Hodina otázok

Otázka od: Jarmila Halgašová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 12. 5. 2021 
Zadávateľ Jarmila Halgašová 
Otázka Vážený pán minister, ako pristúpi ministerstvo životného prostredia k odstráneniu nesúladu novely zákona o odpadoch a vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorou zaviedlo reguláciu nákladov na triedený zber a zhodnotenie odpadov z obalov a neobalových výrobkov, čím podľa viacerých názorov môže byť táto úprava v rozpore s európskou smernicou o odpade, Ústavou Slovenskej republiky, ako aj samotným zákonom o odpadoch? Predloží ministerstvo životného prostredia do legislatívneho procesu novelu zákona o odpadoch a následne vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov a ak áno, v akom časovom horizonte? 
Adresát dočasne poverený minister životného prostredia SR Ján Budaj 
Dátum odpovede 13. 5. 2021 
Zodpovedal dočasne poverený minister životného prostredia SR Ján Budaj 
Odpoveď  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď