Hodina otázok

Otázka od: Ján Benčík

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 4. 11. 2020 
Zadávateľ Ján Benčík 
Otázka Vážený pán minister, dňa 17. 10. 2020 sa pred Úradom vlády uskutočnilo nezákonné zhromaždenie napriek pandémii COVID-19 a napriek zákazu zhromažďovania a zákazu usporadúvať hromadné podujatia. Protest bol nielen vhodným miestom na zhoršenie pandemickej situácie, ale bol sprevádzaný aj mnohými výtržnosťami a nakoniec museli zasiahnuť až policajné zložky vodným delom, aby bol ukončený. Nezákonného protestu sa zúčastnili viacerí poslanci strany Kotleba – ĽS NS, ultras Slovanu a Trnavy a mnohí ďalší extrémisti. Obdobné skupiny plánujú ďalšie protesty, a to už 7. 11. 2020 a hovoria dokonca o prevrate. Taktiež sa organizujú nezákonné sviečkové pochody (napr. v Bratislave a v Martine). Taktiež chystajú zrejme protest aj na 17. 11. 2020, čo je mimoriadne odporné zneužitie významného sviatku – Dňa boja za slobodu a demokraciu. Chcel by som sa preto spýtať, prečo polícia nezasiahla okamžite a nelegálne zhromaždenie zo dňa 17. 10. 2020 okamžite nerozpustila a či takto bude postupovať aj v prípade ďalších protestov, resp. aké opatrenia urobí Polícia SR a ďalšie zložky, aby k podobným nezákonným protestom nedochádzalo a ak k nim dôjde, aby boli urýchlene ukončené. 
Adresát minister vnútra SR Roman Mikulec 
Dátum odpovede 5. 11. 2020 
Zodpovedal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal 
Odpoveď Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, Policajný zbor sa zaoberá protiprávnym konaním, ktoré sa udialo na protestnom zhromaždení 17. októbra 2020 pred Úradom vlády Slovenskej republiky. Každé protiprávne konanie analyzuje, zbiera informácie a vykonáva činnosti s cieľom dôkladného zadokumentovania každého skutku a vyvodenia dôsledkov voči páchateľom. Zhromaždenie zo 17. októbra 2020 bolo oznámené na mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zvolávateľkou pani Michaelou H. pod názvom Protivládny protest. Menovaná 15. októbra 2020 toto zhromaždenie na príslušnej mestskej časti zrušila. Zhromaždenie sa aj napriek tomu uskutočnilo. Neohlásené zhromaždenie je možné rozpustiť len za presne stanovených podmienok ustanovených v zákone o zhromažďovacom práve č. 84/1990 Zb. Jeho organizátori a účastníci sa v prípade jeho zorganizovania či účasti na ňom dopúšťajú nanajvýš priestupku, za ktorý môžu byť postihnutí podľa príslušných zákonných ustanovení. Uvedené zhromaždenie teda, uvedené zhromaždenie teda nie je možné na mieste násilne rozpustiť a brániť účastníkom v jeho absolvovaní, pokiaľ nenastanú ďalšie okolnosti, ktoré by už rozpustenie zhromaždenia umožňovali, napríklad páchanie trestnej činnosti. Preto prišlo k služobnému zákroku až po hromadnom narušení verejného poriadku účastníkmi zhromaždenia. Osoby, ktoré sa dopúšťali protiprávneho konania, sú v súčasnosti stotožňované a budú riešené v správnom konaní vo vzťahu k nedovolenému zhromažďovaniu a protiepidemiologickým opatreniam. A osoby, ktoré sú podozrivé zo spáchania trestného činu, sú riešené v rámci trestného konania. Vami uvádzané ďalšie zhromaždenia sú zo strany Policajného zboru monitorované a je vyhodnocované ich bezpečnostné riziko, pričom budú prijaté vo vzťahu k nim adekvátne opatrenia smerujúce k obnove verejného poriadku. Ďakujem pekne, skončil som a opäť som pripravený prípadné otázky tlmočiť pánovi ministrovi. 
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne za odpoveď. Asi sa zhodneme v jednom. Veľký ruský spisovateľ Alexander Solženicyn kedysi povedal, že "najväčším nebezpečím pre" fungovanie, "zdravé fungovanie spoločnosti je nepotrestané zlo". Toto zlo vidím, že sa prejavuje aj teraz a je to o to horšie, že žijeme v období pandémie, aká nemá na svete aj v Európe už sto metrov, sto rokov žiadnej obdoby, a napriek tomu, že je vyhlásený núdzový stav, dochádza k takýmto veciam ako. A ešte jedna vec, by som vás poprosil, keby ste tlmočili pánovi ministrovi. To, čo tam bolo snáď najodpornejšie, boli tie vystúpenia, vulgárne vystúpenia tých maličkých detí. Pokiaľ viem, matka tých dievčatiek bola stotožnená, ale otec toho chlapca nie. A pritom ten chlapec tam práve vykrikoval, že Matoviča treba zabiť a dodal ešte, že tuším, že aj Radičovú a Čaputovú. Myslím si, že by bolo dobré sa pozrieť aj na toho pána otca, ktorý tam s tým chlapčekom bol. Ja som napísal blog a tam sú jeho fotografie, myslím, že by to nemal byť až taký problém. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca odpoveď Nie, nie, nie ďakujem, odkážem alebo budem tlmočiť pánovi ministrovi.