Hodina otázok

Otázka od: Igor Janckulík

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 19. 6. 2019 
Zadávateľ Igor Janckulík 
Otázka Vážený pán premiér, prešiel už pomerne dlhý čas od 23. mája, kedy vám a ministrovi dopravy primátori a starostovia 39 oravských obcí doručili spolu vyše 25000 pohľadníc od občanov, čím vyslovili nespokojnosť s neplnením Programového vyhlásenia vlády v oblasti dopravy a posúvaním termínov prípravy a výstavby oravských úsekov rýchlostnej cesty R3. Pani primátorku Magdalénu Zmarzlákovú a 583 občanov mesta Trstená zaujíma vaša odpoveď, čo hodláte urobiť s neplnením Programového vyhlásenia vašej vlády ohľadom rýchlostnej cesty R3? 
Adresát predseda vlády SR Peter Pellegrini 
Dátum odpovede 20. 6. 2019 
Zodpovedal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši 
Odpoveď Vážený pán poslanec, aj keď je dopravná situácia na viacerých úsekoch na Orave komplikovaná a vyžaduje si rýchle riešenie, je potrebné riešiť situáciu na celom Slovensku. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako aj Národná diaľničná spoločnosť majú záujem čo najrýchlejšie pripraviť a vybudovať sieť chýbajúcich diaľnic a rýchlostných ciest vzhľadom na veľký deficit cestnej infraštruktúry na celom Slovensku. Obyvatelia takmer každého regiónu poukazujú na jestvujúce nedostatky a žiadajú urýchlené riešenie. Tieto však musia zohľadňovať technické a legislatívne podmienky a finančné limity zdrojov našej krajiny. Termín výstavby akéhokoľvek úseku diaľnice alebo rýchlostnej cesty na Slovensku závisí od postupu prípravy projektovej dokumentácie, majetkovo-právneho usporiadania a vydania potrebných právoplatných rozhodnutí a povolení. Ďalej potvrdenie o ekonomickej efektívnosti investícií a taktiež o dostupnosti finančných prostriedkov potrebných na ich prípravu a realizáciu. V záujme riešenia kritických úsekov boli na ich financovanie presmerované nemalé finančné prostriedky pôvodne určené na iný účel. Podľa pôvodných plánov sa oravské úseky R3 mali budovať z fondov Európskej únie. Konzultačný a inšpekčný orgán Únie JASPERS, agentúra JASPERS však R3 nepokladá za prioritu z európskeho hľadiska. Z fondov Európskej únie je budované blízke prepojenie na Poľsko diaľnicou D3 cez Kysuce. Navyše na poľskej strane ťah smerom na R3 pokračuje ako komunikácia nižšej kategórie. Dve blízko severojužné prepojenia pokladá Európska únia za nadbytočné a teda nie je reálny predpoklad, žeby oravské úseky R3 mohli byť budované za pomoci fondov Európskej únie. O výstavbe rýchlostnej cesty R3 na Orave sa rozprávalo už minimálne tri desaťročia, za toto obdobie sa raz realizovali obchvaty Trstenej či Oravského Podzámku ako samostatné úseky, ktoré čiastočne zlepšili dopravnú situáciu na Orave. Viem, že občania tohto regiónu chcú, aby bola rýchlostná cesta R3 cez Oravu vybudovaná čo najskôr za účelom odľahčenia dopravy v oblastiach tohto regiónu, pretože intenzita dopravy sa v tejto oblasti výrazne zvýšila. Chápem preto nespokojnosť a nervozitu občanov tohto regiónu. Vážim si ich formu protestu, ktorú starostovia na Orave zvolili. Rezort dopravy si určite uvedomuje potrebu jej výstavby a robí opatrenia, aby cesta bola hotová čo najskôr. V programovom vyhlásení vlády sa vláda Slovenskej republiky zaviazala, že na Orave sa sústredí na výstavbu rýchlostnej cesty R3. Aj keď sa vláda Slovenskej republiky v programovom vyhlásení zaviazala, že rýchlostnú cestu R3 počas volebného obdobia aj vybuduje a odovzdá do užívania, boli prijaté opatrenia, aby sa, aj keď sa vláda nezaviazala, že ju teda dokončí, boli prijaté opatrenia, aby sa výstavba rýchlostnej cesty R3 v žilinskom úseku v kraji v úseku Tvrdošín – Nižná nad Oravou reálne začala, aby ostatné úseky rýchlostnej cesty R3 boli pripravené na výstavbu. Vážený pán poslanec, dámy a páni, plánovaný úsek rýchlostnej cesty R3 z Tvrdošína do Nižnej má odľahčiť dopravu v mesta Tvrdošín v dĺžke 4,4 kilometra. Úsek sa napája na existujúci obchvat Trstenej, trasa končí pred obcou Nižná pripojením na súčasnú cestu I59 prostredníctvom privádzača Nižná a okružnej križovatky Nižná – sever. Tu dôjde k napojeniu na pripravovanú stavbu rýchlostnej cesty R3 Nižná nad Oravou – Dlhá nad Oravou. Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejnú súťaž na zhotoviteľa úseku rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná v auguste 2017. Súčasť na zhotoviteľa rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou je ukončená. Verejné obstarávanie a prvý úsek výstavby Tvrdošín – Nižná však bolo napadnuté. Boli podané námietky, o ktorých musí rozhodnúť úrad pre verejné obstarávanie. Národná diaľničná spoločnosť nemôže uzavrieť zmluvu so zhotoviteľom a začať výstavbu, kým nerozhodne úrad pre verejné obstarávanie. Uvedené záležitosti tak nie sú v rukách vlády Slovenskej republiky, resp. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ani Národnej diaľničnej spoločnosti. Rezort dopravy ani Národná diaľničná spoločnosť nevie tieto okolnosti ovplyvniť a urýchliť. K podpisu zmluvy s vybraným zhotoviteľom pristúpi Národná diaľničná spoločnosť ihneď po nadobudnutí rozhodnutí úradu pre verejné obstarávanie po dodaných námietkach a o prípadnom odvolaní voči rozhodnutiu o námietkach. Podpis zmluvy na začatie a začatie prác predpokladá Národná diaľničná spoločnosť v treťom kvartáli 2019 s tým, že lehota výstavby 822 dní teda zhruba dva roky a tri mesiace. Príprava všetkých ostatných úsekov rýchlostnej cesty R3 naďalej pokračuje, ďalšie plánované úseky R3 Nižná nad Oravou, Dlhá nad Oravou 8,3 km, Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová 4,9 km, sú podľa údajov NDS v procese prípravy a vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a úseky R3 Oravský Podzámok – Dolný Kubín Juh, 8,6 km a Dolný Kubín Juh – križovatka D1 ,čo je 10,4 km, sú v procese prípravy vypracovania, prípravy a vypracovania technickej štúdie a aktuálne ako poslednú prevzala Národná diaľničná spoločnosť komplexnú štúdiu realizovateľnosti. podľa ktorej je v úseku R3... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.) Bugár, Béla, podpredseda NR SR Pán podpredseda... Raši, Richard, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu ... od Oravského Podzámku do Ružomberka ekonomická opodstatnenosť výstavby až... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.) . Bugár, Béla, podpredseda NR SR ... čas uplynul. Raši, Richard, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu ... po roku 2030. Prepáčte, ďakujem pekne.  
Doplňujúca otázka Ďakujem, pán podpredseda, za odpoveď. Škoda, že tu nie je pán premiér, lebo jeho odpoveď ma vôbec nepotešila a, samozrejme, určite nepotešila ani starostov a primátorov a obyvateľov, ktorí podpísali tieto pohľadnice. Mrzí ma len, že v akom štáte to žijeme, keď úsek rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná, čo je jeden z úsekov, tento úsek meria 4 kilometre v polovičnom profile a verejné obstarávanie už prebieha neuveriteľné dva roky. A na ďalšie úseky Nižná – Dlhá – Dlhá – Sedliacka Dubová štát nevie v rozpočte už tri roky nájsť zhruba 3,5 milióna na projektovú prípravu. Ďalej by som chcel povedať, že keďže tento protest, ako vidím, že nie je až taký úspešný, budeme zvažovať o ďalších protestoch, tie protesty budú určite tvrdšie a budeme zvažovať o blokáde ciest. Ale určite nebudeme blokovať si cesty u nás v regiónoch, kde táto doprava už je aj tak neúmerná, ale zvažujeme blokovať cesty, prístupové cesty na NDS-ku, na ministerstvo dopravy a na Úrad vlády. A som presvedčený, že obyvatelia Kysúc, kde výstavby D3 tak isto neprebieha v určitom harmonograme a stále sa to odďaľuje, takže určite radi sa ku nám pripoja. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Pán poslanec, buďme féroví! Kto bol splnomocnencom vlády pre tieto cesty? Tak nalejme si čistého vína! Možnože prvá blokáda by bola vhodná na cestách, ktorými chodíte vy. To je čo za neférovosť?! Tak vy kým ste súčasť koalície, tak sa neurobí nič a teraz, teraz sa sťažujete a chcete niečo blokovať? No snáď nemyslíte vážne? Tak mali by ste byť... (Reakcia z pléna.) Pán poslanec, ja som napriek vašej otázke bol natoľko slušný, že som si ju v kľude vypočul. Takže zamyslite sa, čo všetko ste urobili pre to, aby sa to pohlo. Čo všetko... Pán poslanec... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.) Bugár, Béla, podpredseda NR SR Pán poslanec, nemáte slovo. Nemáte slovo. Raši, Richard, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Potom, sa môžte, mi to vykričať. Pán poslanec, zamyslite sa, čo všetko ste urobili, kým ste boli splnomocnencom vlády. Ja to tu mám dokonca aj popísané na tomto papieri. Vy ste neurobili nič! A vy máte a vy máte odvahu tuná nabádať na nejaké blokády a na nejaké protesty?! Poprosím vás, buďte taký láskavý neskáčte mi do reči! Slušní ľudia si vypočujú, aj keď sa im to nepočúva príjemne. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.) Bugár, Béla, podpredseda NR SR Pán poslanec, chcete, aby som vás vykázal z rokovacej sály?! No tak! Nech sa páči. Raši, Richard, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Vy neviete chvíľu vydržať kritiku, ktorá sa vás bezprostredne týka? Ale nemôžte reagovať! Ja som bol ticho, keď ste vy rozprávali. Taký je princíp hodiny otázok. No, čiže nechcem sa s vami hádať, neurobili ste za svoje pôsobenie ako splnomocnenec doteraz vôbec nič.