracovných miest, ktoré dlhodobo v systéme nevieme obsadiť?
nezodpovedaná 16. 3. 2022Vladimír Ledeckýminister vnútra SR Roman MikulecPán minister, ako vieme uľahčiť, resp. zefektívniť proces vybavovania žiadostí občanov prichádzajúcich z EÚ a tretích krajín na Cudzineckej polícii? Plánuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podniknúť zmeny v Cudzineckej polícii tak, aby bolo vybavovanie žiadostí cudzincov rýchlejšie a efektívnejšie? Ak áno, prosím, upresnite konkrétne.
zodpovedaná 27. 4. 2022Vladimír Ledeckýminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel VlčanVážený pán minister, ako je možné, že firma Tatra-Agrolev, ktorej konateľ bol obvinený z trestného činu ohrozenia a poškodenia životného prostredia a svojou činnosťou spôsobil škodu v rozsahu niekoľko miliónov eur, stále hospodári na pozemkoch vo vlastníctve a správe štátu v okrese Levoča?