Hodina otázok

Otázka od: Igor Janckulík

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 18. 9. 2019 
Zadávateľ Igor Janckulík 
Otázka Vážený pán minister, v mene starostu obce Dlhá nad Oravou a nespokojných občanov vás žiadam o informáciu v akom stave je verejné obstarávanie R3 Tvrdošín - Nižná, nakoľko ÚVO začiatkom augusta vyhovelo vylúčeným uchádzačom a nariadilo NDS zaradiť ich späť do súťaže. Podľa ÚVO dokonca NDS dostatočným spôsobom neidentifikovala a nešpecifikovala nezrovnalosti, na základe ktorých pristúpila k vylúčeniu oboch uchádzačov. Je podľa vás postup NDS v poriadku? 
Adresát minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek 
Dátum odpovede 19. 9. 2019 
Zodpovedal ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová 
Odpoveď Dobrý deň. Vážený pán poslanec, dovolím si prečítať odpoveď v mene pána ministra Érseka. V rámci procesu verejného obstarávania na predmet zákazky Výstavba rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná, užšia súťaž, zo dňa 4. 9. 2018 uskutočnilo otvorenie ponúk, časť kritériá. Celý proces verejného obstarávania je plne v kompetencii verejného obstarávateľa Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., pričom jednotlivé postupy komisie podliehajú mlčanlivosti. Samozrejme, by som bol radšej, ak by sa aj na tomto úseku stavalo. NDS za môjho pôsobenia v rezorte dopravy podpísala zmluvu na výstavbu viacerých úsekov, pričom všetky tieto úseky dnes napredujú bez problémov alebo sme dokonca popredu pri výstavbe niektorých úsekov. Z pozície ministerstva ale naozaj nie je možné zasahovať do súťaží a ani do konania súťažiacich. Ani v prípade, ak sa niektoré súťaže neprimerane predlžujú, nemôže rezort dopravy tieto procesy ovplyvňovať. Predpokladaný termín podpisu zmluvy s vybratým zhotoviteľom v prípade, ak nebudú zo strany uchádzačov podané revízne postupy, je štvrtý kvartál tohto roka. Pri podpise zmluvy o dielo bude začatá, po podpise zmluvy o dielo bude začatá výstavba rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná na Orave. Ďakujem pekne za pozornosť. Skončila som, pán predsedajúci.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne. Aj pani ministerke. Určite ona mi nebude vedieť odpovedať na moje doplňujúce otázky. Mrzí ma len to, že programové vyhlásenie vlády, žiaľ, v oblasti dopravy sa neplní. A to stále na to upozorňujem. A mrzí ma, že aj taký podpredseda vlády, ako je pán Raši, sa tu chodí predvádzajúci a jeho to vôbec neštve. Pán Raši, že vás to vôbec neštve, že sa programové vyhlásenie vlády neplní. Namiesto toho sa tu chodí predvádzajúci. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď