Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 26. 10. 2022Mária Kolíkovádočasne poverený minister spravodlivosti SR Viliam KarasVážený pán minister, prečo odstraňujete protikorupčné opatrenie, ktorým je test sudcovskej spôsobilosti, v rámci návrhu zákona v parlamente o odklade súdnej reformy pre vybrané skupiny sudcov (tlač 1285)? Nemyslíte si, že práve pri zriadení nových súdnych inštitúcií máte jedinečnú príležitosť nastaviť zrkadlo justícii? V čom považujete za výnimočnú skupinu sudcov tzv. správnych kolégií pri krajských súdoch, ak práve títo nemajú absolvovať uvedený test sudcovskej spôsobilosti, teda osobitne morálnej integrity sudcu? Prečo zavádzate možnosť pre všetkých sudcov obchádzať výberové konanie, ktoré obsahuje aj uvedený test sudcovskej spôsobilosti, cez tzv. dočasne pridelenie sudcu pri kariérnom raste sudcu?
nezodpovedaná 26. 10. 2022Mária Kolíkovádočasne poverený minister spravodlivosti SR Viliam KarasVážený pán minister, prečo odstraňujete protikorupčné opatrenie, ktorým je test sudcovskej spôsobilosti, v rámci návrhu zákona v parlamente o odklade súdnej reformy pre vybrané skupiny sudcov (tlač 1285)? Nemyslíte si, že práve pri zriadení nových súdnych inštitúcií máte jedinečnú príležitosť nastaviť zrkadlo justícii? V čom považujete za výnimočnú skupinu sudcov tzv. správnych kolégií pri krajských súdoch, ak práve títo nemajú absolvovať uvedený test sudcovskej spôsobilosti, teda osobitne morálnej integrity sudcu? Prečo zavádzate možnosť pre všetkých sudcov obchádzať výberové konanie, ktoré obsahuje aj uvedený test sudcovskej spôsobilosti, cez tzv. dočasné pridelenie sudcu pri kariérnom raste sudcu?
nezodpovedaná 26. 10. 2022Mária Kolíkovádočasne poverený minister spravodlivosti SR Viliam KarasVážený pán minister, prečo odstraňujete protikorupčné opatrenie, ktorým je test sudcovskej spôsobilosti, v rámci návrhu zákona v parlamente o odklade súdnej reformy pre vybrané skupiny sudcov (tlač 1285)? Nemyslíte si, že práve pri zriadení nových súdnych inštitúcií mate jedinečnú príležitosť nastaviť zrkadlo justícii? V čom považujete za výnimočnú skupinu sudcov tzv. správnych kolégií pri krajských súdoch, ak práve títo nemajú absolvovať uvedený test sudcovskej spôsobilosti, teda osobitne morálnej integrity sudcu? Prečo zavádzate možnosť pre všetkých sudcov obchádzať výberové konanie, ktoré obsahuje aj uvedený test sudcovskej spôsobilosti, cez tzv. dočasne pridelenie sudcu pri kariérnom raste sudcu?