Hodina otázok

Otázka od: Marián Kéry

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 8. 12. 2021 
Zadávateľ Marián Kéry 
Otázka Vážená pani ministerka, váš rezort kultúry má podpísaný a platný program spolupráce s Ministerstvom kultúry Ruskej federácie na roky 2018 - 2022. Ako predseda Skupiny priateľstva medzi parlamentmi Slovenskej republiky a Ruskej federácie sa chcem opýtať, ako sa jednotlivé časti programu, ku ktorému sme sa zaviazali aj my, plnia a čo konkrétne sa podarilo dosiahnuť a čo nás ešte čaká v rámci spolupráce v roku 2022? 
Adresát dočasne poverená ministerka kultúry SR Natália Milanová 
Dátum odpovede 9. 12. 2021 
Zodpovedal dočasne poverená ministerka kultúry SR Natália Milanová 
Odpoveď Vážený pán poslanec, vami spomínaný program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Ruskej federácie na roky 2018 - 2020 bol podpísaný v Bratislave 22. marca 2018 počas zasadnutia pracovnej skupiny pre kultúru medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou s Ruskou federáciou. Podpísaný dokument vychádza zo Zmluvy o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Slovenskou republikou s Ruskou federáciou. Cieľom programu je rozvíjať priateľské vzťahy medzi národmi oboch zmluvných strán, prehĺbiť a rozšíriť spoluprácu v oblasti kultúry. Na základe programu je podporovaná spolupráca v oblasti kultúry s cieľom vzájomne poznávať kultúru a umeleckú tvorbu národov obidvoch krajín. V priebehu platnosti programu dochádza k výmene umeleckých súborov, sólistov a výstav. Pre vašu informáciu uvediem niektoré akcie, ktoré sa počas platnosti programu uskutočnili. Prvou bola výstava Zlatý vek Peterhofu od Petra I. po Katarínu II. Tá sa konala v rozpätí rokov ’18 - ’19; vystúpenie Slovenského národného divadla v Petrohrade s inscenáciou Elity, 12. október 2018; vystúpenie Petrohradského štátneho symfonického orchestra pod vedením Jurija Temirkanova 10. októbra 2018 v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie; vystúpenie Veľkého symfonického orchestra Čajkovského pod vedením Vladimíra Fedosejeva, koncertná sieň Slovenskej filharmónie, taktiež v roku 2018; Dni slovenského filmu, kino Fitil v Moskve, taktiež v roku... 2018. roku; 2018 sa konali ešte ďalšie podujatia, či už v dvorane ministerstva kultúry, alebo v kine Lumiére alebo v Slovenskom národnom divadle, Slovenskej filharmónii, v roku 2019 Dni ruského filmu v Slovenskej republike v kine Lumiére, Dni slovenského filmu v Moskve, kino Päť hviezd v Moskve, to už sa uskutočnilo 7. - 13. decembra 2020. V roku ’21 Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici realizovala výstavu Fiodor Dostojevskij a Dni ruského filmu v Slovenskej republike sa uskutočnili v kine Lumiére v druhom polroku 2021. Vážený pán poslanec, dianie v spoločnosti v poslednom období je výrazne ovplyvňované pandémiou COVID-19 a medzinárodnú spoluprácu v oblasti kultúry nevynímajúc. Táto situácia obmedzila vzájomné kultúrne výmeny na minimum. V roku 2022 nás v rámci tejto spolupráce čaká zasadnutie Medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku, vedecko-technickú a kultúrnu spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou v Jekaterinburgu, ktoré je plánované na jún 2022. Z dôvodu pandémie zatiaľ nie sú na ďalšie obdobie dohodnuté konkrétne kultúrne podujatia s Ruskou federáciou. Spoluprácu s Ruskou federáciou na základe programu spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Ruskej federácie na roky 2018 až 2022 v oblasti kultúry a umenia hodnotíme ako veľmi dobrú. Ďakujem za pozornosť. 
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď