Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 31. 3. 2021Eduard Kočišminister dopravy a výstavby SR, poverený vedením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva hospodárstva SR Andrej DoležalPán minister, ak ste nepredkladali vláde SR návrh odškodňovacieho zákona, plánujete tak urobiť?
nezodpovedaná 31. 3. 2021Eduard Kočišminister dopravy a výstavby SR, poverený vedením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva hospodárstva SR Andrej DoležalPán minister, už vyše polroka hovorí ministerstvo o univerzálnom odškodňovacom zákone. Prečo do dnešného deň tento zákon neprešiel vládou SR a nebol zaradený na schválenie do pléna NR SR?
nezodpovedaná 31. 3. 2021Eduard Kočišminister dopravy a výstavby SR, poverený vedením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva hospodárstva SR Andrej DoležalPán minister, kedy ste predkladali vláde SR návrh odškodňovacieho zákona?
nezodpovedaná 31. 3. 2021Eduard Kočišminister dopravy a výstavby SR, poverený vedením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva hospodárstva SR Andrej DoležalPán minister, kedy ste dávali na vládu návrh odškodňovacieho zákona?
nezodpovedaná 31. 3. 2021Eduard Kočišminister dopravy a výstavby SR, poverený vedením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva hospodárstva SR Andrej DoležalPán minister, ak je pravda, že ste na vláde SR chceli predložiť vami prezentovaný odškodňovací zákon, kde sa tento návrh nachádza alebo ako sa k nemu dopátrame?