Hodina otázok

Otázka od: Milan Kuriak

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 3. 6. 2020 
Zadávateľ Milan Kuriak 
Otázka Vážený pán minister, aké kroky podniklo vaše ministerstvo v súvislosti s havárijným stavom padnutého mosta v Trstenej na Orave, ktorý sa nachádza na ceste s medzinárodným významom v smere do Poľskej republiky? 
Adresát minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal 
Dátum odpovede 4. 6. 2020 
Zodpovedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak 
Odpoveď Vážený pán poslanec, zastupujem pána ministra dopravy, ktorý rieši na východe najmä obchvat Prešova a ďalšie veci. Takže, vážený pán poslanec, Slovenská správa ciest zabezpečila v období od marca do septembra 2019 pre most s evidenčným číslom 59099 projektovú dokumentáciu, ktorá rieši demoláciu starého mosta a výstavbu nového. Začiatkom septembra boli na moste zistené nové trhliny a v rámci okamžitých opatrení správca zvolal dňa 4. 9. 2019 mimoriadnu prehliadku mosta na základe ktorej bol stanovený stavebno-technický stav mosta v stupni 7 havarijný. Ďalej zabezpečil diagnostiku a statické posúdenie technického stavu mosta, vylúčil dopravu nad 3 a pol tony a vykonával týždenný monitoring stavu trhlín nosnej konštrukcie. Na základe statického posudku bol most dňa 28. 10. 2019 uzatvorený pre všetku dopravu vrátane chodcov. Obchádzková trasa pre dopravu bola navrhnutá po rýchlostnej ceste R3 v dĺžke 2 km a po ceste 2. triedy č. 520 v dĺžke 1,8 km. Zároveň Slovenská správa ciest zriadila pre peších dočasnú lávku ponad uzatvorený most. Dňa 7. 5. vyhlásila 2020, vyhlásila Slovenská správa ciest verejné obstarávanie s predpokladanou hodnotou zákazky 1 414 212,38 eura bez DPH na realizáciu stavebných prác s termínom predkladania ponúk 27. 5. 2020. Vzhľadom na značné množstvo otázok posunul verejný obstarávateľ termín predkladania ponúk na 3. 6. a otváranie obálok bolo taktiež stanovené na 3. 6., to bol myslím včerajšok. Ale keďže prišla žiadosť o nápravu, tak sa posunulo otváranie obálok a termín na predkladanie ponúk na 11. 6. 2020. Predpokladaná doba výstavby, ktorá by mala byť financovaná z prostriedkov operačného programu integrovaná infraštruktúra, je 8 mesiacov mimo zimného obdobia po ukončení verejnej súťaže a podpise zmluvy so zhotoviteľom. Skončil som, pán predsedajúci. 
Doplňujúca otázka Na pána ministra, lebo som sa chcel opýtať ohľadom náhradného premostenia. Na ministerstve dopravy sme dostali prísľub, že bude do výstavby náhradné premostenie, neviem, či viete na toto zodpovedať. 
Doplňujúca odpoveď Žiaľ, na toto vám podrobnejšie zodpovedať neviem, keďže iba zastupujem. Viem, že je to nepríjemná situácia, keďže môj svokor a moja manželka pochádza z Kňažej a často tadiaľ chodievam, tak tú situáciu poznám aj osobne a tie, žiaľ, tie termíny na nejaké definitívne vyriešenie sú také aké sú a dúfajme ešte teda, že tam nevznikne nejaká vojna medzi záujemcami, ktorí by chceli tú stavbu realizovať, aby sa to čím skôr dalo urobiť. O tom náhradnom riešení, žiaľ, neviem, ale určite ak bude záujem, tak pán minister dopravy tú informáciu poskytne.