Hodina otázok

Otázka od: Marián Kéry

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 5. 5. 2021 
Zadávateľ Marián Kéry 
Otázka Vážený pán minister, zmluva o nákupe vakcín Sputník bola zverejnená. Neuvažujete nad tým, že v rámci transparentnosti by sa zverejnili aj ďalšie zmluvy s inými spoločnosťami týkajúce sa nákupu vakcín? 
Adresát dočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský 
Dátum odpovede 6. 5. 2021 
Zodpovedal dočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský 
Odpoveď Dobrý deň. Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, ďakujem za otázku. Nákup a kontrahovanie vakcín proti ochoreniu COVID-19 prebieha formou spoločného obstarávania Európskej únie, ktorá v mene členských štátov všetky predmetné zmluvy negociovala a podpísala. Z tohto dôvodu zverejnenie akýchkoľvek zmlúv s jednotlivými producentami vakcín proti ochoreniu COVID-19 vyrokovaných pomocou spoločného obstarávania Európskej únie je plne v gescii samotnej Európskej komisie. Nakoľko špecifické podmienky týchto zmlúv rokovala Európska komisia v režime utajenia, preto obsah týchto zmlúv a špecifiká o množstve a cene vakcín boli zo strany Európskej komisie označené za ako dôverné, a teda nesmú byť sprístupnené. Jedinú výnimku v tomto kontexte predstavuje zmluva so spoločnosťou AstraZeneca. V prípade tejto zmluvy, ktorá bola podpísaná 27. 8. 2020, došlo k retrospektívnemu zverejneniu čiastočného obsahu samotnou Európskou komisiu dňa 21. 1. 2021. Text tejto zmluvy je verejne dostupný na stránke Európskej komisie. V prípade Slovenskej republiky celkom obmedzenie sprístupnenia informácií o rámcových zmluvách Európskej komisie vyplýva z ustanovenia § 11 ods. 1 písm. g) zákona o slobode informácií. Zo strany ministerstva zdravotníctva boli špecifiká, ako aj rámcové zmluvy označené za zmluvy, ktorým účelom je hospodárska mobilizácia, a teda neboli zverejnené a na základe ustanovenia § 5a ods. 5 písm. k) zákona o slobode informácií. Ďakujem. 
Doplňujúca otázka Pán minister, ďakujem za odpoveď. Chcem sa opýtať na váš názor. Podľa toho, čo ste povedali, tak týmito informáciami Slovenská republika nedisponuje, pretože to obstarávanie išlo v režime Európskej únie a príslušných inštitúcií Európskej komisie, ako ste uviedli, že je to dôverné. Ale ani vy ako ministerstvo zdravotníctva sa k týmto informáciám neviete dostať aj bez toho, že by boli zverejnené? (Reakcia ministra.) A druhá taká podotázka, že či si myslíte, že či je to férové, keď na jednej strane tu bol veľký tlak na to, aby bola zverejnená zmluva týkajúca sa nákupy vakcín Sputnik V, a na druhej strane nemáme rovnaký meter na ostatné farmaceutické spoločnosti. Mne to príde ako nie príliš otvorené, transparentné a už vôbec nie, že máme rovnaký meter na všetkých. Ďakujem. 
Doplňujúca odpoveď Ďakujem za otázku. V podstate ja nemám s tým problém, aby sa zverejnili ostatné zmluvy. Ministerstvo zdravotníctva k tým zmluvám prístup má, a pokiaľ bude dostatočný tlak vyvinutý aj na Európsku komisiu, tak si myslím, že tie zmluvy môžu byť zverejnené. Ďakujem.