Hodina otázok

Otázka od: Eduard Heger

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 26. 6. 2019 
Zadávateľ Eduard Heger 
Otázka Pán minister, ako chcete dosiahnuť vyrovnaný rozpočet, o ktorom jeho samotný tvorca, pán Kažimír - súčasný guvernér, povedal, že vyrovnaný nebude a je potrebné prijať dodatočné opatrenia vo výške 700 mil. eur. V rozpočte je enormná diera, ktorou je rozpočet na míle vzdialený od svojho cieľa. Ako chcete v nasledujúcich 6 mesiacoch tento nereálny cieľ dosiahnuť? 
Adresát minister financií SR Ladislav Kamenický 
Dátum odpovede 27. 6. 2019 
Zodpovedal minister financií SR Ladislav Kamenický 
Odpoveď Ďakujem pekne, pán poslanec. Rozpočet verejnej správy na roky 2019 až ´21 bol zostavený na základe prognóz z jesene minulého roka. Rozpočet plánuje plán a každý plán v sebe nesie aj istú mieru rizika v tom, či sa jednotlivé parametre budú vyvíjať tak alebo onak, aké boli stanovené na základe poznania v čase zostavovania plánu. Už v rozpočte 2019 až 2021 sa ráta so spomaľovaním rastu našej ekonomiky. Makroekonomická prognóza Inštitútu finančnej politiky zo septembra 2018 použitá pri príprave rozpočtu počítala, že ekonomika podporená novou produkciou v automobilovom sektore a silným trhom práce dosiahne rast 4,5 %, svoje maximum, v roku 2019 a potom spomalí na 3,3 % v roku ´21. Vidíme, že spomalenie prichádza aj pod vplyvom slabšej výkonnosti nemeckej ekonomiky, obchodných vojen medzi USA a Čínou a skôr aj výraznejšie. Aktuálna makroekonomická prognóza ráta už len s 3,5-percentným rastom ekonomiky na rok 2019 a postupným spomaľovaním, 2,7 % v roku 2022. Slovenská vláda, samozrejme, nie je jediná, kto vo svete pozorne sleduje a monitoruje vývoj ekonomiky. Aj hlavné svetové centrálne banky vnímajú zhoršenie ekonomického výhľadu aj pretrvávajúce riziká z obchodných sporov medzi USA a Čínou alebo riziká plynúce z brexitu a signalizujú, že na zhoršený výhľad je potrebné reagovať. Určite dopredu nevedia povedať, ako by reagovali, ak by ekonomika sa prepadla neočakávane. Rovnako slovenská vláda by na výrazné zhoršenie ekonomickej situácie reagovala, ale je dopredu zbytočne špekulovať, akým spôsobom. Presný spôsob by závisel od vlastností prepadu ekonomiky aj najviac postihnutých oblastí ekonomiky. Prichádzajúce ochladenie ekonomiky sa do určitej miery prejavuje aj na príjmovej stránke rozpočtu už od tohto roku. Na druhej strane je pozitívnou informáciou, že negatívne dopady čiastočne tlmí lepšia efektívna daňová sadzba, teda samotný výber daní a odvodov. Takže efektivita výberu daní sa zlepšuje. Okrem zmeny ekonomického prostredia a odhadu daňových a odvodových príjmov má na deficit rozpočtu verejnej správy vplyv aj samotné hospodárenie ostatných subjektov verejnej správy. Ministerstvo financií pravidelne monitoruje vývoj hospodárenia štátneho rozpočtu a ostatných subjektov verejnej správy. Parametre sa vyvíjajú v čase, teda nie je úplne reálne záväzne hodnotiť rozpočet na priebežných údajoch ku konkrétnemu dátumu. Dôkazom toho je aj súčasný vývoj hotovostného hospodárenia štátneho rozpočtu. Na zmiernenie alebo eliminovanie negatívneho vývoja existujú v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy k dispozícii možnosti, nástroje, ako do určitej miery korigovať prípadné negatívne trendy vo vývoji verejných financií. Medzi štandardné nástroje riadenia verejných financií patria aj rozpočtové opatrenia. Nimi dokáže ministerstvo financií a vláda reagovať na potrebu realokovať prostriedky medzi položkami štátneho rozpočtu. Je to možné či už v rámci samotnej rozpočtovej kapitoly, ale aj medzi rozpočtovými kapitolami. Do úvahy prichádzajú aj plošné škrty, ktoré sa v minulosti nie raz realizovali.  
Doplňujúca otázka Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Chcel by som vás doplňujúco sa opýtať hlavne na tie výdavky, pretože vieme, že medziročne sú tie výdavky o 15 % vyššie v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Čiže zatiaľ ste argumentovali teda poklesom príjmov. A chcem sa teda opýtať, aké opatrenia plánujete konkrétne urobiť, lebo ste spomenuli lepší výber daní, či to viete teda nejako kvantifikovať, že čo môžme očakávať pod týmto výrokom, že bude lepší výber daní, o koľko miliónov sa rozprávame, či máte nejaký odhad a teda viete predpokladať. A taktiež teda, keď hovoríte, že je ešte skoro povedať, že nebude vyrovnaný, viete dať, teda potvrdiť ten prísľub, že ten vyrovnaný rozpočet bude, že dokážete to dnes teda potvrdiť, že garantujete, že sa teda, že zabezpečíte ten vyrovnaný rozpočet. Takže po prvé, či teda dokážete urobiť ten prísľub. Po druhé, kvantifikácia, o koľko viacej by mohlo prísť toho výberu, lepšieho výberu daní a po tretie, ak to nebude postačujúce, tak vlastne aké opatrenia, o ktorých hovoril aj pán guvernér, že bude treba urobiť, aké máte nachystané na to, aby ste ten vyrovnaný rozpočet dosiahli, o to viac, keď vieme, že výdavky sú už v tomto čase o 15 % vyššie medziročne. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem pekne. Pán poslanec, čo sa týka výdavkov, viete, že v priebehu roka, samozrejme, sa menia a ťažko povedať dnes, samozrejme, aké budú na konci roka. Mali sme tu určité výdavky, čo sa týka napríklad obrany. Viete, že sa platili sa nejaké stíhačky a podobne. Čiže ja si myslím, že dnes je ešte skutočne predčasné povedať, povedať, ako sa to bude celé vyvíjať. My to sledujeme. Čo sa týka nejakých čísiel, budú, myslím, že budú zverejnené. Máme povinnosť zverejniť, teda Inštitút pre finančnú politiku má ich povinnosť zverejniť do konca, do konca tohto mesiaca. Čiže ja predpokladám, že možno aj v priebehu dnešného dňa budú nejaké čísla zverejnené. Musím potvrdiť, že nemám ten luxus nadpríjmov, ktorý mal môj predchodca, že nie je to, nie je to skutočne jednoduché. Na druhej strane ma teší, že efektívna daňová sadzba rastie. Rastie, samozrejme, máme tu nejaké vplyvy aj makra, to čo som spomínal, a vplyv aj nejakej legislatívy. Bude to kvantifikované práve v tej prognóze, ktorú si môžte potom pozrieť. Ja by som chcel ale poprosiť jednu vec. Ja som zachytil dnes teda postoj strany OĽANO k niektorým ekonomickým ukazovateľom. Myslím si, že nie je dôvod na šírenie paniky. Ja som ten posledný, ktorý budem šíriť nejakú paniku. Tento štát skutočne reálne nikdy nehospodáril vyrovnane. Máme, znižuje sa nám dlh piaty rok po sebe, to viete. Takisto pre nás je veľmi dôležité, aby sme si udržali ratingy. Ratingy máme veľmi stabilné, čiže nešírme tu teda teraz nejaký, nejaký, nejakú atmosféru toho, že ježišmária, ideme do nejakej záhuby. To proste nie je pravda. Ratingy máme stále dobré. Čo sa týka financovania, stále sa financujeme za najlepších podmienok na trhu. My sme malá krajina, máme v podstate nejaké rizikové prirážky na úrovni veľkých európskych krajín. Čiže z tohto pohľadu sme stále stabilní. Čo sa týka dlhu, viete, že minulý rok prvýkrát sme klesli pod všetky sankčné pásma, čiže nie je absolútne dôvod a nerozumiem tej panike. Čiže treba skutočne komunikovať tak, aby aj verejnosť vedela, že nie sme na tom až tak zle, ako sa hovorí a skutočne, že tá ekonomická situácia je dobrá. Ja, čo sa týka mňa, samozrejme, ja budem presadzovať zdravé verejné financie, ale, samozrejme, sú tu určité subjekty verejnej správy. Máte tu zdravotnú, sociálnu poisťovňu, máte tu obce, mestá, ktoré, samozrejme, nevieme ešte dnes, ako budú teda hospodáriť. Nebudem spomínať aj fakt, že mestá a obce stále majú účty vedené v komerčných bankách. Čiže my sa tie čísla, bohužiaľ, dozvedáme až ex post, neskoro a, samozrejme, reálny výsledok za tento rok bude známy, prvé čísla až v apríli tohto roku a tie finálne na jeseň. Chcem aj povedať, že tá prognóza, ktorú dnes robíme, júnové čísla, trošku je nešťastný ten dátum, že sa to robí akurát v takomto termíne, kedy nám končia ešte daňové priznania. Čiže možnože do budúcna treba sa zamyslieť nad tým, či ten dátum tých prognóz nejakým spôsobom neposunúť, nakoľko mnohé podstatné dáta sa nám do tej prognózy nedostávajú. Takže toľko z mojej strany.