Hodina otázok

Otázka od: Igor Janckulík

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 26. 6. 2019 
Zadávateľ Igor Janckulík 
Otázka Vážený pán minister, vláda sa vo svojom Programovom vyhlásení zaviazala, že v tomto volebnom období "zmodernizuje približne 60 mostov na hlavných cestných ťahoch". Pán minister, podarí sa vám tento záväzok naplniť? Koľko mostov sa už podarilo za viac ako 3 roky tejto vlády zrekonštruovať a koľko je ešte naplánovaných? 
Adresát minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek 
Dátum odpovede 27. 6. 2019 
Zodpovedal minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek 
Odpoveď Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, do dnešného dňa bolo z prostriedkov eurofondov a zo štátneho rozpočtu modernizovaných 21 mostov v priebehu posledných troch rokov. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia ďalších 23 mostov, ktorých rekonštrukcia bude ukončená do konca roku. Spolu tak bude zrekonštruovaných 44 mostov a do konca tohto roka plánujem vyhlásiť verejné obstarávanie na ďalších 18 mostov. Modernizácia týchto mostov sa bude realizovať v priebehu roku 2020. Predpokladám, že ak sa nestanú komplikácie pri procese verejného obstarávania, tak záväzok zmodernizovať 60 mostov na hlavných cestných ťahoch naplníme. Zároveň by som chcel uviesť, že o tom, že Slovenská správa ciest plánuje v tomto roku pripraviť projektovú dokumentáciu na modernizáciu ďalších 39 mostov, z ktorých projektová príprava, ako aj realizácia stavebnej časti bude financovaná prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Ďakujem, skončil som. Skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem, pán minister, za odpoveď a držím palce, aby sa stihli tieto mosty všetky opraviť do konca volebného obdobia. Ďakujem ešte raz.  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem aj ja.