Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 8. 7. 2020Filip Kuffadočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján MičovskýPán minister, v Programovom vyhlásení vlády sa uvádza: „V štátnych lesoch, vrátane vojenských, bude povinná certifikácia Forest Stewardship Council (FSC), v neštátnych lesoch sa podporí jej dobrovoľné zavedenie.“ Koľko certifikačných schém momentálne funguje na území Slovenskej republiky a aké sú medzi nimi rozdiely?
zodpovedaná 8. 7. 2020Filip Kuffadočasne poverený minister životného prostredia SR Ján BudajPán minister, robí ministerstvo ďalšie kroky k tomu, aby prešla správa chránených území do gescie Ministerstva životného prostredia?
zodpovedaná 8. 7. 2020Filip Kuffadočasne poverený minister životného prostredia SR Ján BudajPán minister, je pravda, že výstavba vodného diela Tichý Potok, sa zrušila kvôli nevyhovujúcemu stavu lesov, ktoré sú v tomto povodí, pretože by nezabezpečili dostatočnú kvalitu vody? Existuje nejaká iná alternatíva tejto nádrže na zásobenie obyvateľstva pitnou vodou na východnom Slovensku a na vyrovnanie tohto budúceho deficitu pitnej vody?
nezodpovedaná 8. 7. 2020Filip Kuffadočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján MičovskýPán minister, robí ministerstvo ďalšie kroky k tomu, aby prešla správa chránených území do gescie Ministerstva životného prostredia SR?
nezodpovedaná 8. 7. 2020Filip Kuffadočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján MičovskýPán minister, považujete Prírode blízke hospodárenie v lese za univerzálny nástroj hospodárenia v lesoch, ktorý je možné a vhodné uplatniť na celom Slovensku? Aké percento z výmery lesov na Slovensku je možné obhospodarovať týmto spôsobom? Považujete podrastový hospodársky spôsob tiež za jednu z foriem Prírode blízkeho hospodárenia v lese?
nezodpovedaná 8. 7. 2020Filip Kuffadočasne poverený minister životného prostredia SR Ján BudajPán minister, v Programovom vyhlásení vlády sa uvádza: „Na účelovú ťažbu zdravého lesa bude zavedená prísna kontrola“. Ľudia sa ma pýtajú, a nevedia, čo to znamená. Čo si majú predstaviť pod týmto textom? Znamená to, že chcete obmedziť alebo úplne eliminovať ťažbu zdravých stromov? Čo sa rozumie pod pojmom účelová ťažba?
zodpovedaná 23. 9. 2020Filip Kuffadočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján MičovskýPán minister, v lesníckej komunite rezonuje pripravovaná organizačná zmena v štátnom podniku Lesy Slovenskej republiky, ktorá má platiť od 1. 1. 2021. Koľko zamestnancov podniku bude prepustených? Nedá sa šetriť aj inde, ako na osobných nákladoch zamestnancov?
zodpovedaná 23. 9. 2020Filip Kuffadočasne poverený minister vnútra SR Roman MikulecPán minister, na facebookovej stránke s názvom Polícia Slovenskej republiky sú pod rôznymi statusmi nenávistné komentáre, v ktorých sa často vyhrážajú prispievatelia smrťou alebo zmrzačením. Ako riešite toto vyhrážanie? Koná Polícia Slovenskej republiky v týchto veciach?
nezodpovedaná 21. 10. 2020Filip Kuffadočasne poverený minister životného prostredia SR Ján BudajTento týždeň bolo pracovné rokovanie o kvóte lovu vlka dravého v sezóne 2020/2021. Ministerstvo životného prostredia SR a Štátna ochrana prírody SR je za nulovú kvótu. Má ministerstvo vyčlenené finančné prostriedky na preventívne obranné a ochranné opatrenia hlavne pre chovateľov oviec a kôz a hovädzieho dobytka?
zodpovedaná 27. 1. 2021Filip Kuffadočasne poverený minister zdravotníctva SR Marek KrajčíPán minister, dňa 2. 12. 2020 bol na portáli medRxiv publikovaný článok s názvom "The effectiveness of population-wide, rapid antigen test based screening in reducing SARS-CoV-2 infection prevalence in Slovakia". Ide údajne o štúdiu robenú na Slovákoch počas prvej fázy testovania. Podpísaní sú pod ňou viaceré mená, ktorá sa objavujú okolo vás, pán minister, v boji proti COVID-u, ako napríklad profesor Jarčuška. Pri uvedenom článku medzi autormi figuruje aj vaše meno. Je pravda, pán minister, že ste sa pod tento článok podpísali? Ak áno, prečo ste verejne neinformovali slovenskú verejnosť, že bude predmetom nejakej štúdie? V článku sa uvádza, že tí, ktorí sa zúčastnili danej štúdie dali na to informovaní súhlas a tieto súhlasy sa archivujú. Môžete uviesť, kedy Slováci uviedli akýkoľvek súhlas počas prvej akcie testovania?
zodpovedaná 27. 1. 2021Filip Kuffadočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján MičovskýPán minister, v súvislosti s informáciami zo strany médií ohľadom výberových konaní, uvažuje váš rezort o zmene nastavení výberových konaní na vedúce pozície inštitúcií, ktoré spadajú pod ministerstvo?
zodpovedaná 5. 5. 2021Filip Kuffadočasne poverený minister životného prostredia SR Ján BudajNa webovej stránke ministerstva bola dňa 3. 5. 2021 zverejnená správa, že zásahový tím pre medveďa hnedého rozhodol o uspatí tatranských medveďov. Viete spoločnosti potvrdiť, že v prípade usmrtenia týchto dvoch medveďov nedošlo k porušeniu zákonov a vyhlášok v SR?
zodpovedaná 12. 5. 2021Filip Kuffadočasne poverený minister životného prostredia SR Ján BudajNa Oravskej priehrade je plánovaná výstavba tzv. sypaného umelého vtáčieho ostrova. Koľko bude stáť celková realizácia tohto projektu?
nezodpovedaná 12. 5. 2021Filip Kuffadočasne poverený minister životného prostredia SR Ján BudajNa Oravskej priehrade v roku 2020 postavili 3 umelé ostrovy pre vtákov. Koľko stál tento projekt, výstavba a realizácia pontónových ostrovov?
nezodpovedaná 23. 6. 2021Filip Kuffadočasne poverený minister životného prostredia SR Ján BudajPán minister, koľko nás stojí Zásahový tím pre medveďa hnedého na SR? Prosím uviesť sumy po jednotlivých rokoch, od jeho vzniku až dodnes.
nezodpovedaná 23. 6. 2021Filip Kuffadočasne poverený minister životného prostredia SR Ján BudajPán minister, koľko zamestnancov má aktuálne Zásahový tím pre medveďa hnedého na Slovensku a koľko a akým technickým vybavením disponuje?
zodpovedaná 4. 5. 2022Filip Kuffadočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Eduard HegerPán premiér, koľko miliónov litrov pohonných hmôt bolo doposiaľ zaslaných Ukrajine v rámci vojnového konfliktu?
zodpovedaná 4. 5. 2022Filip Kuffadočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Eduard HegerPán premiér, kedy zabezpečíte zrušenie sporného uznesenia ministra Lengvarského, ktoré pobúrilo konzervatívne spektrum obyvateľov? Jedná sa o uznesenie o "zmene pohlavia" - to znamená ste mužom alebo ženou podľa svojej aktuálnej nálady.
zodpovedaná 4. 5. 2022Filip Kuffadočasne poverený minister životného prostredia SR Ján BudajPán minister, ako vyriešilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky po reforme národných parkov ukrátenie benefitov zamestnancov štátnych podnikov, ktorí vďaka reforme prešli spod rezortu MPRV SR pod MŽ SR? Jedná sa o benefity, ktoré vyplývali z kolektívnych zmlúv.
zodpovedaná 4. 5. 2022Filip Kuffadočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel VlčanPoľnohospodárska platobná agentúra aj MPRV SR avizovali vyplácanie financií v rámci projektov a podpôr, ktoré boli kvôli rôznym kauzám pozastavené. Viete potvrdiť, či skutočne PPA začala s vyplácaním, pretože v realite máme echo, že PPA zatiaľ financie nevypláca.
nezodpovedaná 15. 3. 2023Filip Kuffadočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Eduard HegerVážený pán dočasne poverený predseda vlády Slovenskej republiky, plánujete, ako dočasne poverený člen vlády zodpovedný za rezort zdravotníctva a konzervatívny politik, zrušiť odborné usmernenie a štandardné postupy týkajúce sa tranzícií transrodových osôb, ktoré podpísal minister Lengvarský deň pred odchodom zo svojej funkcie? Ak ju plánujete zrušiť, prosím, uveďte, kedy tak urobíte.
nezodpovedaná 15. 3. 2023Filip Kuffadočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Eduard HegerVážený pán dočasne poverený predseda vlády Slovenskej republiky, plánujete, ako dočasne poverený člen vlády zodpovedný za rezort zdravotníctva a konzervatívny politik, zrušiť odborné usmernenie a štandardné postupy týkajúce sa tranzícií transrodových osôb, ktoré podpísal minister Lengvarský deň pred odchodom zo svojej funkcie? Ak ju plánujete zrušiť, prosím, uveďte, kedy tak urobíte.