Hodina otázok

Otázka od: Igor Janckulík

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 16. 10. 2019 
Zadávateľ Igor Janckulík 
Otázka Vážený pán minister, ako zabezpečíte pokračovanie realizácie projektu výstavby tunela Višňové tak, aby znova nedošlo k situácii ukončenia zmluvného vzťahu pred dokončením diela a nový zmluvný termín dokončenia diela bol dodržaný? Má ministerstvo dopravy garanciu spolu so zodpovednosťou nad novými súťažnými podkladmi na nového zhotoviteľa? 
Adresát minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek 
Dátum odpovede 17. 10. 2019 
Zodpovedal minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek 
Odpoveď Dobrý deň, ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, ďakujem za otázku. Prečo najrýchlejšie dokončenie úseku je proces verejného obstarávania v rozfázované na štyri etapy. Ako prvý sa začne súťažiť dialóg na diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka, Višňové, Dubná Skala vrátane tunela Višňové. Národná diaľničná koncom júla zorganizovala prípravné trhové konzultácie, vyhlásenie tejto súťaže. Aktuálne výstupy z týchto trhových konzultácii Národná diaľničná spoločnosť zapracovala do súťažných podkladov. Finalizuje sa dokumentácia (nie je rozumieť) už je podaná. Konečná verzia tendrovej dokumentácie podlieha ešte kontrole schválením ministerstva dopravy, to tiež priebežne ide. Následne sa pristúpi k vyhláseniu súťaže na zhotoviteľa hlavnej trasy úseku. Nasledovať bude súťaž na stredisku údržby vrátane operátorského pracoviska ako tretie sa vyhlási verejné obstarávanie na technológiu tunela a poslednou bude súťaž na odpočívadlo Turie. V časti križovatky Lietavská Lúčka je súčasťou úseku D1 Lietavská Lúčka, Višňové, Dubná Skala. potrebné na prejazdenie úseku D1 Hričovské Podhradie-Lietavská Lúčka zrealizuje zhotoviteľ úseku D1 Hričovské Pohradie - Lietavská Lúčka. Práve tieto naše vysoko nadštandardné kroky, ako napríklad trhové konzultácie zabezpečia to, aby všetky firmy, ktoré sa prihlásili do súťaže mali tie najlepšie informácie o ponuke adekvátnu cenu, ktorú budú vedieť, za ktorú to budú vedieť dokončiť. Úsek D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala bude dostavaný ako celok. Zo súťaže sa oddeľujú iba technologické prvky, ktoré vždy realizujú špecializované firmy, pričom si vyžaduje náročnejšiu prípravu aj na samotnú súťaž. Národná diaľničná spoločnosť postupuje vyhlásiť súťaž v tomto a budúcom roku. Skončil som.  
Doplňujúca otázka minister za odpoveď. Ja si stále myslím, že bola to obrovská chyba a obrovská škoda, že sa zastavila výstavba tohto veľmi dôležitého úseku, ktorý je veľmi potrebný pre Žilinský kraj. Určite to bude mať podstatne veľké navýšenie finančných zdrojov na dostavbu tohto úseku. A ja vás chcem len, pán minister, poprosiť, aby tie termíny aj ktoré ste tu hovoril, aby boli dodržané, aby ste zo svojho postavenia vyvinuli maximálne úsilie, aby tam neboli nejaké prieťahy a aby tento potrebný úsek sa čím skôr dostaval. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem pekne. Pán poslanec, samozrejme, aj ja som toho názoru, že musíme dodržať termíny, ktoré my sme si stanovili. Ale treba povedať na to, že vôbec nebola chyba, že my sme vylúčili taliansko - slovenskú skupinu Salini - Dúha. Poviem vám prečo. Lebo napríklad dva týždne na to v Poľsku vylúčili firmu Salini a pred dvomi alebo mesiacom takisto vylúčili firmu Salini v Čechách. Takže asi opodstatnená naše prvé kolo bolo. Samozrejme treba aj to povedať, že určite budú nejaké navýšenie finančných prostriedkov na dostavbu tejto cesty, pretože POZ-ka hovorila o 840 mil. a vysúťažené to bolo za 440. A to boli ceny z roku 2014. Ďalšia vec, ktorá je potrebná, ja som bol presvedčený po dvoch kontrolách na tom úseku a bolo to medializované, že toto dielo, tieto firmy, ktoré som spomenul nedokončia, len bol rozkopaný tunel. Pán poslanec, však vy veľmi dobre viete, že keď kopete tunel, tak to je banské dielo. Asi by nebolo dobré, keby sme ich v strede banského diela odtiaľ poslali preč. Počkali sme,kým dokončia toto banské dielo a potom ste videli sám dobre, že robilo asi 30 ľudí na stavbe. Takže to bol stav neudržateľný. Ďakujem. Skončil som. A ešte sa chcem spýtať, tá druhá otázka, čo ste mi dal je v zhode v tejto istej. Či potrebujete, aby som... (Reakcia z pléna.) Ďakujem pekne.