Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 16. 9. 2020Igor Husminister dopravy a výstavby SR Andrej DoležalVážený pán minister, v súvislosti s dlhodobo kritickou a permanentne kolabujúcou dopravnou situáciou na komunikácii cesty I. triedy I/65 a ciest III/2143 a III/2142 - križovatka v obci Košťany nad Turcom sa vás pýtam, aké relevantné kroky vykonalo, resp. plánuje vykonať vaše ministerstvo na zlepšenie uvedenej situácie a v akom časovom horizonte.
zodpovedaná 4. 11. 2020Igor Husminister dopravy a výstavby SR Andrej DoležalVážený pán minister, v súvislosti s výstavbou diaľnice D1 v úseku Turany - Hubová sa vás pýtam, aké je definitívne trasovanie tejto časti diaľnice, kedy sa predpokladá začatie výstavby a doba jej ukončenia.
zodpovedaná 5. 5. 2021Igor Husminister dopravy a výstavby SR Andrej DoležalVážený pán minister, v úseku Kremnické Bane - Turček - Horná Štubňa má cesta prvej triedy I/65 nevyhovujúce smerové vedenie a šírkové usporiadanie pre cestu I. triedy, ako aj stavebno-technický stav, ktorý nezodpovedá významu tejto komunikácie. Preto by som sa chcel opýtať na aktuálny stav prípravy rekonštrukcie spomínaného úseku cesty prvej triedy I/65 Kremnické Bane - Turček - Horná Štubňa, aké konkrétne kroky sa plánujú vykonať a v akom časovom horizonte.
zodpovedaná 5. 5. 2021Igor Husminister dopravy a výstavby SR Andrej DoležalVážený pán minister, v úseku Kremnické Bane - Turček - Horná Štubňa má cesta prvej triedy I/65 nevyhovujúce smerové vedenie a šírkové usporiadanie pre cestu I. triedy, ako aj stavebno-technický stav, ktorý nezodpovedá významu tejto komunikácie. Preto by som sa chcel opýtať na aktuálny stav prípravy rekonštrukcie spomínaného úseku cesty prvej triedy I/65 Kremnické Bane - Turček - Horná Štubňa, aké konkrétne kroky sa plánujú vykonať a v akom časovom horizonte.