Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 8. 12. 2021Juraj Krúpaminister vnútra SR Roman MikulecKedy bude zavedený informačný systém a evidencia rizikových účastníkov, ktorým môže byť odopretý vstup na štadión podľa zákona 1/2014?
nezodpovedaná 8. 12. 2021Juraj Krúpaminister vnútra SR Roman MikulecKedy bude podpísaná kolektívna zmluva vyššieho stupňa? Hrozí, že od nového roku príde viacero policajtov o časť platu z príspevku na bývanie, niekde vyše 200 eur a hrozil by ďalší odchod policajtov.