Hodina otázok

Otázka od: Richard Raši

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 13. 5. 2020 
Zadávateľ Richard Raši 
Otázka Pani vicepremiérka, čo konkrétne môžeme od vášho úradu očakávať v najbližších troch mesiacoch v boji proti byrokracii? Nechcem od vás počuť frázy, ale konkrétne opatrenia a kroky, ktoré pocítia všetci občania SR. 
Adresát podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová 
Dátum odpovede 14. 5. 2020 
Zodpovedal podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová 
Odpoveď Vážený pán poslanec, práve dnes bola v Národnej rade novela zákona o eurofondoch kde sme schvaľovali zjednodušenia práve na boj proti byrokracii v oblasti v eurofondoch. Schvaľovali sme spôsob akým sa zjednodušia kým sa vypisujú výzvy, rokovanie monitorovacích výborov, aby sa mohlo uskutočniť cez videokonferenciu, schvaľovali sme určité flexibilitu aj pre žiadateľov a keď sa pýtate, že čo sa konkrétne robí, pán poslanec vy ste tento zákon nepodporili. Ste sa zdržali, ja hovorím, že tento zákon tu mal byť už dávno ale minimálnou slušnosťou keď sa pýtate na byrokraciu by bolo podporiť aspoň tento zákon proti byrokracii.  
Doplňujúca otázka Chcem sa spýtať na antibyrokratický balíček, ktorý je pripravený a ktorý schválila ešte vláda len už nemohol ísť kvôli konaniu volieb do legislatívneho procesu do národnej vlády do Národnej rady. Vieme, že bol schválený prvý a druhý antibyrokratický zákon, vládou prešiel aj ten tretí antibyrokratický zákon, ktorý odstraňuje výpis z z pod teda nevyhnutnosť nosenia rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu a mnohé ďalšie potvrdenia, ktoré teraz musia sa nosiť na úrady pri vybavovaní záležitostí. Takže chcem sa spýtať, že kedy plánujete dať do Národnej rady práve tento antibyrokratický zákon, ktorý prešiel celým legislatívnym konaním a ktorý je vlastne prišiel všetkými pripomienkovým, pripomienkovým konaním boli všetky odborné vyjadrenia k nemu kedy by sme teda môžme očakávať v Národnej rade práve tretí antibyrokratický zákon. 
Doplňujúca odpoveď Ďakujem veľmi pekne. Určite budeme proti byrokracii intenzívne bojovať a rozhodne nechceme, aby miliarda, ktorá bola na informatizáciu za vašej vlády dopadla tak aj teraz. Pretože keď sa spýtate podnikateľov keď sa spýtate občanov akým spôsobom pociťujú informatizáciu štátnej a verejnej správy tak odpoveď je, že v zásade takmer nič nefunguje. Keď sa rozprávam teraz s vašimi bývalými podriadenými napríklad v organizácii v NASEZ, ktorá má na starosti Slovensko.sk tak mi povedia, že ak by sa zvýšil trafik v elektronických schránkach o 10%, o 10 % tak celý systém sa jednoducho zrúti. Čiže toto je výsledok toho akým spôsobom sú tieto procesy nastavené a to mi hovorí nie je to mi hovorí váš človek, ktorý tam prišiel za vás. Ďalšie veci kľúčová infraštruktúra štátu, kľúčová infraštruktúra štátu jednoducho vlády SMER-u ju dali do rúk súkromným dodávateľom. To znamená, že kritická infraštruktúra štátu nepatrí štátu ale patrí súkromným firmám. A bola taká situácia, že dokonca štát k tomu nemal ani prístupové heslá čo ja považujem za absolútne škandalóznu situáciu a môžte si byť istý, že to budem riešiť a budem to riešiť aj spoločne s byrokraciou a budem riešiť aj tieto vážne obrovské pochybenia. Ďakujem.