Hodina otázok

Otázka od: Richard Raši

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 13. 5. 2020 
Zadávateľ Richard Raši 
Otázka Pani vicepremiérka, 7. apríla 2020 ste sa pochválili, že prvá eurofondová výzva, vďaka ktorej môže Slovensko pokrývať škody spôsobené koronavírusom, je otvorená. O peniaze prostredníctvom nej mohli žiadať Ministerstvo zdravotníctva SR a Hasičský a záchranný zbor. Výzva sa zatvárala 30. apríla 2020. Chcem sa spýtať, aké projekty, v akej hodnote a akí žiadatelia ich predložili. 
Adresát podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová 
Dátum odpovede 14. 5. 2020 
Zodpovedal podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová 
Odpoveď Pán poslanec, dosť dlho ste boli na tom úrade, riadili ste úrad a aj eurofondy nato, aby ste vedeli, že pokiaľ sú výzvy v hodnotení tak sa žiadatelia nezverejňujú, zverejňujú sa až potom keď sú výzvy vyhodnotené. Takže, bola vypísaná výzva oprávnenými žiadateľmi sú zložky integrovaného záchranného systému, ktoré v prvej línii pomáhajú obyvateľom v boji s korona vírusom. V rámci 14. hodnotiaceho kola, ktoré sa uzatvorilo 30. apríla bolo predložených 6 projektov v celkovej sume 25 miliónov eur. Výzva je naďalej otvorená, ďalšie hodnotiace kolo sa uzatvára koncom mája 2020 a prebieha proces kedy sa posudzujú projekty z hľadiska oprávnenosti žiadateľa oprávnenosti aktivít a oprávnenosti, oprávnenosti výdavkov. Záujem zatiaľ prevyšuje alokáciu a uvažujeme nad navýšením tejto výzvy. A ak má m ešte čas tak sa vyjadrím aj k vašim včerajším tvrdeniam keď ste hovorili, že vznik nového ministerstva, že sa budú lebo to súvisí jedno s druhým, že sa budú musieť všetky projekty, že z dôvodu vzniku ministerstva sa budú musieť všetky projekty prerábať pretože nesú označenie úradu podpredsedu vlády. A ešte raz pán poslanec, dlho pôsobíte v ste riadili teda aj tie eurofondy a mohli by ste vedieť, že zákon nepozná podmienky poskytovania príspevku z fondov EÚ ani proces zmeny na strane poskytovateľa či prijímateľa príspevku nebude to vyvolávať absolútne žiadne náklady, pretože táto zmena je automatická, nebude vyžadovať žiadnu osobitnú administratívu ani dodatkovanie uzavretých zmlúv alebo inú zmenu v projektoch. Preto vás z tohto miesta prosím, aby ste zbytočne nezavádzali verejnosť, máte slúžiť verejnému záujmu. 
Doplňujúca otázka Pani ministerka, pani ministerka, pani podpredsedníčka vlády, vytvorenie nového úradu bez ohľadu na to čo si kto teraz myslí a náklady, ktoré bude stáť uvidíme keď sa to bude realizovať a zmena žiadneho úradu to je jedno či je to úrad podpredsedu vlády akýkoľvek iný, jednoducho vždy prináša náklady, vždy prináša náklady a nebudem sa s vami polemizovať koľko to bude, my to uvidíme v priebehu času tak ako sa to bude diať, že jednoducho zmena názvu rebranding firmy prináša vždy náklady nikdy sa nedá urobiť. A ten úrad bol vytvorený preto ako úrad a nie ministerstvo, aby bol v činnostiach, ktoré si to vyžadujú strešným a koordinačným úradom. No keď vašim cieľom je pre budúce programové obdobie výrazne zredukovať počet riadiacich orgánov čo je určite správne to sme mali v pláne aj my a tí ľudia, ktorí tam boli keď som tam robil ja, tí sú tam aj teraz zodpovední, pretože sú to odborníci. Tak to ponechanie úradu podpredsedu vlády a nie ministerstva, aby bolo o to dôležitejšie pretože ten úrad má pre budúcnosť získať väčšie kompetencie a tým, že to nie je ministerstvo aj to vyjadruje to, že je to odborný koordinačný a metodický úrad. Čiže vytvorenie ministerstva z úradu podpredsedu vlády prinesie náklady, to uvidíme v čase však tie zmluvy budú pozverejňované a stratí sa ten efekt nad rezortného úradu, ktorý má činnosť kontrolovať, riadiť a ktorý v budúcnosti má mať oveľa väčšie kompetencie. Čiže nepovažujem, nevidím žiadne výhody vo vzniku a zmene úradu na ministerstvo, prinesie to z môjho pohľadu iba zvýšené náklady. 
Doplňujúca odpoveď Pán poslanec, ja pozorne sledujem aj vaše tlačové, tlačové besedy áno hovorili ste, že rebranding bude stáť 800 tisíc eur čo vyzerá ako čistý tunel. Možno vy ste tak robili rebranding ministerstiev a úradov pretože tých rebrandingov ste robili ste robili nespočetne veľa a ja vás uisťujem, že my určite takýmto spôsobom nebudeme pracovať. A ako som už hovorila ke´d hovoríme o nákladoch tak každý deň musím riešiť zmluvy, ktoré ste nechali či už to boli odmeny na vášho poradu vo výške 13 tisíc, člena kancelárie jednorazová odmena vo výške 24 tisíc, ktoré sme našťastie nevyplatili ale idú sa s nami súdiť, nech sa páči. Takže určite takýmto spôsobom my hospodáriť na tomto úrade nebudeme. A cieľom je skutočne dať tento úrad do poriadku a hovorím ešte raz v takom stave v akom som našla tento úrad kde záväzky absolútne neboli kryté s finančných prostriedkov, myslím, si, že ani jeden úrad v štátnej správe takýmto spôsobom nefungoval. A to nehovorím, to nehovorí o zamestnancoch, to hovorí o vedení úradu. Ďakujem. (Potlesk.) ... zverejňujte a nech sa potom médiá pýtajú na každú zmluvu, na všetko. Však na to ste. Čakám. Vytiahnite všetko, robte tlačovky, a keď bude nejaká pochybnosť, tak budeme odpovedať, ale dnes je Hodina otázok a vy máte odpovedať na otázky, ktoré vám my kladieme, takže skúste povedať, aký vám dali vaši ekonómovia nástrel na zmenu úradu a ešte raz, keď hovoríme o tom, že vzniknú dvaja štátni úradníci, ktorí budú mať plat, ako ste sama povedali, okolo štyri a pol tisíc, to je samotný hrubý plat, ale náklad pre štát je super hrubá celková cena práce alebo super hrubá mzda. Čiže, keď máte plat približne 4 500 eur, tak celkový náklad je zhruba 5 800 eur, ktorý to stojí štát v tomto prípade. Mesačne.