Hodina otázok

Otázka od: Igor Janckulík

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 19. 6. 2019 
Zadávateľ Igor Janckulík 
Otázka Vážený pán minister, prešiel už pomerne dlhý čas od 23.mája, kedy vám a pánovi premiérovi primátori a starostovia 39 oravských obcí doručili spolu vyše 25 000 pohľadníc od občanov, čím vyslovili nespokojnosť s neustálym posúvaním termínov prípravy a výstavby všetkých oravských úsekov rýchlostnej cestxy R3. Pani primátorku Magdalénu Zmarzlákovú a 561 občanov mesta Trstená zaujíma vaša odpoveď, ako hodláte zbrániť neustálemu posúvaniu termínov prípravy a výstavby oravských úsekov R3? 
Adresát minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek 
Dátum odpovede 20. 6. 2019 
Zodpovedal minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek 
Odpoveď Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, druhýkrát budem odpovedať za pána ministra. Vážený pán poslanec, ja osobne som bol privítať všetkých starostov, ktorí prišli pred ministerstvo, a vážim si ich, každého, kto sa o výstavbu ciest zaujíma a nesnaží sa na tom urobiť politiku. Pretože presne tak k tomu pristupujem aj ja. Chcel by som vám pripomenúť, že rezort pod mojím vedením vypísal súťaž na R3 Tvrdošín – Nižná, ktorá dlhé roky ležala niekde v zásuvke. A rovnako ako v čase, keď som súťaž vypísal, aj dnes robíme všetko pre to, aby sa stavalo čo najskôr. Ako určite viete, dňa 8. 8. 2017 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na predmetné zákazky výstavba rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná, tzv. užšia súťaž. Dňa 4. 9. 2018 sa uskutočnilo otváranie ponúk v časti kritéria. Celý proces verejného obstarávania je v plnej v kompetencii verejného obstarávateľa – Národnej diaľničnej spoločnosti, akciová spoločnosť. V súčasnosti podľa aktuálnych informácií prebieha vysvetľovanie a vyhodnocovanie ponúk v zmysle zákona, pričom jednotlivé postupy v komisii podliehajú mlčanlivosti. Predpokladaný termín podpisu zmluvy s vybratým zhotoviteľom v prípade, ak nebudú zo strany uchádzača podané revízne postupy, je tretí štvrťrok tohto roka. Po podpise zmluvy o dielo bude začatá výstavba rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Južná na Orave s termínom ukončenia do konca roka 2021. Pre nadväzujúce úseky R3 Nižná nad Oravou – Dlhá nad Oravou a R3 Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová Národná diaľničná spoločnosť, akciová spoločnosť, v súčasnosti zabezpečuje vypracovanie analýzy a posúdenia rizík. Pripravené sú súťažné podklady pre výber spracovateľa dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie na ponuku s predpokladaným termínom vyhlásenia verejného obstarávania v IV. štvrťroku tohto roka. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky aj Národná diaľničná spoločnosť, akciová spoločnosť, majú záujem na čo najrýchlejšie pripraviť a vybudovať sieť chýbajúcich diaľnic a rýchlostných ciest na území Slovenska. Pri tejto činnosti je však potrebné zohľadniť technické, legislatívne a finančné možnosti našej krajiny. Priority taktiež nie je možné zúžiť na jede n región, aj keď dopravná situácia na viacerých úsekoch na Orave je komplikovaná a vyžaduje si rýchle riešenie. Termín výstavby akéhokoľvek úseku diaľnice alebo rýchlostnej cesty na Slovensku závisí od postupu prípravy projektovej dokumentácie majetkovo právneho usporiadania a vydania potrebných právoplatných rozhodnutí a povolení potvrdených ekonomickej efektívnosti investícií a taktiež o dostupnosti finančných prostriedkov potrebných na ich prípravu a realizáciu. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky si je vedomé dopravnej situácie v oravskom regióne preto hľadáme a využívame všetky dostupné možnosti, ktorými by sme aspoň z časti zmiernili negatívne dopady dopravy na život obyvateľov Oravy. Slovenská správa ciest, ktorá je správcom ciest prvej triedy, v súčasnosti uskutočňuje rekonštrukciu mostného objektu v obci Nižná. Taktiež boli, respektíve sú v rámci balíka projektov zrekonštruované mostné objekty na ceste 1 I/59. Tieto projekty sú financované z prostriedkov Európskeho fondu dopravy a ide celkovo o 7 mostných objektov na ceste I/59 vo vašom regióne. V minulom roku sa podarilo navýšiť rozpočet Slovenskej správy ciest v rámci výdavkov slúžiacich na zabezpečenie bežnej údržby opráv ciest I. triedy o 22,5 milióna eur, z ktorých bolo upravené, napríklad úseky ciest 1/78 Hruštín, Babín v celkovej dĺžke 1,22 km a I/78 Vadín celkove 1,14 km, taktiež boli v rámci bežnej údržby zabezpečená súvislá oprava ciest 1/59 Dolný Kubín, Kňažia, Oravský Podzámok, Široká a tak ďalej.  
Doplňujúca otázka Ďakujem, pán minister, za odpovede. Ja chcem poďakovať pánovi ministrovi, že opravujú sa cesty aj prvej tried. Samozrejme, ale treba dodať, že tieto cesty sú havarijnom stave, takže oni sa museli aj tak opravovať. Ale som rád, že sa našli finančné zdroje a že sa tieto cesty opravili. Čo sa týka verejného obstarávania na R3, tak toto verejné obstarávanie sa aj mojou zásluhou spustilo. Stavebné povolenie bolo dávno už pred tým vydané a keby som na to netlačil, tak to verejné obstarávanie nie je vyhlásené. Keď som bol splnomocnenec vlády, tak aj bývalý minister financií odmietol verejné obstarávanie, aby sa vyhlásilo na tento úsek, lebo nechcel, aby to bolo kryté aj finančne. Tak ja som rád, že sa to podarilo, ale ľúto mi je to, že vlastne keď som vystúpil z koalície, tak zrazu zázračne sa začalo všetko nejako spomaľovať a začali sa robiť obštrukcie. Lebo som už, žiaľ, opozičný poslanec. A ďalšia vec, asi je problém v tom, že táto cesta sa nachádza na severe Slovenska a nie na juhu. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Pán poslanec, keď už vezmem to, tak Slovensko je celistvá krajina. Nemôžme to rozdeľovať na juh, na sever, ale skôr na oblasti, ktoré sú regionálne vyspelejšie a menej vyspelé, keď už chceme o niečom hovoriť. Povedali ste, že ste rád, že sa opravujú cesty prvej triedy, ktoré sú v havarijnom stave, ale však tie sa aj tak musia opravovať. (Zaznievanie gongu.) Tak sa fakt sa vynára otázka, že vy inde po Slovensku okrem Oravy nikde nechodíte? Že inde na Slovensku cesty prvej triedy nie sú v havarijnom stave? Samozrejme že sú, ale práve kvôli tomu, že na Orave chýba fakt tá diaľničná infraštruktúra, tak sa ministerstvo snaží aspoň opraviť tie cesty prvej triedy. Kde inde, kvôli tomu, kvôli Orave, sa neopravujú, lebo tých finančných prostriedkov, aj Slovenská správa ciest má obmedzené. Čiže vždy sa berie ohľad globálne. Viete, tu sedí 150 poslancov. Keď každý len úzkoprso bude preferovať svoj vlastný úzky región, tak sa nič nespraví, ale spraví sa vždy tak, čo bude preferované, a nie čo je potrebné. Nehovorím o tom, že tie diaľničné úseky nie sú dôležité na Orave. Ale pán minister vyzdvihol, že robia sa opravy vo veľkom ciest prvej triedy. Mali sme už tu obdobie v tejto Národnej rade, kde sa robilo len to, keď niekto odniekadiaľ pochádzal. Vidíme napríklad v mojom rezorte na sústave súdov, na súdnej mape, keď sa zrušili súdy, znova sa zriadili. Ja som bol jediný poslanec, keď pochádzam z regiónu, som z okresu Galanta, vedľa bol šaľanský okres, malinky okres, ktorý bol pred tým jedným okresom. Ja som povedal, že netreba obnovovať, síce som bol opozičný politik, že netreba obnovovať šaľanský súd, lebo proste ten okresný súd vystačí sa popasovať aj s problémami ďalšieho regiónu. Čiže treba trošku aj objektívnejšie k tomu pristupovať. Vy už to beriete veľmi predvolebne. Ide to, dobre, je to legitímne, len to potom aj treba povedať. Keď napádate politického súpera, tak treba sa pozrieť niekedy aj do zrkadla a niekedy troška aj objektívnejšie hodnotiť, čo vy tu vykladáte veľmi subjektívne aj vzhľadom k tomu, že ste boli splnomocnencom vlády. Takže, pán poslanec, nabudúce takéto poznámky, že keď to nie je z juhu, tak preto sa to nerobí, toto absolútne odmietam. Dávno už v tejto sále nebola vytiahnutá maďarská karta alebo juh verzus sever, bolo by dobré, keby e to aj nevytiahnete. Myslel som, že 2019 -tom to už máme za sebou. Ale vidím že nie, že vždy sa nájde nejaký politický dobrodruh, ktorému sa to hodí, aby si zvýšil svoju pozornosť a svoje politické možnosti. Gratulujem vám k tomu, ste veľký demokrat.