Hodina otázok

Otázka od: Soňa Gaborčáková

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 15.5.2019 
Zadávateľ Soňa Gaborčáková 
Otázka Pani ministerka, je možné, aby príslušníci Policajného zboru propagovali politický subjekt cez e-mail ministerstva vnútra? 
Adresát ministerka vnútra SR Denisa Saková 
Dátum odpovede 16.5.2019 
Zodpovedal ministerka vnútra SR Denisa Saková 
Odpoveď  
Doplňujúca otázka Ďakujem za slovo. Pani ministerka, ja by som položila dodatočnú otázku. Aký má byť postup nadriadených pri riešení takéhoto problému, ako sa stalo.  
Doplňujúca odpoveď Ak sa takýto problém stal, tak nadriadení majú jasný, jasne zadaný postup. Túto vec môžu ohlásiť inšpekcii ministerstva vnútra, ktoré to bude riešiť a samozrejme predtým, ako to ohlásia inšpekcii ministerstva vnútra, môžu aj oni vykonať disciplinárne opatrenia, pretože sa porušilo nariadenie ministra vnútra a nariadenie generálneho riaditeľa sekcie informatiky, telekomunikácii a bezpečnosti. Majú na to jasné úkony, ako postupovať. Ak o tejto, ak o tejto udalosti alebo o tomto vedeli, ak to zistili. Prípadne samozrejme môžu si dať aj podnet na inšpekciu, aby preverila vlastne, či daní podriadení dodržiavajú všetky tieto nariadenia. Páči sa.