Hodina otázok

Otázka od: Katarína Cséfalvayová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 4.12.2019 
Zadávateľ Katarína Cséfalvayová 
Otázka Pán premiér, je stiahnutie návrhu na stratifikáciu nemocníc, za ktorú ste sa osobne zasadzovali a presadzovali ju ako nevyhnutnú, tou zodpovednou zmenou, ktorú propagujete v kampani?  
Adresát predseda vlády SR Peter Pellegrini 
Dátum odpovede 5.12.2019 
Zodpovedal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši 
Odpoveď Ďakujem pekne. Ctená pani poslankyňa, v prvom rade mi dovoľte pripomenúť, že v súvislosti s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je Slovenská republika zvrchovaný, demokratický a právny štát a v právnom štáte práva a povinnosti a zákonom upravené postupy orgánov štátu vytvárajú nevyhnutný predpoklad pre ústavnú rovnováhu. A Ústava Slovenskej republiky prevzala koncepciu klasického rozdelenia moci na zákonodarnú, výkonnú a súdnu, ktoré sú prepojené väzbami ústavnej kontroly a spolupráce. Slovenská republika je parlamentnou demokraciou a na základe uvedeného vláda predkladá návrhy zákonov Národnej rade Slovenskej republiky a Národná rada ako jediný ústavodarný a zákonodarný orgán Slovenskej republiky ich schvaľuje a prijíma. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky vykonávajú podľa ústavy svoj mandát osobne podľa svojho vedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi. A teraz konkrétne k vašej otázke, pani poslankyňa. Vláda sa rozhodla stiahnuť reformu nemocníc z aktuálneho rokovania Národnej rady Slovenskej republiky, vychádzajúc zo znalostí politickej reality v tomto zákonodarnom orgáne a z dôvodu dôkladnej prípravy sa reforma, z dôvodu dôkladnej prípravy sa reforma dostala do Národnej rady Slovenskej republiky na schválenie až v posledných mesiacoch pred voľbami a vyvolala medzi viacerými poslancami obavy, že môže byť zneužitá v rámci predvolebného boja. Navyše, objavili sa názory, ktoré vyvolávali strach z rušenia nemocníc v niektorých regiónoch, preto poslanci zvažovali zrejme aj tieto politické riziká. Ak ale majú byť zásadné zmeny v slovenskom zdravotníctve dlhodobo udržateľné, mali by prechádzať širokým konsenzom. No a bolo jasné, že stratifikácia nemocníc by v parlamente nedostala dostatočnú podporu. Chcel by som zdôrazniť, že na reforme sa pritom podieľali mnohí odborníci a osobnosti slovenského zdravotníctva, prešla riadnym pripomienkovým konaním za účasti odbornej verejnosti. Ako možno viete, napríklad Slovenská lekárska komora mala k nej viaceré odborné výhrady, pričom vo všeobecnosti schvaľuje nutnosť reformy zdravotníctva. Stratifikácia predstavuje novú koncepciu ústavnej zdravotnej starostlivosti. Jej cieľom je zabezpečiť, aby sa špecializovaná zdravotná starostlivosť a niektoré typy najmä operačných zdravotných výkonov koncentrovali do nemocníc, kde na jej poskytnutie majú potrebné zručnosti a skúsenosti, a tým by sa zabezpečila lepšia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zvýšila bezpečnosť pacienta. Kvalita a efektívne využitie zdrojov majú byť tiež podporené vytvorením úrovní nemocníc, lokálna, regionálna, národná, špecializovaná, či kompetenčné centrá so zadefinovaním rozsahmi poskytovanej zdravotnej starostlivosti a minimálnymi počtami zdravotných výkonov ako kvalitatívnym indikátorom poskytovanej starostlivosti. Pre našu vládu je zdravie občanov jednou z priorít a uvediem len niekoľko príkladov. V rezorte zdravotníctva sme podporili masívne investície do nemocníc. Nemocnice sa tento rok mohli uchádzať o historicky najvyššiu sumu až 100 mil. eur z kapitálových výdavkov. Tieto peniaze sa môžu investovať do rekonštrukcie, modernizácie či nového prístrojového vybavenia. Výrazná obnova zastaranej prístrojovej techniky po mnohých rokoch prináša pacientom kvalitnú a modernú diagnostiku a liečbu. V nemocniciach už dnes vidíme nové prístroje, CT prístroje, linárne urýchľovače, infúzne pumpy, čoskoro aj napr. magnetické rezonancie. Ministerstvo zdravotníctva proces výmeny prístrojovej techniky naštartovalo už v roku 2016 a postupne vďaka centrálnym nákupom a elektronickým aukciám sa prístroje nakúpili spolu s miliónovými úsporami, ktoré môžu byť investované do ďalších oblastí potrebných pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov. Reforma nemocníc, tzv. stratifikácia mala v horizonte desiatich rokov priniesť do všetkých regiónov Slovenska kvalitnú, dostupnú a adresnú zdravotnú starostlivosť. Predseda vlády z úcty k stovkám ľudí, ktorí ju pripravovali, nechcel, aby v parlamente nezískala podporu a aby sa z nej nestal symbol neúspechu. V súčasnosti prebieha stratifikácia, ktorá je živelná, a my sme chceli dať jasné pravidlá pre poskytovateľov na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti. Ak teda dovolíte, už len dve vety. Stratifikácia nemocníc zostáva kompletne pripravená pre novú vládu a nový parlament, ako zdôraznil aj predseda vlády, po nadchádzajúcich parlamentných voľbách chceme túto agendu otvoriť už na začiatku volebného obdobia, aby ju bolo možné čo najskôr spustiť. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem, pán vicepremiér. V prvom rade mi dovoľte vyjadriť ľútosť nad tým, že pán premiér neprišiel ako na zasadnutie európskeho výboru včera, kde sa mal zúčastniť, ani na hodinu otázok, napriek tomu, že sa nachádza v Bratislave. Ma to mrzí a teda vďaka za vašu odpoveď. Ja som sa síce nepýtala ani na to, čo je stratifikácia, som sa s ňou oboznamovala, lebo som ju mienila podporiť, ani som sa nepýtala na školenie z občianskej náuky o tom, čo je parlamentná demokracia, pretože to, samozrejme, veľmi dobre viem. Ale teda bola to otázka na pána premiéra, tak len možno otázka, ktorú mu možno môžte tlmočiť, by znela, že ako chce zabezpečiť po voľbách podporu takéhoto dokumentu alebo projektu stratifikácie nemocníc, keď nevedel si vo vlastnej strane nájsť podporu. Či toto je tá zodpovedná zmena, ako ju chce vôbec po voľbách uplatňovať, keď toto ani nie je prvýkrát. Aj stratifikácia nemocníc alebo bezpečnostná stratégia, ktorá prešla vládou, a nie je ju schopný predložiť do parlamentu. Alebo 50-dňové moratórium, ktoré jasne kritizoval, a napriek tomu prešlo v parlamente. A na mnohé ďalšie príklady by sme mohli ukázať. Takže naozaj to vzbudzuje v občanoch pochybnosti, že či toto je tá zodpovedná zmena a či ju pán premiér bude schopný a ochotný presadiť. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Možnože zodpovedná zmena je mnohokrát lepšia ako Dobrá voľba. Zamyslite sa nad tým. A čo sa týka toho úvodu, kde hovoril pán predseda o parlamentnej demokracii, viete, repetitio est mater studiorum, opakovanie je matka múdrosti. A myslím si, že vždy je dobré si pripomenúť, ako náš štát funguje a čo znamená parlamentná demokracia, aby sa potom nemýlili kompetencie tých, ktorí majú exekutívnu moc, a tých, ktorí majú zákonodarnú moc. A to je presne príklad toho, že vláda to posunula do posledného kola a to posledné kolo bolo práve o tom, aby sa rozhodol parlament na základe slobodnej vôle. A aj tu sa ukázalo, že každý môže poslanec zahlasovať tak, ako chce a výsledkom toho je, že zákon je prijatý alebo prijatý nie je. A čo sa týka pána predsedu vlády, viete, že, viete, že pán predseda vlády chodieva pravidelne na stretnutia a nevyhýba sa nikomu, ani poslancom Národnej rady, ale určite ste zaregistrovali aj významné udalosti, ktoré sa v týchto dňoch dejú v Bratislave. Je tu zasadnutie so zastúpením medzinárodným, aké tu dávno nebolo. Je tu stretnutie OBSE, takže pravdepodobne jeho pracovné povinnosti sú ovplyvnené aj týmto. Takže nemyslím si, že by sa k vám chcel, nechcel vám ukázať a vám odpovedať. A možno ešte jednu vec. V jednej, keďže ste tu načali aj témy, ktoré s vašou otázkou nijako nesúvisia, aj na niektorých z tlačoviek práve vašej voľby bol prezentovaný ako odborník pre zdravotníctvo prezident Slovenskej lekárskej komory, ktorý sa vyjadril práve presne proti, proti tejto stratifikácii. Tak ja si myslím, že aj pre Dobrú voľbu bolo toto hlasovanie dobrou voľbou, aby sme nešli proti ľuďom, ktorí sa s vami na niektorých prezentáciách politických zámerov ukázali. Ďakujem pekne.