Hodina otázok

Otázka od: Igor Janckulík

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 19. 6. 2019 
Zadávateľ Igor Janckulík 
Otázka Vážený pán minister, prešiel už pomerne dlhý čas od 23.mája, kedy vám a pánovi premiérovi primátori a starostovia 39 oravských obcí doručili spolu vyše 25 000 pohľadníc od občanov, čím vyslovili nespokojnosť s neustálym posúvaním termínov prípravy a výstavby všetkých oravských úsekov rýchlostnej cestxy R3. Pána starostu Ladislava Tomáňa a 351 občanov obce Sedliacka Dubová zaujíma vaša odpoveď, ako hodláte zbrániť neustálemu posúvaniu termínov prípravy a výstavby oravských úsekov R3? 
Adresát minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek 
Dátum odpovede 20. 6. 2019 
Zodpovedal minister spravodlivosti SR Gábor Gál 
Odpoveď Len pre informáciu, pán poslanec, aj odpoveď pre premiéra pripravilo ministerstvo dopravy, čiže neviem, do akej miery tieto dve odpovede sú zhodné. Ja prečítam to, čo mi pripravilo ministerstvo dopravy a výstavby. Vážený pán poslanec, súčasná vláda robí veľmi veľa pre zmierňovanie regionálnych rozdielov. Špeciálne pri výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest. Ako určite viete, za tejto vlády sa začala výstavba nielen pri Bratislave, ale aj na Kysuciach, pri Prešove, Košiciach. Spustili sa súťaže na výstavbu rýchlostných ciest medzi Detvou a Lučencom. NDS len včera ohlásila, že sa začne stavať rýchlostná cesta R4 smerom na poľskú hranicu, pripravuje sa súťaž na výstavbu úseku R2 s tunelom Soroška a samozrejme chceme stavať aj na Orave. Úsek medzi Tvrdošínom a Nižnou patril medzi prvé, na ktoré bola za súčasnej vlády vypísaná súťaž, a som veľmi rád, že výstavba tohto úseku získala aj kladné stanovisko Útvaru hodnoty za peniaze. Štúdie totiž potvrdili, že pre výhľadové obdobie roku 2020 bola odporúčaná výstavba rýchlostnej cesty R3 v úsekoch R3 Tvrdošín – Nižná, prekročená kapacita úseku, R3 Nižná – Dlhá nad Oravou, dôvodom je vysoký podiel ťažkej nákladnej dopravy a nevyhovujúce smerové vedenie trasy. Vieme, že túto cestu treba postaviť a robíme všetko pre to, aby sa výstavba začala čo najskôr. Preto bolo dňa 8. 8. 2017 vyhlásené verejné obstarávanie na predmet zákazky výstavba rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná. Takzvaná užšia súťaž. Dňa 4. 9. 2018 sa uskutočnilo otváranie ponúk v časti kritéria. Celý proces, ktorý má obstarávanie plne v kompetencii verejného obstarávateľa Národnej diaľničnej spoločnosti. V súčasnosti podľa aktuálnych informácií prebieha vysvetľovanie a vyhodnocovanie ponúk v zmysle zákona, pričom jednotlivé postupy komisie podliehajú mlčanlivosti. Predpokladaný termín podpisu zmluvy s vybratým zhotoviteľom v prípade, ak nebudú zo strany uchádzačov podané revízne postupy, je tretí štvrťrok tohto roka. Po podpise zmluvy o dielo bude začatá výstavba rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná na Orave s termínom ukončenia do konca roka 2021. Tu chcem znova upozorniť na fakt, že aj keď by sme chceli stavať už dávno, musíme sa riadiť pravidlami a zákonmi. Príprava tohto projektu aj vypísanie súťaže prebehlo v čase, kedy ste aj vy sám boli poslancom súčasnej vládnej koalície a kedy ste dokonca boli splnomocnencom pre výstavbu a rýchlostných ciest. Aj keď dnes vedia stavebné spoločnosti neúmerne naťahovať čas odvolaniami a rôznymi procesnými krokmi, takto je to výsledok aj vašej práce. Ale ja nechcem nikoho obviňovať, lebo si myslím, že v tomto smere máme rovnaký záujem, teda začať stavať a odovzdať túto cestu motoristom čo najskôr. Aj preto si veľmi vážim formu protestu, ktorý starostovia na Orave zvolili. Vláda si uvedomuje potrebu jej výstavby a chcem aj z toho miesta všetkých ubezpečiť, že robíme všetko pre to, aby cesta bola hotová čo najskôr. Pre nadväzujúce úseky R3 Nižná nad Oravou – Dlhá nad Oravou a R3 Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová Národná diaľničná spoločnosť v súčasnosti zabezpečuje vypracovanie analýz a posúdenia rizík. Pripravené sú súťažné podklady pre výber spracovateľa dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácia na ponuku s predpokladaným termínom vyhlásenia verejného obstarávania vo štvrtom štvrťroku tohto roka. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky aj Národná diaľničná spoločnosť majú záujem čo najrýchlejšie pripraviť a vybudovať sieť chýbajúcich diaľnic a rýchlostných ciest na území Slovenska, o čom jasne svedčí nie len programové vyhlásenie vlády, ale aj kroky, ktoré táto vláda robí. Pri tejto činnosti je však potrebné zohľadniť technické, legislatívne a finančné možnosti našej krajiny. Priority taktiež nie je možné zúžiť na jeden región, aj keď rozumiem tomu, pán poslanec, že vy ste z tohto regiónu a preto vás iné cesty až tak veľmi nezaujímajú. Aj keď dopravná situácia na viacerých úsekoch na Orave je komplikovaná a vyžaduje si rýchlejšie riešenie, vláda musí riešiť situáciu na celom Slovensku. Termín výstavby akéhokoľvek úseku diaľnice alebo rýchlostnej cesty na Slovensku závisí od postupu prípravy projektovej dokumentácie, majetkoprávneho usporiadania a vydania potrebných právoplatných rozhodnutí a povolení, potvrdení ekonomickej efektívnosti investície a taktiež od dostupnosti finančných prostriedkov potrebných na prípravu a realizáciu.  
Doplňujúca otázka Ďakujem, pán minister, za odpoveď. Mrzí ma, že je tá odpoveď taká, ako bola podpredsedu vlády. Ja keď som bol splnomocnenec vlády, tak vytvoril som pracovné skupiny pre každú rýchlostnú cestu, kde sme sa pravidelne stretávali a riešili sme tieto problémy. Za mňa sa aj vyhlásilo verejné obstarávanie na úsek rýchlostnej cesty R3. Nie je to pravda, ako pán Raši, podpredseda vlády, tvrdí... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.) Bugár, Béla, podpredseda NR SR Prepáčte, nemôžte reagovať na pána... Nemôžte. Môžte doplniť doplňujúcu otázku pánovi ministrovi. Janckulík, Igor, poslanec NR SR Ja nereagujem na pána Rašiho. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.) Bugár, Béla, podpredseda NR SR Nemôžte. Môžte doplniť doplňujúcu otázku pánovi ministrovi. Janckulík, Igor, poslanec NR SR Preto sa chcem spýtať, preto sa chcem, áno, preto sa chcem spýtať pána ministra. Je, pán minister, normálne, že verejné obstarávanie na polovičný profil cesty štvorkilometrový trvá dva roky? Ďalej sa chcem spýtať: je normálne, že za tri a pol roka sa nenašlo tri a pol milióna približne na projektovú prípravu ďalších dvoch úsekov, ale na sociálne balíčky sa peniaze nájdu? Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja môžem a musím vychádzať z vlastných poznatkov, že verejné obstarávania, aké sú ťažké a zdĺhavé. Chceli sme maximálne stransparentniť proces. To znamená, že vždy sa nájdu niektorí jednotlivci, ktorí majú iné záujmy ako rýchlo verejné obstarávanie vybaviť. Prihlásia sa do súťaže, idú pod cenu, idú do toho s nečestným úmyslom, ja ani nechcem povedať, že čo všetko môže byť za takým, za takou ponukou, ktorá nespĺňa inak tie kritériá. Obsahovo, formálne možno áno, ale ten súťažiteľ vyhrať nechce. Chce len buď niekomu spraviť problém, či to je iný súťažiteľ alebo samotný obstarávateľ, alebo chce sa dostať k nejakej inej zákazke. Proste toto je. Bohužiaľ, podobné skúsenosti nemá len naša krajina, ale je to, keď sa porozprávam s ministrami V4, podobné skúsenosti majú aj tam. A čo sa týka finančných možností našej krajiny. Viete, tých problémov je strašne veľa. Ja vám môžem povedať vlastný rezort. Nespĺňame určité štandardy, ktoré od nás vyžaduje Európska únia, čo sa týka metrov štvorcových na jednu väznenú osobu, my nestíhame eskortovať uväznené osoby na súdy, lebo nám eskortné vozidlá odchádzajú. Že koľko zarába jedna asistentka na súde alebo v podateľni. Že v akom dezolátnom stave sú niektoré súdne budovy. Že s koľkými problémami sa dennodenne vysporiadame. a tiež si pýtam od ministra financií peniaze a minister financií povie, že, pán minister, takýto je príjem tejto krajiny, toľko tu mám problémov, neviem každému vyhovieť, musíte vy určiť, že teraz čo, potom čo. Čiže naetapované. A ako som sa dozvedel z tejto odpovede, je naetapovaná aj táto časť, čiže tie peniaze sa nájdu. Ďakujem pekne.