Hodina otázok

Otázka od: Richard Raši

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 13. 5. 2020 
Zadávateľ Richard Raši 
Otázka Pani vicepremiérka, váš úrad chcete transformovať na ministerstvo. Chcem vás požiadať o presné vyčíslenie nákladov, ktoré daňovým poplatníkom vzniknú vznikom dvoch alebo troch nových funkcií štátnych tajomníkov, ich kancelárií, poradcov, sekretárok, šoférov, ale aj zmenou služobného úradu pre ostatných zamestnancov v štátnej a verejnej službe a tiež zmenou názvu. Zároveň vás žiadam o zdôvodnenie a vysvetlenie, prečo regionálny rozvoj, informatizáciu a prípadne aj eurofondy nebude riadiť generálny riaditeľ sekcie - odborník, tak ako doteraz, ale politický nominant vašej strany a ako budú nastavené vzájomné vzťahy medzi generálnymi riaditeľmi sekcií a štátnymi tajomníkmi? 
Adresát ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová 
Dátum odpovede 14. 5. 2020 
Zodpovedal ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová 
Odpoveď Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, už teraz vás viem ubezpečiť, že občania nebudú platiť desaťtisícové odmeny vašim poradcom ako ste ich vy chceli vyplatiť svojim ľuďom pri odchode z úradu. Zároveň pripomínam, že sa snažíme zefektívniť, zefektívniť prenájom priestorov pre úrad, ktorý sme po vás zdedili. Za bývalého vedenia teda za vás sa napríklad len za nevyužívaný showroom zbytočne zaplatilo 200 tisíc eur. Čo sa týka otázok riadenia sekcii považujem to za predčasné, ubezpečujem vás, že riadenie príslušných odborných sekcií bude zverené odborníkov. Tak isto čo sa týka štátnych úradníkov, štátnymi úradníkmi štátnymi tajomníkmi vy vlastne hovoríte, že b mali pracovať zadarmo a čudujete sa, že budú dostávať plat, áno budú dostávať plat menší plat ako dostávajú teraz ako poslanci, dostávajú tak ako vy pán Raši 4 500 eur. Keď budú štátnymi tajomníkmi budú dostávať menej peňazí a hovorím ešte raz budem aj robím audit všetkých zmlúv na tomto úrade a stále sú tam kostlivci napríklad ľudia, ktorí sú spájaní s mýtnym tendrom a podobne, ktorí každodenne mi vypadávajú zo skrine. Keď sa pýtam na pochybné zmluvy odpoveď od vašich ľudí je, že žiaľ to bol príkaz zhora a ubezpečujem vás, že ja takéto príkazy zhora ako ste vy dávali rozhodne dávať nebudem. 
Doplňujúca otázka Pani podpredsedníčka, skúste ste podpredsedníčka vlády nie poslanec, toto je hodina otázok odpovedajte na otázky. Otázka znela jasne, koľko to bude stáť, koľko to bude stáť? Nepovedali ste od nej nič a druhá otázka z hľadiska fungovania úradu povedali ste, že to už je predčasné tak keď idete meniť, keď idete meniť úrad na ministerstvo tak predpokladám, že máte jasné ako budú fungovať vzťahy nadriadenosti a podriadenosti a že viete čo to bude stáť. Neodpovedali ste čo to bude stáť pretože hoci jak to budete robiť, zmena stojí peniaze, vždy tento zmena úradu na ministerstvo bude finančne náročná. Čiže skúste sa vo svojich odpovediach sústrediť na to, aby ste odpovedali na otázky, ktoré vám poslanci Národnej rady kladú a kľudne auditujte všetko a zverejnite všetko. Však to, to sa od vás priam očakáva. Auditujte, zverejňujte a nech sa potom médiá pýtajú na každú zmluvu na všetko. Však nato ste, čakám vytiahnete všetko robte tlačovky a keď bude nejaká pochybnosť tak budem odpovedať. Ale dnes je hodina otázok a vy máte odpovedať na otázky, ktoré vám my kladieme. Takže skúste povedať aký vám dali vaši 
Doplňujúca odpoveď Ja som nepovedala, že budú, ďakujem, ďakujem pekne, ja som povedala, že teraz majú plat 4 500 eur tak ako vy pán poslanec a povedala som, že ako štátni tajomníci budú mať nižší plat ako majú teraz. Čiže tie náklady sa znížia, čo sa týka transformácie úradu na ministerstvo, znamená, že pod ministerstvo prejdú jednotlivé sekcie regionálneho rozvoja z iných ministerstiev, to znamená, že sa nebudú pridávať nejaké nové štátnozamestnanecké miesta, bude to delimitácia a zjednotia sa v zásade pod jednu strechu. A ešte raz opakujem. Také náklady, o ktorých hovoríte, že rebranding má stať 800 tisíc eur, pán Raši, vy ste žili v inom svete.