Hodina otázok

Otázka od: Jozef Šimko

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 22. 6. 2022 
Zadávateľ Jozef Šimko 
Otázka Vážený pán minister, vo februári vlani sme slávnostne podpísali zmluvu medzi mestom Rimavská Sobota a MH Invest i ministerstvom hospodárstva vo veci výstavby "Štátneho priemyselného parku" v Rimavskej Sobote. Prosím o odpoveď, v akom stave sa táto záležitosť nachádza. 
Adresát podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard Sulík 
Dátum odpovede 23. 6. 2022 
Zodpovedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling 
Odpoveď Vážený, otázku ste položili, pán poslanec Šimko, aby som vám prečítal odpoveď od pána ministra Sulíka. Vážený pán poslanec, ďakujem za vašu otázku. Môžem konštatovať, že už máme vysúťaženého generálneho dodávateľa na kompletnú projektovú dokumentáciu na celú infraštruktúru parku. Popis zmluvy závisí od vydania osvedčenia o významnej investícii. Proces vydávania osvedčenia bol nejaký čas brzdený pripomienkami ministerstva životného prostredia, ale tento rozpor sa už podarilo doriešiť na úrovni štátnych tajomníkov. Schválenie osvedčenia sa očakáva na jednom z najbližších rokovaní vlády Slovenskej republiky. Následne bude podpísaná zmluva na dodanie kompletnej projektovej dokumentácie s víťazom obstarávania a začnú práce na získaní stavebného povolenia. Všetky ostatné prípravné práce prebiehajú v súlade s harmonogramom, ktorý nadväzuje na dátumy zmeny územného plánu mesta Rimavská Sobota a na vydanie už spomenutého osvedčenia o významnej investícii. Súbežne sú posudzované vplyvy na životné prostredie prostredníctvom procesu EIA. Okrem stavebných aspektov budovania priemyselného parku prebiehajú aj rokovania s potencionálnymi investormi. Tieto rokovania, ktoré vedú ministerstvo hospodárstva a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, ešte nie sú uzavreté, a preto by som sa k nim veľmi nerád vyjadroval. Ďakujem, skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda vlády, vážení páni ministri, v prvom rade dovoľte, pán minister, aby som sa poďakoval za odpoveď pánovi ministrovi Sulíkovi. V podstate očakával som túto odpoveď, ale zároveň chcem sa mu poďakovať aj za to, že bol to on práve, ktorý presadzoval Štátny priemyselný park v Rimavskej Sobote a vláda Slovenskej republiky jednomyseľne tento štátny priemyselný park schválila. Ja som sa bál, že teda nejakou formou sa na to zabudlo, pretože my v Rimavskej Sobote sme teoreticky v priebehu desiatich mesiacov, áno, opakujem, desiatich mesiacov, sme dokázali zmeniť územný plán mesta, čo takisto povedal pán podpredseda vlády, pán Holý, že skutočne to bola rekordná doba, že sa nám to podarilo. To znamená, že dneska už nie mesto, ale vy ste v podstate na rade ako ministerstvo hospodárstva. Ja sa bojím, ale jednu vec, vážený pán minister, že aby sme nedopadli tak ako niektoré štátne priemyselné parky v rámci celej Slovenskej republiky, ako napríklad v Lučenci, že tento park zíva, zíva prázdnotou roky. Ale mám ešte jednu obavu, ja som minulý týždeň, vážený pán minister, bol na rokovaní na MH Investe, povedľa budovy ministerstva hospodárstva, kde som rokoval s pánom Kačánim i ďalšími investormi, a tam som sa dozvedel veľmi zaujímavú vec. Pán minister, my zásadne nesúhlasíme s tým, aby prvý investor vstúpil do tohto štátneho priemyselného parku, to znamená, že ktorý investor by v podstate zabezpečil separáciu a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu. To by nebolo dobré, že do štátneho priemyselného parku na rozlohu 4,5 až 5 hektárov vstúpi takýto investor. Pretože my nesúhlasíme s tým, aby smeti trebárs z Veľkého Krtíša, z Lučenca a z Poltára, ja neviem, Fiľakova, z Tornale, Revúcej, z Brezna vozili do Rimavskej Soboty. My produkujeme cca 6-tisíc ton smeti v rámci mesta Rimavskej Soboty, a to by sme v podstate... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem veľmi pekne, budem odkazovať túto otázku.